Vänligen distribuera detta nyhetsbrev till de som berörs i din organisation. Tack, Kretslopp och vatten
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Små höjningar i avfallstaxan inför 2018
 
Viktavgiften för blandat avfall och restavfall höjs till 1,39 kr/kg till 1,44 kr/kg.
Övriga avgifter höjs med 3 procent med några undantag, som till exempel dragvägar som höjs med 7 procent. Årsavgifterna för Södra skärgården, där det inte är vikttaxa, höjs så att de motsvarar avgifterna i områden med vikttaxa. Vi tar bort vår tjänst extra tvätt av underjordsbehållare eftersom många väljer att låta någon annan göra det. Här kan du se avfallstaxan.
Vi behåller VA-taxan är oförändrad från 2017.
Julen är här, och som en klapp från tomten kommer avfallet...
 
Det lackar mot jul, en av de mest avfallstunga högtiderna på året. Kretslopp och vatten tipsar göteborgarna om hur de ska göra julen mer avfallssnål och mindre miljöpåverkande. Och hur de sorterar julavfallet efteråt, till exempel den barrande julgranen.
Matavfallspiloterna  för att få lägenhets-boende att sortera ut mer matavfall
 
Matavfallspiloterna, som är vårt projekt för att ta reda på hur vi ska få  fler som bor i lägenhet att sortera ut sitt matavfall, har fått en egen sida på webben: goteborg.se/matavfallspiloterna.
Med hjälp av matavfallspiloterna kanske vi kan ändra på det faktum att lägenhetshushållen bara sorterar ut 30 procent av sitt matavfall, medan 70 procent sorteras ut i Göteborgs villahushåll.
Få ett sms när vattnet stängs av
 
Du vrider på kranen och vattnet kommer. Nästan alltid. Men ibland inträffar saker som gör att vi måste stänga av vattnet till fastigheten.
Om det är en planerad avstängning skriver vi det i god tid innan på goteborg.se, är de akuta har vi en speciell sida för det. Men vi har också en telefonitjänst för att informera om vattenavstängningar. Systemet ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Här kan du läsa mer om det och registrera dig.
Inför bytesrum för de boende få rabatt på grovavfall
 
Ordna ett bytesrum åt de boende så får du en engångsrabatt på 1 200 kr exkl. moms på dina grovavfallavgifter. Det är bättre för miljön att byta än att slänga eller köpa nytt.
Du sparar också pengar eftersom de boende slänger mindre, och du behöver lägga mindre arbetstid på att hantera grovavfall. Rummet eller utrymmet behöver vara minst två kvadratmeter stort och vara tydligt avgränsat.
Kontakta våra kundsamordnare för mer information eller ring vår kundservice på 031-368 27 00.
Läs mer om bytesrum i den här foldern
...och vi på Kretslopp och vatten önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!
 
Ändrade hämtdagar för jul och nyår
 
Tänk på att du i vissa fall måste ställa ut kärlet flera dagar tidigare än vanligt. Är din hämtningsdag inte med i schemat så hämtas ditt avfall som vanligt.
   Om hämtningsfrekvensen är tre gånger eller fler i veckan, hämtar vi på ordinarie dagar eller enligt överenskommelse. Läs här när vi hämtar under vinterns storhelger. Gå till Ändrade hämtdagar
Du får en gratis hämtning av elavfall och farligt avfall...
 
...per år om du har miljörum. Kontakta våra kundsamordnare för att få hjälp med vår tjänst för miljörum. Du kan också ringa vår kundservice på 031-368 27 00.
Få sms eller mejl när det blir fel
 
Vill du att vi medelar dig på sms eller e-post när något har blivit fel när vi skulle hämta ditt avfall? Vill du veta om avfallet var fel-sorterat, om det var överfullt eller hinder för att hämta?
Anmäl ditt mobilnummer eller e-postadress till våra kundsamordnare.
   Glöm inte att meddela ditt namn, kundnummer och adress.
Ladda hem våra skyltar och foldrar
 
Vi har mycket informations-material som du kan ha an-vändning för i kommunikation-en med dina hyresgäster och boende.
   Här kan du ladda ner skyltar, anslag, foldrar och broschyrer från oss på Kretslopp och vatten.