Ny avtalsbilaga till HÖK 16
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ny avtalsbilaga till HÖK 16
 
SKL/Pacta och OFR Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet/Fysioterapeuterna) har idag enats om en ny avtalsbilaga kallad "Centrala parters syn på förutsättningar för en välfungerande arbetstidsförläggning."

Syftet är att bilagan ska vara ett stöd i det lokala arbetet.


Ny avtalsbilaga om arbetstidsförläggning
 
 
Nya regler för semesterdagar
 
Från den 1 januari gäller nya regler om möjligheten att spara semesterdagar enligt kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser (AB). Ändringen innebär att antalet dagar som kan sparas, sänks från 40 till 30 dagar. De nya reglerna gäller för sparade dagar som intjänats 2018 och som förs som sparade dagar till 2019.
 
Ändringen är en överenskommelse mellan SKL och de fackliga organisationerna.

Allmänna bestämmelser 17
Utveckla lönebildningen
 
SKL, Pacta och Kommunal bjöd under hösten in till gemensamma lönekonferenser i syfte att ge ytterligare stöd för utveckling av den lokala lönebildningen.

Parterna har spelat in en kortversion som riktar sig främst till arbetsgivarrepresentanter, medlemmar som inte hade möjlighet att närvara och fackliga förtroendevalda som arbetar strategiskt med lönebildning och förhandlar lönefrågor.

Lönebildning
 
 
Arbetsgivarblogg
 
Avtalsrörelse med lärarna
I december växlade vi bud och yrkanden med lärarfacken, nu i januari börjar själva förhandlingarna.

Vi kommer att ha flera träffar med lärarfacken för att diskutera oss fram till ett gemensamt avtal som båda parter kan ställa sig bakom. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för verksamheterna att fortsätta sin utveckling, skriver Niclas Lindahl, förhandlingschef i ett inlägg.

SKL:s arbetsgivarblogg
 
 
 
Notiser
 
 
Avtalskonferens inför förhandlingarna med Lärarnas samverkansråd
SKL och Pacta bjuder in till en konferens inför förhandlingarna med Lärarnas samverkansråd och andra aktuella avtalsfrågor.

Konferensen vänder sig främst till dig som arbetar som personalchef, förhandlingschef i kommun, landsting eller region samt inom Pacta. Sista anmälningsdag är tisdag 16 januari.

Anmäl mig till konferensen
 
 
 
Nytt avtal och ändrade belopp för traktamenten och resetillägg
Skatteverket har höjt sina schablonbelopp för traktamenten från nästa år vilket leder till att resetilläggen kommer att justeras enligt tidigare överenskommelser. Samtidigt kommer avtalet att revideras för att följa eventuella kommande förändringar automatiskt, och gälla tills vidare under ett nytt namn som är TRAKT T.

Det nya avtalet måste antas lokalt.


Läs avtalet och tillhörande beloppsräkning
 
 
Konferens om kompetensutmaningen - sista chansen!
Fredag 19 januari är det sista chansen att anmäla sig till konferensen om hur vi ska möta kompetensutmaningen.
 
 
 
TLO-KL
Ansökningarna om medel kopplade till TLO-KL (Tidig lokal omställning) är i full gång och många av våra medlemmar har fått medel beviljade. Att bibehålla befintliga personalresurser och förbereda dessa inför kommande verksamhetsbehov genom att ställa om dess kompetens inför ett framtida behov är möjligt att finansiera via TLO-KL medel. Vi vill därför uppmuntra er till dialog med oss på SKL/Pacta och Omställningsfonden så att vi med gemensamma krafter ännu mer kan öka användningen av TLO-KL medel.
 
I november 2017 genomförde förhandlingssektionen och arbetsrättsektionen på SKL en webbsändning om TLO-KL. Det finns nu möjlighet att ta del av sändningen i efterhand.
 
 
 
Ny kommunallag
Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta regeringens proposition med förslag till ny kommunallag. Den nya lagen trädde i kraft 1 januari i år.

I Cirkulär 17:57 som gick ut 1 december beskrevs några av de centrala nyheterna.

Cirkulär 17:57