Kurser och konferenser våren 2018
 
Vårens revisionsdialog  är en fördjupning kring revisorernas riskanalys och omfattar även ett arbetspass om lekmannarevision. Under dagen får vi också besök av en gäst som talar om styrmodeller inom kommunal verksamhet.  

Revisionsdialog 
Stockholm 20 mars (OBS datum! sista anmälningsdag 20 februari)
Umeå 11 april
Alvesta 17 april

Upphandling av revisionstjänster
Stockholm 15 maj

Anmäl dig genom att klicka på länken nedan och sök på respektive kurs.
Anmälan kurser
 
 
 
NYA KOMMUNALLAGEN
Valet 2018 - regler om revisorernas valbarhet
 
Sedan tidigare gäller att en fullmäktigeledamot inte är valbar till uppdrag som revisor. I den nya kommunallagen har ytterligare ett valbarhetshinder tillkommit (4 kap 5 § KL) – en revisor är inte valbar till ledamot eller ersättare i fullmäktige. Vad innebär det? En revisor kan givetvis finnas med på sitt partis valsedel inför en ny mandatperiod, men om revisorn har en vilja/avsikt att bli fullmäktigeledamot måste revisorn avsäga sig uppdraget som revisor, med beslut om  entledigande i fullmäktige senast på sista sammanträdet under mandatperioden. Om revisorn inte har denna avsikt kan hen fortsätta sitt uppdrag som revisor och ha sitt namn med på  partiets lista.

Läs mer om hela nya kommunallagen i SKL cirkulär 17:75
Cirkulär om nya kommunallagen
 
 
Kommunal revision nu i databasen Kolada
 
Nu finns nya nyckeltal som rör kommunal revision i kommun- och landstingsdatabasen Kolada:
- Antal förtroendevalda revisorer
- Kostnad för revisionen
- Revisionsberättelse med/utan anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet
- Ansvarsprövning i fullmäktige med/utan anmärkning eller nekad ansvarsfrihet
Läs mer i Kolada 
 
 
Ett sent tips! Konferens om organiserad brottslighet 31 januari i Stockholm - följ på webben!
 
Mycket har hänt i arbetet mot den organiserade brottsligheten under senare år, både på nationell, regional och på lokal nivå. Det är viktigt att tidigt förebygga problemen. Kommunen kan i samverkan med andra aktörer förhindra etablering av exempelvis svart ekonomi eller otillåten påverkan. Konferensen anordnas i samarbete med Brå. Det går fortfarande att anmäla sig till webbsändingen av seminariet.
Anmälan 
 
Om nyhetsbrevet
 
Detta nyhetsbrev skickas till ordförande i revisionen i kommuner, landsting och regioner. Nyhetsbrevet vänder sig främst till förtroendevalda revisorer, sakkunniga samt fullmäktige i kommuner, landsting och regioner. Brevet skickas även till andra som vill ta del av nyheter inom kommunal revision. Ny prenumeration kan anmälas via vår webbsida. Vill du inte längre ha nyhetsbrevet? Klicka på "Avsluta prenumeration" nedan.