Lärarkurs TDOK 2015:0223
 
Kursen "TDOK 2015:0223 - Lärarkurs" vänder sig till dig som ska agera som lärare i elföreskriften.

Innan kurser rekomenderas du ha någon form av pedagogisk utb. (t.ex. BALÄR1) och goda kunskaper i Trafikverkets elsäkerhetsföreskrifter TDOK 2015:0223 samt att du bedömts lämplig av din chef.

Efter kursen kommer deltagarna att:
  • kunna planera och genomföra förstagångsutbildning samt fortbildning i TDOK 2015:0223 med innehåll enligt direktiv från anläggningsinnehavaren.
  • kunna kontrollera elevens kunskapsnivå både före och efter utbildningen.
  • kunna utfärda betyg till godkända elever.

Nästa kurs genomförs i Ängelholm den 5 februari.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEARBELANL
Kraftförsörjningsanläggningar
 
Kursen "Introduktion till Trafikverkets kraftförsörjningsanläggningar" vänder sig till dig som är eltekniskt utbildad (motsvarande 3-årigt elporgram på gymnasiet) och ska jobba i Trafikverkets anläggning.

Efter kursen ska deltagarna kunna redogöra för funktion och funktionsdelar för Trafikverkets fasta anläggningar som t.ex. omformarstation, kopplingscentral och sektioneringsstation.

Kursen genomförs 6-9 februari i Luleå.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEKFINTR
Kontaktledning och tågvärme
 
Kursen "Elarbetsansvarig/kopplingsansvarig för kontaktledning och tågvärme" är sist i raden av kurser som krävs för att man ska uppfylla de krav på utbildning som BVF 913 ställer när det gäller elarbets- och kopplingsledare i Trafikverkets kontaktlednings- och tågvärmeanläggningar. För att kunna tillgodogöra sig kursen bör du ha goda kunskaper i allmän elteknik samt i Trafikverkets kontaktlednings- och tågvärmeanläggningars funktion och uppbyggnad.

Den 19-23 februari genomförs ett kurstillfälle i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEELAK

 
Banteknik
 
"Banteknik för underhållspersonal/tekniker" är grundutbildningen för dig som ska arbeta med t.ex. spårbyggnation, växelbyggnad, svetsning eller besiktning. Kursen ger en förståelse för hur det bantekniska systemet är uppbyggt och fungerar, enskilt och i samspel med andra teknikslag. Under kursen görs en praktisk genomgång av olika underhållsåtgärder där man använder mindre maskiner och arbetsredskap.

Kursen genomförs mellan den 5-23 mars i Ängelholm.

Klicka för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBUHBT
Kanalisation
 
Kursen "Projektering av kabelförläggning i kanalisation, mark mm" vänder sig till förvaltare, projektörer, byggledare och projekteringsledare samt byggentreprenörer som ska projektera för kabelförläggning.

Nästa kurstillfälle genomförs 13-15 mars i Alvesta.

Klicka här för att läsa mer och anmäla.
Kurskod: BAPKAB
Grundutbildning för signaltekniker
 
Det finns lediga platser på kursen "Grundutbildning 1 för signaltekniker". Detta är den inledande kursen för personal som skall arbeta med signaltekniskt underhåll och felavhjälpning på växlar, spårledningar, kablar, signaler samt vägskydd.

Efter kursen kan man arbeta som medhjälpare i arbete i anläggningar som är i drift och mer självständigt utföra montage i anläggningar som inte är i drift.

Den 14 mars - 27 april genomförs kursen på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BSG1
Växelvärme - WebMaster
 
Kursen vänder sig till personal som arbetar med att bygga, besiktiga, underhålla och felavhjälpa Trafikverkets växelvärmeanläggningar.

Styrsystemet WebMaster gås noggrant igenom så att man efter kursen väl känner till uppbyggnaden och funktionen.

Nästa kurstillfälle är planerat till den 19 mars på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEVXWEB

 
Ibruktagandeledare
 
Kursen "Ibruktagandeledare" vänder sig till dig som ska planera arbeten i spåret som kräver ibruktagandebesiktning. Målet med kursen är att deltagarana ska få:
  • grundläggande teoretiska kunskaper i säkerhetsbesiktning
  • kunskaper i Trafikverkets säkerhetsstyrningssystem för banöverbyggnad
  • behörighet som ibruktagandeledare.
Mellan den 9 och 13 april genomförs ett kurstillfälle i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBIBRUKL
Hybridblockering - repetition
 
Är du signaltekniker och i behov av att repetera tidigare kunskaper kring Hybridblockering? I så fall är kursen "Hybridblockering typ S201 - repetition" något för dig.
 
Under kursen går man bland annat igenom att:
  • analysera
  • lokalisera och avhjälpa fel i hybridlinjeblockering och vägskyddsanläggningar
  • repetera delar ur grundutbildningen BSS201
Utbildningen varvas med övningar i en hybridlinjeblockering för dubbelspår och med stationsanslutningar och mellanblocksignaler.
 
Kursen genomförs 10-11 april i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BSS201R