Juletid
 
Nu är det dags för årets sista Utbildningsnytt, trevlig läsning!

Under julhelgen har vi ändrade öppettider i Trafikversskolans kursbokning. Vi håller stängt onsdagen den 20 januari från klockan 9.45 och resten av dagen och från den 22 december kl 12.00 fram till den 2 januari då kursbokningen öppnar igen.

Vi vill önska er alla en God Jul & Gott Nytt År!
Fordonsförare för spärrfärd
 
Skip Navigation Links.För att arbeta som fordonsförare vid växling och spärrfärd krävs att du utöver förarbeviset genomgår ett antal kurser, har praktik och klarar examinaiton. Nu kan du boka några av de kurser som Trafikverksskolan erbjuder dig som ska växla och köra spärrfärd. Kurstillfällen finns utlagda under från januari till och med mars 2018.

Trafiksäkerhetsregler för växling och spärrfärd
Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BASÄFÄRD


Järnvägs- och fordonsteknik
Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BFTEKNIK


Bromsutbildning för förare
Klicka här för att läs mer och anmäla
Kursdko: BFBROMS
Stabilitetspåverkan i spåret
 
Kursen "Stabilitetspåverkande arbete i spår" vänder sig till alla som arbetar eller beställer arbeten i spår/spårområden. Oavsett om du arbetar med markarbeten i banans närhet eller ban-, el-, signal, telearbeten så är kursen ett måste om du utför stabilitetspåverkande arbeten i anläggningen. Minst en person per arbetslag ska ha erforderlig utbildning.
 
Den 23 januari genomförs ett kurstillfälle på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BASTAB
Lärarkurs TDOK 2015:0223
 
Kursen "TDOK 2015:0223 - Lärarkurs" vänder sig till dig som ska agera som lärare i elföreskriften.

Innan kurser rekomenderas du ha någon form av pedagogisk utb. (t.ex. BALÄR1) och goda kunskaper i Trafikverkets elsäkerhetsföreskrifter TDOK 2015:0223 samt att du bedömts lämplig av din chef.

Efter kursen kommer deltagarna att:
  • kunna planera och genomföra förstagångsutbildning samt fortbildning i TDOK 2015:0223 med innehåll enligt direktiv från anläggningsinnehavaren.
  • kunna kontrollera elevens kunskapsnivå både före och efter utbildningen.
  • kunna utfärda betyg till godkända elever.

Nästa kurs genomförs i Ängelholm den 5 februari 2018.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEARBELANL
Allmän spårvägsteknik
 
Trafikverksskolan har tillsammans med Göteborgs Spårvägar, VTI och Spårvagnsstäderna, tagit fram utbildningen "Allmän spårvägsteknik".

Kursen vänder sig till dig som behöver öka dina allmänna kunskaper kring spårväg. Kanske arbetar du som stadsplanerare, projektledare, politiker, kommunikatör eller på annat sätt berörs av spårväg.

Kursen genomförs den 6-7 februari i Göteborg.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BASVT
Kraftförsörjningsanläggningar
 
Kursen "Introduktion till Trafikverkets kraftförsörjningsanläggningar" vänder sig till dig som är eltekniskt utbildad (motsvarande 3-årigt elporgram på gymnasiet) och ska jobba i just denna miljö.

Efter kursen ska deltagarna kunna redogöra för funktion och funktionsdelar för Trafikverkets fasta anläggningar som t.ex. omformarstation, kopplingscentral och sektioneringsstation.

Kursen genomförs 6-9 februari i Luleå.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEKFINTR
Geodetiska mätarbeten
 
"Grundkurs geodetiska mätningsarbeten" ger dig teoretisk och praktisk kännedom om hur mätning och kartering utförs inom Trafikverkets verksamhetsområden. Kursen vänder sig till dig som har kompetens inom ”mätning och kartläggning” men som behöver mer kunskap och praktisk erfarenhet för arbeten i väg- och spåranläggningar.

Observera att du först måste klara ett datorbaserat prov för att kunna anmäla dig till kursen. Provet når du via länken nedan.

Kursen kommer att genomföras 12-15 februari på  Trafikverksskolan i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBGGMÄT
Spårsvets, grundläggande teori
 
Kursen "Spårsvetsning, grundläggande teori" vänder sig tilll dig som har förkunskaper inom banteknik samt kapning och slipning av räler och som ska vidareutbilda dig till termit- eller spårsvetsare. Kursen ger dig nödvändiga teoretiska kunskaper inom bland annat materiallära, vilka klimatfaktorer man måste ta hänsyn till vid spårsvetsning och vad oförstörande provning innebär.

Den 27 februari till 1 mars genomförs ett kurstillfälle på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBSPGRT
Kanalisation
 
Kursen "Projektering av kabelförläggning i kanalisation, mark mm" vänder sig till förvaltare, projektörer, byggledare och projekteringsledare samt byggentreprenörer som ska projektera för kabelförläggning.

Nästa kurstillfälle genomförs 13-15 mars i Alvesta.

Klicka här för att läsa mer och anmäla.
Kurskod: BAPKAB