Poänggivande uppdragsutbildning
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Karolinska Institutet tillsammans med Centrum för psykiatriforskning fortbildning erbjuder utbildningen Case Management 7,5 hp under hösten 2018 – en kurs för personer som arbetar inom psykiatri och/eller socialpsykiatri och som vill stärka sin yrkesroll och få ett mer strukturerat arbetssätt genom metoden Case Management och Resursgruppsarbete utifrån
R-ACT.
Kursens syfte
R-ACT är en metod som syftar till att stärka individens egen förmåga att skapa balans och långsiktig stabilitet. Genom denna metod får du ett strukturerat arbetssätt att jobba utifrån med målet att bygga upp ett starkt och hållbart nätverk, det vill säga en resursgrupp, kring brukaren/patienten.

Metoden har ett högt evidensvärde och är direkt anpassad för de mål som Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting har formulerat.

 


Målen med kursen är att deltagarna ska:
  • Kunna redogöra för hur man kan arbeta utifrån modellen för Case Management och resursgruppsarbete.
  • Vara insatt i återhämtningsbegreppet och betydelsen av detta för brukaren/patienten/klienten.
  • Ha kunskap om delat beslutsfattande som förhållningssätt.
  • Utvecklat färdigheter i att bedriva arbete och bygga nätverk/resursgrupp för den enskilde brukaren/ patienten/klienten.
  • Vara väl insatt i de förutsättningar som skapas av brukarens olika psykiska tillstånd.
  • Utvecklat färdigheter att i samverkan med brukaren och dennes olika nätverk upprätta, genomföra och utvärdera en samordnad individuell vårdplan (SIP)
Ur kursinnehållet:
- Resursgruppsarbete och Case Managerns (CM) funktion och arbetsuppgifter
- Alliansskapande metoder inom Case Management, modellen och delat beslutsfattande
- Bildande av resursgrupp för den enskilde brukaren
- Kartläggning av brukarens behov och situation i nuläget
- Utformningen av en första individuell, samordnad vårdplan (SIP)

Vem riktar sig utbildningen till
Detta är en kurs för yrkesverksamma inom psykiatri och/eller socialpsykiatri, exempelvis mentalskötare, boendestödjare och annan vårdpersona

Tid och plats
7 september - 7 december
med 8 fysiska kursträffar under höstterminen

Kurslokalen ligger på Norra Stationsgatan 69, i Stockholm.