Förändrade arbetssätt minskar rekryteringsbehoven
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Tre strategier som minskar rekryteringsbehovet
 
Bristen på arbetskraft är stor i Sverige och konkurrensen om att hitta ny personal är hård. Men det finns lösningar.

− Genom att utnyttja tekniken bättre, att fler anställda arbetar heltid och att fler medarbetare jobbar ett par år längre kan rekryteringsbehovet minskas med runt 180 000 personer de kommande tio åren, säger Agneta Jöhnk, chef för arbetsgivarpolitiska avdelningen.

Pressmeddelande: Förändrade arbetssätt minskar rekryteringsbehoven
 
 
Rekryteringsrapport 2018
 
Genom att arbeta med tydliga rekryteringsstrategier kan behovet av nyanställd personal i välfärden minska avsevärt.

I ett filmklipp berättar Bodil Umegård, utredare på arbetslivssektionen, om tre strategier som kommuner, landsting och regioner kan använda för att möta välfärdens rekryteringsutmaning. De är Utnyttja tekniken, Fler jobbar mer och Förläng arbetslivet.

Läs rekryteringsrapporten
SKL kompenserar sänkt tjänstepension
 
SKL har beslutat att de pensionärer som fått sänkt tjänstepension ska kompenseras. De som fått den reducerad 2018 kommer att få en tillfällig kompensation som motsvarar nivån för 2017.

- Det är en olycklig effekt av ett äldre pensionsavtal som vi slöt med de fackliga organisationerna för över 15 år sedan, säger Ulf Olsson, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Se presskonferensen i efterhand
 
 
Notiser
 
 
Överenskommelse om att kompensera pensionärer
SKL har tillsammans med centrala parter undertecknat en överenskommelse som innebär att de pensionärer som fått sänkt kompletteringspension under 2018 ska få en temporär kompensation.

Den nya överenskommelsen rör omkring 150 000 pensionärer födda 1953 och tidigare.

Avtal om kompensation till pensionärer
 
 
 
 
Verktyget Chefoskopet ger chefer bättre förutsättningar
Suntarbetsliv har tagit fram verktyget för att förstå och utveckla chefers organisatoriska förutsättningar. Det är tänkt att användas i ledningsgrupper med stöd av en processledare, men kan också användas av andra grupper som vill lära sig mer om organisatoriska förutsättningar

Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna i samverkan med SKL och Pacta.

Kom igång med Chefoskopet
 
 
 
Vägen till heltid som norm
På onsdag 7 februari medverkar SKL och Kommunal på Forum Jämställdhet som är Sveriges största jämställdhetskonferens.

Det skiljer 3,6 miljoner kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män i Sverige, den främsta orsaken till det är kvinnors utbredda deltidsarbete. SKL och Kommunal genomför ett unikt partsgemensamt utvecklingsprojekt över fem år med målsättningen att heltidsarbete ska bli norm i kommuner, landsting och regioner.

Heltidsresan
 
 
 
Många nya platser inom yrkeshögskolan
Myndigheten för yrkeshögskolan har presenterat vilka ansökningar som beviljas och därmed får ingå i yrkeshögskolan med en första start under hösten 2018 eller våren 2019. Det är totalt sett en stor ökning jämfört med tidigare år. Samtliga 21 län i landet får fler utbildningsplatser i den här ansökningsomgången

Yrkeshögskolan är den enda utbildningsvägen för ett stort antal yrken inom kommun, landsting och region.

Pressmeddelandet från Myndigheten för yrkeshögskolan