Gröna Bilisters nyhetsbrev
 
 
Miljözoner: Vart är vi på väg?

Förslaget om att ge kommuner rätt att införa Miljözoner för att få bukt med höga utsläpp av partiklar, kväveoxider och kolväten i tätortsluft har varit en het fråga den senaste tiden. Gröna Bilister välkomnar i all väsentlighet förslaget och ser Miljözoner som ett av flera moderna styrmedel med syfte att komma tillrätta med de många miljöproblem som dagens fordonstrafik utgör och som bland annat tar sig uttryck i den dåliga måluppfyllelsen i de nationella miljökvalitetsmålen.

Gröna Bilisters remissvar om Miljözoner för lätta fordon

Mer från debatten:
Miljöministern: Därför dröjer besked om miljözoner
Miljözoner – det här vet vi
PM Nilsson: Miljözoner bra för städer och industri
M sågar förslaget om miljözoner i Stockholm
 
Att vara mobilist på landsbygden?

Visst är det möjligt att vara mobilist även för den som bor på landsbygden. Som landsbygdsbo behöver man dock ofta vara medskapare av sina lokala mobilitetslösningar då det sällan är någon annan som har byggt upp dem. Vi pratade med Maja Söderberg från Tolg, som där är en av medskaparna till byns ”Mobilsamåkning”, en samåknings-app som även har spridit sig till fler bygder. Hon menar att mobiliteten på landsbygden har en klar fördel gentemot den i stan.

Läs hela bloggen
Gröna Bilister uppmanar regeringen: lyssna på ekonomipristagare Thaler och gör det lätt att välja rätt!

Energimyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag på hur alla drivmedelsbolag ska ge information om sina drivmedels klimatpåverkan och ursprung. Detta förslag har varit ute på remiss, och Gröna Bilister har nu analyserat remissvaren. Alla myndigheter, miljöorganisationer och konsumentorganisationer stöder förslaget, men betonar att informationen måste ut till pumpen där vi handgripligen väljer drivmedel.

Bild: Sveriges Television

Läs mer
Uniti ett steg närmare lansering: Men kan de utmana traditionella biltillverkare?

Utmanaren Uniti har avtäckt sin första elbil – One. Men arbetet mot fullskalig produktion har bara börjat. Företagets hopp tycks stå till hajpen, enligt Ny Teknik. 

Gröna Bilister var med vid avtäckningen av den lilla elbilen. Och nog blir man imponerad av vad de lyckats åstadkomma på så kort tid. 


Läs mer på NyTeknik
Ny rapport från Trafikanalys om effekter av självkörande fordon

Det finns ett stort intresse för självkörande fordon i samhället och förväntningarna på ökad trafiksäkerhet och bättre tillgänglighet är stora. Trafikanalys har genomfört en studie för att belysa tänkbara effekter – positiva och negativa – av självkörande vägfordon på de transportpolitiska målen.

Läs mer
Bilarna i kommunhuset är mycket koldioxidsnålare än andra bilar i kommunen – använd dem!

Gröna Bilisters granskning visar att de kommunala förvaltningarna är föredömen när det gäller att välja tjänstebilar med låga koldioxidutsläpp. I genomsnitt har en sådan tjänstebil nästan 25 % lägre utsläpp än en genomsnittlig svensk personbil. Allra störst är skillnaden i Arvika. Där halverar en kommunal tjänstebil utsläppen jämfört med andra bilar som rullar på vägarna i Arvika kommun.

Läs mer
 
Elcykelpremie spikat den 13 december! 

Nu är det klart att alla som köper ny elcykel får tillbaka 25 procent av priset från staten. Riksdagen har röstat igenom regeringens förslag om en elcykelpremie. 

Snart kan man alltså få avdrag på 25 procent eller max 10.000 kronor när man köper en elcykel eller elmoped, en kostnad för staten på 350 miljoner kronor för åren 2018-2020. Alla som köpt sin elcykel efter den 20 september i år kan ta del av premien.

Läs mer
Stark ökning av årets julklapp

Försäljningen av elcyklar har fördubblats på två år – årets julklapp är redan en försäljningssuccé.

– Elcykeln representerar definitivt den tid vi lever i, säger Johan Larsson, analytiker på HUI Research. 

Elcykeln har blivit en allt vanligare syn på Sveriges cykelvägar – på två år har försäljningen fördubblats enligt cykelbranschen. Från september 2016 till augusti 2017 såldes 67 500 elcyklar i landet. 12 procent av alla cyklar som såldes under perioden var just elcyklar.

Elcykeln är årets julklapp
Årlig försäljningsstatistik för cyklar och elcyklar
 
Sharing is caring- så funkar samåkning

Julen är här, en tid på året vi delar med oss till andra. Varför inte göra någon glad och dela med sig av plats i din bil? Att samåka flera personer i ett och samma fordon kan vara ett trevligt sätt att transportera sig på, samtidigt som man spar pengar och resurser. Idag finns det flera olika rörelser som hjälper till att koppla ihop dig som kan erbjuda skjuts med dig som vill åka åt samma håll.

Läs mer
 
Alfred Andersson forskar om hur gång, cykel och kollektivtafik bör marknadsföras

I en nyligen påbörjad doktorandtjänst på institutionen för Teknik och Samhälle på LTH ska Alfred Andersson, styrelseledamot i Gröna Bilister, studera hur hållbart resande kan uppmuntras genom rätt budskap.

- Det finns jättemycket forskning som visar att vi ofta tar orationella beslut, vilket kan vara negativt både för oss själva och för samhället i stort. Vi behöver hjälp! Det är därför beteendepåverkan finns, säger Alfred Andersson.

Nytta av forskningsresultaten har exempelvis regionala kollektivtrafikmyndigheter som vill få fler att resa kollektivt.

Läs mer
Nytt medlemssystem på plats

Nyligen har vi gjort en uppdatering av vårt medlemssytem, vilket har resulterat i en smidigare process för nya medlemmar men också ett bättre system för dig som redan är medlem. 

Nytt är att alla medlemmar kan logga in på "Min sida", 
där man kan hålla koll på samt betala sin faktura via våra olika betaltjänster. Du kan även se dina adressuppgifter och uppdatera dessa om något inte stämmer.

Läs mer
 
Elbilspoolen Move About erbjuder Gröna Bilisters medlemmar förmånlig medlemsrabatt!

Du vet väl att du som är medlem hos Gröna Bilister kan förflytta dig ännu mer hållbart via elbilspoolen Move About? Som medlem i Gröna Bilister kan vi erbjuda dig de 3 första månaderna i Move About kostnadsfritt och därefter halva priset på bilpoolsmedlemskapet. 


Läs mer och ta del av erbjudandet
Fortsatt nedgång för dieselbilar. Stark uppgång av el, gas och etanol jämfört 2016

Dieselbilar uppgick till 42,9 procent av nyregistreringarna, en minskning med 
8 procentenheter jämfört med november föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 13,9 procent av nyregistreringarna, jämfört med 8,6 procent under november 2016.

Läs statistiknyhet från SCB och Trafikanalys
 
 
Nu önskar vi på Gröna Bilister God Jul och Gott Nytt År! Vi ses 2018! 
 
Följ oss i sociala medier 
 Följ              Följ             Följ