Nu finns helårsrapporten för 2017 tillgänglig att läsa.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Januari 2018
Helårsrapport 2017
 
God utveckling i utmanande omvärld
För helåret 2017 redovisar samtliga av våra såväl aktie- som räntefonder hälsosamma plussiffror - trots att det som vi alla vet har varit ett år fullt av utmaningar. När vi nu går in i 2018 måste vi tyvärr återigen konstatera att det kvarstår stora utmaningar att bemästra både ekonomiskt och geopolitiskt. För oss som investerare är det därför fortsatt viktigt att ta med oss vetskapen om att marknadens och investerarkollektivets risktagande fortsatt att öka i den pågående ”jakten på avkastning”. Riskerna ökar i takt med stigande tillgångspriser och så länge riskinsikten (och därmed även risktoleransen) inte är ikapp risktagandet måste vi även framöver vara beredda på snabba kast och stökiga perioder. Därför är det idag extra viktigt att se över sitt sparande - med våra fonder kan du själv enkelt välja risknivå på ditt sparande. Risk och avkastning hänger alltid ihop!

De låga (och i Sverige negativa) styrräntorna ger både möjligheter och utmaningar för att kunna skapa avkastning. I denna miljö är det extra viktigt att verkligen göra sin ”hemläxa” vid val av bolag att investera i. För i grund och botten är det utvecklingen i de enskilda bolagen som de facto skapar avkastningen i våra fonder – det är viktigt att inte tappa bort den insikten – och det gäller både på aktie- och räntemarknaden. Med det som utgångspunkt kan det därför vara tryggt att veta att vår investeringsfilosofi, vilken varit densamma sedan starten 2002, över tid har visat sig vara framgångsrik. ”Kvitton” för oss på detta är förutom över tid uppnådd avkastning, alla de utmärkelser vi erhållit både för vår aktie- och räntefondsförvaltning samt det stora intresse vi möter på sparandemarknaden!

Ansvarsfulla investeringar - hållbarhet
För oss på Spiltan Fonder har det sedan start varit självklart att investera i bolag vars verksamhet är långsiktig och med en hållbar affärsmodell. Sunt förnuft säger att bolag som motsvarar dessa krav har förutsättningar att även bli bra långsiktiga investeringar. För att förtydliga vårt ställningstagande valde vi under våren 2017 att ansluta oss till UNPRI (FN:s principer för ansvarsfulla investeringar) samt Hållbarhetsprofilen - SWESIF (Sveriges Forum För Hållbara Investeringar). Nu har vi även lagt till Hållbarhet som vårt 8:e investeringskriterium för att ytterligare förtydliga hur viktig vi anser att denna fråga är. Läs mer på sidan 12 och 14 där Emilie Taube (Hållbarhetsansvarig på Spiltan Fonder) intervjuas samt på vår hemsida under Ansvarsfulla investeringar.

Framgångsrik och prisbelönt förvaltning i 15 år!
Den 2 december fyllde Spiltan Fonder 15 år. Tack för förtroendet att vi får förvalta ditt kapital. Ingen kan garantera något för framtiden, däremot kan vi garantera att vi gör allt för att samtliga av våra fonder skall ge en långsiktigt god avkastning. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss på telefon: 08 - 545 813 40 eller e-post: fonder@spiltan.se.

Välkomna alla nya andelsägare och ett stort tack till er alla som redan sparar med oss!

Med vänliga hälsningar och en önskan om ett framgångsrikt 2018!
Spiltan Fonder
 
Biokampanj: Nyårslöfte - kom igång med ett månadssparande!
 
Det är aldrig för sent att starta ett månadssparande! Vi på Spiltan Fonder är övertygande om att det bästa sparandet speciellt när det gäller aktiefonder är att månadsspara.

Därför har vi ett erbjudande till dig som vill komma igång med nyårslöftet - Starta ett månadsparande på minst 300 kronor (eller höj ett befintligt med 300 kronor) så bjuder vi dig på två stycken biobiljetter! Ange kampanjkoden: "Nyårslöfte".Sista svarsdag är 31 januari.

Ta kontakt med oss på fonder@spiltan.se eller 08 - 545 813 40 så hjälper vi dig att komma igång. Det är enkelt!

Observera att erbjudandet endast gäller till och med 31 januari och om du startar eller höjer ett månadssparade direkt hos Spiltan Fonder och inte via en bank, pensionsbolag eller annan distributör.
 
Helårsrapporter 2017
 
I denna Helårsrapport för 2017 kan du läsa mer om vår investeringsfilosofi, utvecklingen för alla våra fonder, fondernas olika riskklasser, hur du kan välja våra fonder i ditt PPM-sparande men även om hur vi ser på ansvarsfulla investeringar. Saldobesked och kontrolluppgift skickas till alla direktsparare. Fondernas formella årsberättelser för 2017 finns tillgänglig under april månad, kontakta oss så skickar vi den. Förutom aktuella nyheter, och blanketter finns mer information om respektive fond och samtliga fondrapporter alltid tillgängliga på vår hemsida www.spiltanfonder.se där du även kan logga in och se ditt sparande!

För att läsa hela rapporten - klicka här!
Aktivt förvaltade aktiefonder:
 
Spiltan Aktiefond Sverige:
En fokuserad Sverigefond

Spiltan Aktiefond Stabil:
Ett riktigt bra bassparande

Spiltan Aktiefond Småland:
Närinvesterat är klokt

Spiltan Aktiefond Dalarna:
Närinvesterat är klokt
Passivt förvaltade aktiefonder:
 
Spiltan Aktiefond Investmentbolag:
Ett smart alternativ till index!

Spiltan Globalfond Investmentbolag:
En smart globalfond

Aktivt förvaltade räntefonder:
Spiltan Högräntefond:
En flexibel räntefond

Spiltan Räntefond Sverige:
En modern korträntefond
 
Spiltan Fonder har fått ny postadress
 
Från och med 1 december 2017 har Spiltan Fonder ny postadress. Det är alltså till den du ska skicka in kund- och köp/säljblanketter om du väljer att skicka in fysiska papper.

Spiltan Fonder AB
Riddargatan 17, 4 tr
114 57 Stockholm

Gällande telefon, fax och e-post är dessa kontaktuppgifter samma som tidigare.
 
Träffa oss på vår Sverigeturné!

Vi reser mycket och deltar vid många sparmässor och fondkvällar runt om i Sverige. Håll utkik på vår hemsida under Kalendarium så vet du när vi är på en sparträff nära dig.

Har du förslag på orter du tycker vi ska besöka får du gärna meddela oss på telefon 08-545 813 40 eller e-post: fonder@spiltan.se.
 
 
Riskinformation: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr kan beställas från Spiltan Fonder: 08-545 813 40 eller hämtas på www.spiltanfonder.se.