Året som gått, nya utbildningstillfällen och intervju med Dahl Sverige AB
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
2017 - ett steg mot ännu vassare produktinformation
 
Ett arbetsintensivt år för många gällande RSK-databasen.
Ökningstrenden från tidigare år höll i stort sätt i sig med fler än 19.000 nya ansökta RSK-nummer. Nettoeffekten, när man tar hänsyn till utgångna produkter, blev en ökning med ca 3%. Samtidigt har informationsmängden på befintliga produkter ökat. Komplett och korrekt produktinformation har varit i fokus under hela året och jag tror det inte har undgått någon att vi satsar på att ha bästa möjliga information i RSK-databasen. 2017 blev ett arbetsintensivt år för många gällande RSK-databasen.

För mig har det alltid känts naturligt att tänka att när man bestämt sig för att sälja och marknadsföra en produkt så är det första steget att säkerställa att all information finns på plats och är tillgänglig. Då ger man sin försäljningsorganisation bra förutsättningar. Det är så vi vill tänka med RSK-databasen, tidigt med i processen och med all information uppdaterad från start.
Införandet av ETIM som en standardiserad modell för att beskriva en produkts egenskaper har genererat en hel del arbete men gett oss en betydligt mer detaljerad produktpresentation. Under året lanserades ett uppdaterat administratörsverktyg med förbättrade möjligheter att se felrapporter/meddelanden från användare och en ökad validering. Allt för att säkerställa hög kvalitet i RSK-databasen.

Tittar vi framåt på 2018 så ser jag att den absolut viktigaste uppgiften är att slutföra den informationsinsamling av produktdata som vi påbörjat så att de som använder databasen hittar den information de behöver. Grunden är lagd och vi har kommit en bra bit på väg men nu ska vi också ta oss ändå in i mål. Här är insatsen från våra tillverkare/leverantörer såklart helt avgörande. Med RSK-databasen som en etablerad plattform har vi möjligheten att lyfta informationen i hela branschen.

Vi vill också rikta ett tack till alla hängivna personer som brinner för sina produkter och med själ och hjärta ser till att allt blir rätt. Er insats gör skillnad. Tack.

Hans karlsson
VD, VVS-Information
Utbildningar VVSIN och ETIM
 
Under våren kommer 3 nya utbildningstillfällen. Utbildningen gäller dels administrationsverktyget VVSIN och dels en generell genomgång av ETIM.

Utbildningarna är en introduktion till administrationsverktyget: hur man gör en ansökan, administrerar sina RSK-nummer med bilder och dokument och hur man arbetar vidare
med sina artiklar i RSK-databasen. På eftermiddagen kommer vi att ha en kort genomgång av ETIM och hur man arbetar med det.

Första utbildningstillfället är den 27 fabruari, 9.00-15.30, klicka här  för att anmäla er.
Andra utbildningstillfället är den 22 mars, 9.00-15.30, klicka här  för att anmäla er.
Tredje utbildningstillfället är 24 april, 9.00-15.30, klicka här  för att anmäla er.

 
Intervju Helena Alvin, Dahl Sverige AB
 
Hur arbetar ni med RSK idag?
Så mycket som möjligt. All information finns på ett ställe förutsatt att leverantören har fyllt i uppgifterna. Annars måste vi jaga leverantören för att få in uppgifter och det tar tid. Och i slutändan betyder det att den leverantörens artiklar kanske inte kommer med i e-shopen, katalogen eller kampanjblad.

Vi behöver information i nivå mellan för att kunna använda informationen från RSK-databasen i våra system. Vi vill också kunna integrera RSK-databasen mot vårt eget PIM-system för att få mer automatisering och undvika manuella misstag. Vi kommer att kolla på det under 2018. Allt är samlat på ett ställe, man behöver inget inlogg, utom när vi ska hämta filer. 

Kan du nämna något exempel på någonting som blivit bättre de senaste åren?
Fler leverantörer lägger in bilder och det är toppen, men alla lägger inte in foton. Vi vill inte ha ritningar eller streckteckningar, de visar inte produkten som vi vill ha den. Många förstår ett foto bättre än en ritning och text. Helst vill vi ha en frilagd bild med vit bakgrund.

Hur vill ni att era leverantörer arbetar med sitt produktdata?
Att de fyller i all information upp till nivå mellan. Ju mer de fyller i och håller den nivån, desto mer sällan behöver vi ringa och fråga efter information. Vi längtar efter ETIM-data! Vi vill ju helst gå över till ETIM-informationen, men det är för få som lagt till det än så länge. Det blir lättare för oss att plocka in i våra system från ETIM-berikningen. Så vi vill att leverantörerna går in och fyller på information och ETIM i RSK-databasen.

Hur arbetar ni med produktdata idag?
Tja, 80% måste hanteras manuellt. Ibland med smågrejer, ibland ganska mycket. Informationen är inte bra och skrivs på olika sätt, beroende på vilken leverantör som lagt in den. Därför är ETIM så bra, man kan bara skriva på ett sätt.

Vad är planen med RSK-databasen på kort och på lång sikt för er?
På kort sikt är det att integrera informationen i RSK-databasen med vårt PIM-system. På lång sikt är det att alla produkter i RSK-databasen ska vara ETIM-klassade och -berikade och det måste verkligen bli fler leverantörer som fyller i sin data. Om jag säger så här: Fyll i ETIM – klassa och berika, så är det i stort sett klart. Vi slipper jaga efter uppgifter och leverantörerna kan göra annat än att ta ut listor och skicka runt.

När är er förväntning att arbetet med ETIM och övriga produktdata ska vara klart?
Helst 2017, men absolut under 2018. Helst första halvåret.