Banteknik
 
"Banteknik för underhållspersonal/tekniker" är grundutbildningen för dig som ska arbeta med t.ex. spårbyggnation, växelbyggnad, svetsning eller besiktning. Kursen ger en förståelse för hur det bantekniska systemet är uppbyggt och fungerar, enskilt och i samspel med andra teknikslag. Under kursen görs en praktisk genomgång av olika underhållsåtgärder där man använder mindre maskiner och arbetsredskap.

Kursen genomförs mellan den 5-23 mars i Ängelholm.

Klicka för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBUHBT
Tillsyningsman
 
"Tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd samt vägvakt" är kursen för dig som ska tjänstgöra som tillsyningsman vid något av de uppräknade typerna av skydd eller som ska verka som vägvakt.

Observera att kursen "Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde" är ett förkunskapskrav samt att det krävs godkänd läkarundersökning om du ska arbeta som vägvakt.

Den 5-9 mars genomförs en kurs på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Klicka här för att läsa om kursen eller för att anmäla dig
Kurskod: BASÄTSM
Faktainsamlare
 
Kursen "Faktainsamlare vid olyckor och tillbud" vänder sig till personer som på egen hand eller under utredares ledning ska samla in fakta i samband med olyckor och tillbud i spårmiljö. Som kursdeltagare ska du vara utbildad Skydds- och säkerhetsledare (BASÄSKYDD) samt ha god kännedom om järnvägsfordon och Trafikverkets järnvägsanläggningar.

Kursen genomförs på Trafikverksskolan i Ängelholm.
  • 12-15 mars
Kabelkanalisation
 
Kursen "Projektering av kabelförläggning i kanalisation, mark mm" vänder sig till förvaltare, projektörer, byggledare och projekteringsledare samt byggentreprenörer som ska projektera för kabelförläggning.

Nästa kurstillfälle genomförs 13-15 mars i Alvesta.

Klicka här för att läsa mer och anmäla.
Kurskod: BAPKAB
Planläggning av väg & järnväg
 
Det finns två kurser i Planläggning av väg och järnväg. Båda kurserna vänder sig till dig som exempelvis arbetar som projektledare, projektingenjörer, uppdragsledare, markförhandlare och andra specialister som är verksamma inom planläggningsprocessen. Kurserna kan genomföras oberoende av varandra. Planerar du att gå båda kurserna bör du börja med - Processen och samråd och därefter - Utformning av handlingar och redovisningskrav.
 
Innan kurserna bör du studera rapporten Planläggning av vägar och järnvägar och genomgått webbutbildningen i planläggningsprocessen som du finner på Trafikverkets hemsida.

- Processen och samråd
Kursen "Planläggning av väg och järnväg -processen och samråd" vänder sig till dig som ansvar för eller arbetar med planläggning av vägar och järnvägar med fokus på processen och de samråd som sker med olika aktörer, samt de krav som ställs på dessa aktiviteter.

Kurstillfällen är utlagda den 4 april i Göteborg och den 30 maj i Stockholm.
 
Klicka här för att läsa om kursen och för att anmäla dig.
Kurskod: BVPLAN-P


- Utformning av handlingar och redovisningskrav
Kursen "Planläggning av väg och järnväg- Utformning av handlingar och redovisningskrav" vänder sig till dig som har ansvar eller arbetar med planläggning av vägar och järnvägar med fokus på framtagandet av planhandlingar.
 
Kursen genomförs den 5 april i Göteborg och den 31 maj i Stockholm.

Klicka här för att läsa om kursen och för att anmäla dig.
Kurskod: BVPLAN-U
Ibruktagandeledare
 
Kursen "Ibruktagandeledare" vänder sig till dig som ska planera arbeten i spåret som kräver ibruktagandebesiktning. Målet med kursen är att deltagarana ska få:
  • grundläggande teoretiska kunskaper i säkerhetsbesiktning
  • kunskaper i Trafikverkets säkerhetsstyrningssystem för banöverbyggnad
  • behörighet som ibruktagandeledare.
Mellan den 9 och 13 april genomförs ett kurstillfälle i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBIBRUKL
Teknisk ledarutbildning - spårteknik
 
För dig som har grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper inom spårteknik och som ska leda och planera arbeten i spårmiljö erbjuder vi kursen "Teknisk ledarutbildning - spårteknik"

Målet med kurser är att ge deltagaren fördjupade teknikkunskaper inom ämnet spårteknik. Man går igenom
ämnen som spårteknik, spårsvets, geometeri, optram, neutralisering, elskyddsföreskrifter och mycket annat.

Kursen genomförs mellan den 16-27 april genomförs kursen i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBLSPT
Kontaktledningsprojektering
 
Är du ingenjör och  ska projektera kontaktledningsanläggningar? Då är det här kursen för dig. Inför kursen behöver du en god förståelse för kontakledningssystemet motsvarande Trafikverksskolans kurs "Kontaktledningsteknik systemuppbyggnad" (BEIÖKTL)

Efter kursen kommer deltagarna att, med tillgång till handlingar som beskriver spårsystemet kunna upprätta bygghandlingar för kontaktledningsanläggningen.
 
Kursen genomförs i Ängelholm 14-18 maj.

Klick här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEIÖKTLP