Utskick nr 1 Nova Software | Aktuellt från Nova supporten
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Aktuellt från Nova Supporten
 
Schemabrytande aktivitet
Närmsta veckorna är det många skolor som har schemabrytande aktiviter planerat. Då rekommenderar vi att ordinarie lektioner bokas av, och att en ny lektion för dagen skapas. Närvaro/ frånvarorapporteringen sker då på den schemabrytande lektionen och elevens frånvaro kan följas upp på ett korrekt sätt.
Läs mer | tipsdokument

Försvunnen lektion?
Saknas någon av vårterminens lektioner i frånvaro/ närvaro rapporteringen?
Det kan bero på att kalenderdagarna inte uppdaterats i schemat under formulär-period.

För mer tips och trix 

 
Kurs Skola24 Frånvaro är en viktig del i närvaroarbetet!
 
En nyckel till framgång är att ha väl fungerande rutiner för att snabbt fånga upp elever som visar tendenser till ökande frånvaro eller sjunkande resultat.
Vi ger dig verktygen till hur du maximalt kan utnyttja frånvarosystemets alla funktioner. 

Kursen går:
Falköping den 15-16 mars | Boka
Malmö den 17-18 mars | Boka

 
Kurs Skola24 schema grund steg 1 | F-6
 
Nyhet i våra F-6 kurser är att vi erbjuder workshop dag 2!
Deltagarna får under handledning av konsult möjligeheten att påbörja nästa läsårsschema.


För F-6 är kursens mål att skapa större delaktighet, flexibilitet och samsyn i lärarkollegiet kring schemaläggning. Kursen tar även upp hur fritidspedagogernas arbetstid kan synliggöras i skola24 schema.

Kursen går:
Stockholm den 13-14 mars | Boka
Falköping den 13-14 mars | Boka

 
Nova Webinar | Läsårsplanering - Från timplan till schema!
 
Vi håller ett andra webbinarium kring läsårsplanering
den 1 feb kl 13.30!


Det handlar inte om att räkna ihop kolumner i ett excelark, det handlar om kvalificerat och tydligt ledarskap, som får stort inflytande över den pedagogiska verksamheten och arbetsmiljön, för både elever och lärare.

Vi hjälper er att öka förståelsen under vårt webbinarium.

Anmälan till webbinariet
 
Extrainsatt kurs i schema grund steg 2 i
Malmö den 17-18 maj!
 
Vi har just nu högt tryck på våra kurser i Schema. Vi har därför valt att sätta in ett extra kurstillfälle i Malmö.

Perioden april till juni är det många som vill gå kurs och samtidigt ha möjlighet att arbeta med sitt eget schema. Vi erbjuder då kurser med möjlighet till eget arbete.  

Ta med dig underlag för nästa läsår. Finns inget underlag för nästa läsår kan du arbeta mer självständigt med kursmaterialet dag 2.

Kursen går:
Malmö den 17-18 maj | Boka