Aktuella stöd och nyheter från Kulturstöd Landskrona.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Nytt aktivt år!
 
Det nya året rivstartde med uppstartsmöte med HELA Landskrona, inbjudan till att söka medel för sommarlovsverksamhet och verksamhetsbidrag för kulturföreningar. Under året kommer Landskrona stå värd för SM-veckan vilket i första hand berör stadens idrottsföreningar. Men i samband med veckan kan även andra föreningar genomföra prova på- verksamhet med rörelse i fokus. Läs mer nedan. Volontärer till veckan söks också.

Om ni arrangerar något under året, glöm inte att berätta det i stadens kanaler! Kontakta till exempel Destinationsavdelningen på visit@landskrona.se för att lägga in information på stadens evenemangskalender. Läs mer på vår Föreningslivssida där vår checklista för spridning av information finns att läsa, med värdefulla tips.
 
 
Landskrona Trädgårdssällskap medverkade vid förra årets HELA-mässa .Foto: Yazan Smadi
Dags att söka verksamhetsstöd för kulturföreningar.
 
Senast 1 april är det dags att ansöka om verksamhetsstöd för kulturföreningar. Det sker via webben.
Alla blanketter och e-tjänster är samlade via kommunens e-serviceportal som nås från första sidan på landskrona.se. I portalen går du till Se och göra och sedan Föreningar.
Kontakta Emeli om du som bidragsansvarig i föreningen har glömt dina inloggningsuppgifter. Om det är en ny person i föreningen som ska göra ansökan behöver hen fylla i blanketten Fullmakt för e-tjänst föreningsbidrag som laddas ner, skrivs under och lämnas in till Kulturstöd, se länk nedan.

Verksamhetshandlingar
Följande handlingar ska förening som söker verksamhetsbidrag ladda upp:
- Verksamhetsberättelse
- Ekonomisk redogörelse (balansrapport och resultatrapport)
- Revisionsberättelse
- Verksamhetsplan för innevarande år
- Budget för innevarande år
- Genomförda program föregående år. Blankett finns nedan

- Drogpolicy (skickas endast in om den tidigare godkända policyn reviderats under året)

Era handlingar ska finnas i filformaten .pdf, .dox, .xls. txt ,.tif, .bmp, .gif eller .jpg
Om de inte är det måste de skannas innan. Behöver ni hjälp med det kontakta Emeli.

Länkar:
Söka bidrag
Ändra föreningsuppgifter
Redovisning arrangemang
Fullmakt för e-tjänst föreningsbidrag

Lathund – Söka bidrag på webben
Lathund – Uppdatera föreningsbidrag
 
 
Hela Landskrona
 
HELA Landskrona skapade förra året en dag och en hel vecka med aktiviteter. Under Aktivitetsmässan den 23 september på Rådhustorget medverkade 35 olika organisationer och föreningar i samverkan med Höst i Landskrona.
Mångfaldsveckan därpå bjöd på ca 55 aktiviteter på olika ställen i staden. Det var bland annat politisk debatt, föreläsningar, öppet hus, Pridefest och mycket mer.
Tisdagen den 29 januari var det uppstartsmöte för årets HELA Landskronas planer för mässa och mångfaldsvecka i september (datum ännu inte spikat). Nästa möte är planerat till 16/4.
Vill ni vara med på HELA Landskrona är ni varmt välkomna. Vi vill gärna bli fler i projektgruppen också!


Sista anmälningsdag för HELA-veckan är 31 maj. Sista anmälningsdag för HELA-mässan är 31 juli.
Läs mer om HELA Landskrona på hemsidan landskrona.se/hela
eller kontakta Sebastian Sanchez Riveros, se nedan.
 
Anordna gratis lovaktivitet och få ekonomisk stöd.
 
Regeringens satsning på gratis lovaktiviteter för barn och unga 6-15 år fortsätter. 2018 får Landskrona cirka 3,1 miljoner kronor i stöd. Vill du vara med och ordna lovaktivitet?
Fritids- och kulturförvaltningen arrangerar lovaktiviteter till kommunens grundskoleelever tillsammans med det lokala civilsamhället. Det är vår förhoppning att vi kan erbjuda skollediga barn och ungdomar ett roligt och brett utbud av aktiviteter under hela sommarlovet. 
Har du en idé och vill vara delaktig? Ansök om stöd till lovaktivitet för att förverkliga din idé. Sista ansökningsdatum är den 29 mars.


Det finns även stöd för att genomföra aktiviteter i samband med SM-veckan 2-8 juli och på Karnevalen 26-28 juli.
Ansökan och mer information om dessa stöd hittar ni på:
www.landskrona.se/lovaktivitetsstod
 
 
 
Kontaktuppgifter
 
Bidrag kultur, föreningskontakter och arrangemang
Emeli Zeilon, telefon 47 31 21 bidrag.kultur@landskrona.se

Snabba cash, barn och unga
Murat Saglamoglu, telefon 47 33 41 murat.saglamoglu@landskrona.se

Integrationssamordnare
Sebastian Sanchez Riveros telefon 47 35 94 sebastian.sanchezriveros@landskrona.se

Föreningsservice och lotteri
Tomi Laamanen, telefon 47 33 42 tomi.laamanen@landskrona.se

Puls Arena
Reception, telefon 47 03 65 puls.arena@landskrona.se

Lovverksamhet
Louise Jönsson, telefon 47 30 13 louise.jonsson@landskrona.se


Följ oss på facebook: Kulturstöd Landskrona