Miljöutbildning.se
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
EcoEducate
 Hållbar livsstil. Möjligt eller ej?
 

Det kostar på att vara klimatsmart.
Det ”kostar” mellan 1,5-2 CO2-ton koldioxidutsläpp per person bara av att leva och bo i Sverige, utan att man satt igång med privata utsläppen. Och från våra cirka 8-10 ton CO2 /person som vi gör av med ska vi ner till 1-2 CO2 ton /person.

Är det överhuvudtaget möjligt, eller är det fullständigt omöjligt?

 
Klimatväxla är modellen enligt flera förespråkare, att ta de lågt hängande frukterna. Satsa stort där. Det är konsumtionsminskningen som är den riktigt viktiga faktorn, inte bränsleväxlingen i sig. Om vi vill minska våra utsläpp totalt sett. Men den är väl knappast en lågt hängande frukt? Att minska sin konsumtion, eller?
 
Inte heller flyget, den riktigt heliga kon, flyget verkar minska. Den står för ungefär 10% av svenskars utsläpp, samma som bilresandet. Och det bara ökar år från år. Den är väl snarare en högt hängande frukt?

 
Samhället byter spår vilken vagn åker du i?
Det är jag- i mina val – som är med och skapar samhällets framtid.

Varje handling föder en framtid. Men vi har svårt att se de långsiktiga effekterna av våra handlingar. Vilka medborgerliga skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har vi här?

 
Vår kultur förefaller superindividualistisk, vi ser oss inte som personligen ansvariga för t ex utsläppen. Det är kortsiktiga belöningar som styr oss. Konsumentperspektivet är viktigast nu, inte medborgarperspektivet. En ständig ekonomisk utveckling ger oss ständig utveckling och ett gott liv. Är detta vår framtidsberättelse?
 
Visste du till exempel att som genomsnittssvensk släpper du ut cirka elva ton koldioxidutsläpp per år, eller 30 kilo per dag. Från det vi kliver upp ur våra varma sängar till läggdags och även däremellan gör vi av med resurser, och släpper ut ohälsosam koldioxid.
För vi ska ju leva - tvätta oss, jobba, utbilda oss, äta, transportera oss, handla, och mycket mera.
 
Hur ska det se ut i framtiden? Kolla in detta, med Hans Rosling:
 

Läs. Utbilda dig! Gör. Gör nu. Handla. Agera. Välj och välj bort. Det finns massor av hjälp att få. Och bra val att göra. Idag, i morgon. nästa vecka...


Kolla in våra nya uppdaterade kurser www.miljoutbildning.se, med flera filmer och nya övningar ex.vis En hållbar livsstil. Och vägen dit. Välkommen!
Klimatpåverkan vad är det?
Det gäller att hålla isär klimatpåverkan och miljöpåverkan. Klimatpåverkan innebär att koldioxid och/eller andra så kallade växthusgaser släpps ut i atmosfären.

Förbränning av fossila bränslen svarar för den största klimatpåverkan, både i Sverige och i världen i stort. Miljöpåverkan täcker in mycket mer, allt från föroreningar till nedskräpning och försurning.

Utsläppen av växthusgaser i atmosfären förstärker växthuseffekten och gör att det globala klimatet blir varmare. Och den senaste tioårsperioden har varit den varmaste som uppmätts de senaste 150 åren.

Världens länder enades i Parisavtalet om att begränsa ökningen av den globala medeltemperaturen till under två grader jämfört med den förindustriella nivån, och för att kunna nå dit måste vår klimat-
påverkan minska.

 
Riksdagen har beslutat att nettoutsläppen av växthusgaser i Sverige ska vara nere på noll senast år 2045.

Kolla här: 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/
kommittedirektiv/2014/04/
dir.-201453/
 
Plasten är härligheten
 
Det är de små stegen men också de gigantiska kliven som kommer att spela roll.

Tänk efter här t ex:

 
Köper du din lunch eller middagsmat i hämtlådor av till exempel plast eller frigolit får du lägga till mer på ditt klimatavtryck.

De är oftast gjorda av fossil råvara och slukar stora mängder energi att tillverka. Och i nästa steg, genom förbränning eller energiåtervinning ger de dessutom ett nettotillskott av koldioxid i atmosfären.

Detta gäller även plastförpackningar vi använder i hemmet.

Den vanligaste formen av plastförpackning ger upphov till flera kilo koldioxidutsläpp per kilo plast. Och skräp.

 
Handla mat- hur effektivt är det?
 
Ur ett klimatperspektiv handlar det framförallt om två saker när du handlar din mat, för din lunch eller efter jobbet.

• Hur mycket kött och mejerivaror du köper.
• Hur du gör inköpen påverkar också vilken klimatpåverkan mathandlingen har.

Den mest ineffektiva delen av en varas transport hem till oss är delen när vi sitter i vår bil och kör hem ett enda mjölkpaket.

Det är ett exempel på hur den som vill klimatbanta måste tänka bredare än bara kring sitt eget liv och konsumtion.

Mat och resor, som står för ungefär två tredjedelar av en svensks utsläpp av växthusgas, sedan kommer uppvärmningen av våra hem. Hur mycket energi vi förbrukar totalt sett är en av de viktigaste frågorna i vardagens klimatpåverkan.
Kolla in mer här: 

https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/mat/miljomedvetna-matval/

 
Felaktig tro?
 
Vi utgår fortfarande från två felaktiga
principer. Dels att planeten är stabil och
tål stryk i form av exploatering och utarmning av ekosystem och klimat. Och dels att planetenhar  ett oändligt överflöd, allt ifrån atmosfär som kan svälja oändliga mängder växthusgaser till fisk, skog, vatten och jord. Men det är helt galet att tro och handla efter dessa premisser.

Tyvärr ligger dessa perspektiv alltjämt till grund för vårt industrialiserade samhälle där vi utnyttjar och utarmar gratis för att tjäna pengar och skapa välbefinnande för oss som lever på jorden nu.

Hållbarhet måste förändras till att bli grundbulten för all social och ekonomisk verksamhet. Planeten måste sättas först, och världen utvecklas inom dess säkra gränser, för att vi ska ha en chans till välfärd i framtiden, menar Johan Rockström, en av flera forskare som flaggat för detta länge nu.

Men industrin, politiken, ekonomin och börserna talar ett annat språk. Ett ohållbart språk för planeten.

Du och jag måste visa politikerna och börsen vägen genom våra val. Välj nu.

Se mer här. Den sista skörden. Filmen du inte får missa, handlar om ett av våra allra viktigaste ekosystem och en förutsättning för vår överlevnad.

Planetens jordar är hotade. Den industriella matproduktionen utarmar vår matjoerd och hotar vår livsmedelsförsörjning på planeten, det påverkar dessutom näringsinnehållet i vår mat och näringsbristen kan vara orsaken till allt fler välfärdssjukdomar, som diabetes, fetma,glutenintolerans med mera. Vi tömmer snabbt vårt jordkonto på dess kapital, den bördiga livsviktiga jorden. Utan jord inget liv, utan liv ingen jord.

Se den här:
 
Testa!
HUR BRA LIVSSTIL HAR DU? VÅGA KOLLA!


I vår kurs hittar du flera övningar och värderingsövningar om din hållbara livsstil. 

Hör av dej för mer info! 

 
 
 
Jajjamen! Jag också - för klimatet! Ta dej tid att kolla här!

Har du 16 minuter över av din tid, passa då på att se denna pedagogiska Youtube film om varför vi har klimatproblem, och vad du kan bidra med.
Väldigt sevärt!
I Youtubefilmen Friendly Guide to Climate Change gör de en kort, lättsam och pedagogisk sammanfattning av klimatfrågan. Språket är engelska. 
 
 
 
En hållbar livsstil. Och vägen dit.
Kurs om en hållbarare livsstil. Och vägen dit.Det här är vad en hållbar livsstil handlar om:

Varje beslut vi tar är ett konsumtionsbeslut, och om alla skulle leva och konsumera som vi gör i Sverige skulle det behövas flera jordklot. Vår västerländska livsstil, med alltför hög konsumtion är inte förenligt med en välmående planet. Att ställa om till en mer hållbar livsstil är helt nödvändigt, det är allt fler överens om.

Vi måste ställa krav på det som produceras, och enklast gör vi det genom ta medvetna, hållbara beslut när vi t ex köper saker. Eller att vi låter bli att köpa.

För det måste börja hos oss själva, med ett aktivt beslut att minska vår miljöpåverkan. Din och min. Vi måste få till en förändring av samhällets utformning och hur våra verksamheter genomförs. Fossilt producerat måste bort, och annat måste in är de allra flesta överens om nu. Det måste till en hållbar livsstil. Och vägen dit måste vara klimatsmart och enkel. Hindren måste röjas och här har även politikerna en gigantisk uppgift framför sig. Och fort ska det gå.


I denna kurs tar vi nya tag för att lära oss  ett mer hållbart sätt att leva och handla.
Hemma, på jobbet, resan eller fritiden – överallt. För en hållbar planet. Och för en hållbar livsstil.


Vår kurs En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Välkommen!

Vill du veta mer? www.miljoutbildning.se

Kika gärna på nedan videos från kursen. 


 


Kika på denna film om
Livsstil och konsumtion
som är en av 12 filmer i vår kurs

En hållbar livsstil. Och vägen dit. 
 


Eller denna film om Livsmedel - en video från kursen

En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Hur ser dina inköp och matvanor ut? 

Vill du veta mer om kursen hör av dig! 
Dricksvatten...? 

EcoEducate - miljö och hållbarhetsutbildningar på nätet

Nu uppdateras i stort sett alla våra kurser. Mer film, kortare avsnitt och superaktuellt innehåll. Välkommen att testa oss!

Grundkurser

EcoEducate Basics 1 – grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning del 1

EcoEducate Basics 2- grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning del 2

EcoDriving – sparsam körning teori

EcoEducate Care – grundläggande miljö- och hållbarhetskurs för vårdsektorn

Environmental training on the internet Livsstilskurser

En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Fortsättningskurser

Maten och miljön - fortsättningskurs matens klimat- och miljöpåverkan.

CSR - Grunderna.

CSR- Utökad, för verksamhetsansvariga.

Jordens resurser - om vårt resursutnyttjande på planeten. Med innehåll som Ekosystemtjänster, Kemikalier, Resursanvändningen, Cirkulär ekonomi samt Energiomställningen.

Hållbarhet och miljöpåverkan - om människans påverkan på planeten och några av dess konsekvenser. Med innehåll som Klimatet, Planetens gränser samt Klimatanpassning