Vi sammanfattar skolårets viktigaste händelser
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Annons: Lärarhandledning om barns rättigheter från Brottsoffermyndigheten
 

Skolåret som gick
 
 Tipsa en kollega | Fler nyheter | Forskningsmagasin | Kontakt 
 
Annons: Skolverket - Ny kompetensutvecklingsinsats: specialpedagogik för lärande
 
Vad skedde skolåret 2017? Vilka frågor var i hetluften – och missade du kanske att läsa in dig på någon av dem? Skolportens redaktion har valt ut de nyheter vi anser har dominerat skoldebatten 2017. Passa på att läsa ikapp under julledigheten.

Med detta vill vi på Skolportens redaktion önska dig en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR – på återseende i januari.

John Miller, Hedda Lovén, Moa Duvarci Engman och Susanne Sawander
 
Annons: Dustin - djup kompetens inom offentlig sektor

Skolverket söker undervisningsråd

Läslyftet byter namn och permanentas
 
Läslyftet och matematiklyftet blev framgångsrika. Sådana tillfälliga fortbildningsinsatser för lärare och förskollärare ska nu permanentas.
Lärarnas tidning
Så ska regeringen digitalisera skolan – programmering från första klass
 
Nu ska programmering införas som ett tydligt inslag, framför allt i matematik och teknik, redan från första klass. Det är en del i regeringens satsning på att digitalisera skolan.
Computer Sweden
Lärarbristen
 
Den stora lärarbristen gör att det finns 477 grundskolor där inte ens hälften av lärarna är behöriga. På var fjärde friskola är en ­majoritet av lärarna obehöriga.
Dagens Samhälle
Dagens kris är bara början. Bristen på legitimerade och behöriga lärare kommer att öka dramatiskt, visar Skolvärldens granskning av Sveriges 158 523 legitimerade grund- och gymnasielärare.
Skolvärlden
Lärarbristen i Sverige kommer att öka fram till 2035. Det konstateras i en ny rapport som SCB tagit fram.
Skolvärlden
Det har blivit allt svårare att hitta behöriga lärare för landets rektorer. Det visar siffror från Lärarförbundet. Det gäller framför allt i glesbygden – men också i storstäderna där det har blivit något av en lärarnas marknad.
Sveriges Television
Rektorer får allt svårare att rekrytera behöriga lärare i hela landet. (pdf)
Lärarförbundet
Lärarbristen är på väg mot nya rekordnivåer. Skolvärldens granskning visar hur stor bristen på behöriga lärare är – ämne för ämne. ”Det är redan alarmerande och gör vi inget blir situationen ohållbar”, säger Kent Fredholm, Språklärarnas Riksförbund.
Skolvärlden
Det är stor brist på behöriga lärare i landets skolor. Något som lett till att nya bemanningsföretag nu försöker slå sig in på marknaden genom att konkurrera med kompetens.
Sveriges Radio
Ny podcast om utbildning
 
Annons
Läs mer
I Natur & Kulturs podcast Akademiska kvarten ger vi dig en ungefärlig kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning.

Podcasten hittar du på iTunes, Acast, Soundcloud och Storytel.
Läs mer
Fördjupad analys av Pisa-rapport presenterad
 
En allt mer ojämlik skola blir också ett allt större problem för Sverige, varnar OECD:s utbildningschef Andreas Schleicher. Om ett par veckor väntas Skolkommissionen presentera sitt förslag till lösning.
Svenska Dagbladet
OECD:s chef för utbildningsfrågor ser allvarligt på snedfördelningen av nyanlända barn till olika skolor i Sverige. ”Det är ett problem som systemet måste tackla”, säger han i en exklusiv intervju med SvD.
Svenska Dagbladet
Nationella proven ska bli digitala
 
Alla nationella prov i grundskolan och gymnasiet ska bli digitala. Det vill regeringen som beslutat om en så kallad lagrådsremiss i frågan. Efter nästa sommar vill man att de första digitala proven ska finnas på plats.
Sveriges Television
#metoo i skolan
 
Skolan måste sluta uppfostra förövare, konstaterar 8 000 gymnasieungdomar. ”Det började i mellanstadiet. Helt plötsligt kunde en av killarna gå fram och trycka sitt stånd mot en.” Läs vittnesmålen om hur det ser ut i den svenska skolan just nu.
Svenska Dagbladet
Våldtäktsförsök, stalkning, och hot om att ”knullas ihjäl”. Trots grova sexuella kränkningar mellan studenter slipper den skyldiga ofta straff eller kommer undan med en varning. Endast tio studenter har stängts av för sexuella trakasserier på nära åtta år, visar SvD:s granskning av universitet och högskolor.
Svenska Dagbladet
Det börjar redan i förskolan. Och fortsätter i mellan- och högstadiet och gymnasiet. Nu vittnar lärare om elever som utsätter dem för sexuella trakasserier i skolan.
Sveriges Television
I #MeToo-uppropen #tystiklassen, #räckupphanden och #ickegodkänt beskrivs en oacceptabel verklighet, skriver Jakob Amnér, SVEA, Lina Hultqvist Sveriges Elevkårer,  Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund, m.fl.
Dagens Nyheter
Annons: se hela Skolportens konferenskalendarium
Nya chefer för skolmyndigheter
 
Peter Eriksson tar över Skolverket. Fram till nu har han varit utbildningsdirektör i Södertälje kommun.
Skolvärlden
Fredrik Malmberg har utsetts till ny generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Skolvärlden
Regeringen har anställt Per Thullberg som vikarierande direktör vid Skolforskningsinstitutet.
Utbildningsdepartementet
Skolforskningsinstitutets första myndighetschef, Lena Adamson, avgår i protest mot regeringens bristande stöd. För Skolvärlden förklarar hon bakgrunden till avhoppet.
Skolvärlden
Sifo-undersökning: Lågt förtroendet för skolmyndigheterna
 
Skolverket och Skolinspektionen ligger i botten när svenskarna rankar sitt anseende för Sveriges myndigheter, det visar en Sifo-undersökning.
Skolvärlden
Regeringen vill införa vinsttak för privata välfärdsföretag inom skolan och omsorgen
 
Regeringen och Vänsterpartiet är nu överens om hur vinsterna i välfärden ska begränsas. Förslaget innebär ett vinsttak för privata välfärdsföretag inom skolan och omsorgen.
Sveriges Television
Ska du tillsätta nya förstelärartjänster?
 
Annons
Läs mer om förstelärarmeritering
I Aretes meriteringsprogram får lärare möjlighet att synliggöra sina förstelärarkvalifikationer, genom att under sex veckor arbeta fram en meritmapp. Genom en oberoende bedömning kan läraren få ett bevis för sin skicklighet.
Läs mer om förstelärarmeritering
Education at a Glance: Svensk skola har få undervisningstimmar
 
Svenska grundskoleelever får mindre lärarledd undervisning än i många andra OECD-länder. Men svenska förskolan står sig stark, enligt en färsk OECD-rapport.
Svenska Dagbladet
Sverige i OECD-undersökningen Education at a Glance. (pdf)
regeringen.se
Education at a Glance 2017. (pdf)
OECD
Regeringen: Lagstifta för minskad segregation i skolan
 
Regeringen vill lagstifta för att få bort segregationen i skolan. Efter årsskiftet väntas ett nytt lagförslag.
Sveriges Television
Skolan blir obligatorisk redan från sex år
 
Skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år från den 1 januari 2018, vilket innebär att grundskolan blir tio år, i stället för nio som det är i dag.
Expressen
Skolkommissionens slutbetänkande presenterat
 
Skolporten har talat med Jan-Eric Gustafsson, Skolkommissionens ordförande, samt tre skolexperter, om Skolkommissionens slutbetänkande som presenterades under torsdagen.
Skolporten
Förslagen från Skolkommissionen som presenterats och som ska öka resultaten och likvärdigheten i skolan har fått en hel del kritik, det gäller bland annat det om att lottning ska kunna användas vid intagning till populära skolor.
Sveriges Radio
Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet - Slutbetänkande av 2015 års skolkommission. (pdf)
Regeringen.se
Skolbibliotek, 21-22 mars i Göteborg
 
Skolbibliotek, 21-22 mars i Göteborg
Som central plats för kunskapsinhämtning och läsinspiration har biblioteket sin självklara plats. Under denna konferens fördjupar vi oss i det källkritiska uppdraget vilket följer som en röd tråd under båda dagarna. Välkommen till Skolportens årliga mötesplats för dig som är skolbibliotekarie!
Läs mer och boka plats
Nya regler för partier i skolan
 
Regeringen vill ändra i skollagen inför valåret, så att reglerna kring hur politiska partier kan bjudas in till skolor blir tydligare. Rektorn på skolan ska nu få större makt över vilka partier som är välkomna till skolan.
Sveriges Television
Bästa skolkommun 2017
 
Ovanåker i Hälsingland gjorde ett ryck och blev en av landets bästa skolkommuner. Orsa, Åsele och Arjeplog har också klättrat rejält uppåt, men skånska Vellinge är ohotad etta i Lärarförbundets rankning.
Sveriges Television
Lärarförbundets rankning Bästa skolkommun.
Lärarförbundet
ICCS: Svenska elever i toppklass i samhällsfrågor
 
Svenska elever hör till den absoluta toppen i ett internationellt kunskapstest i samhällsfrågor. Sverige har dessutom förbättrat sitt resultat markant sedan den förra mätningen. Men skillnaderna mellan olika elevgrupper är fortfarande stora.
Sveriges Television
Kunskaper, värderingar och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor hos svenska 14-åringar i ett internationellt perspektiv. (pdf)
Skolverket
Skolverket säger nej till rektorstitel på förskolechefer
 
Ska förskolechefer kallas rektorer? Ja! svarar Lärarförbundet på ett förslag som just har varit på remiss. Nej! säger Lärarnas riksförbund och Skolverket. Ett förslag om en obligatorisk, men kort, utbildning för förskolechefer splittrar också remissinstanserna.
Lärarnas tidning
Gott Nytt År - och god start på 2018 önskar vi på Ifous!
 
Annons
Läs gärna mer på www.ifous.se!
Under det kommande året startar ett flertal nya FoU-program och för dig som huvudman finns det möjlighet att medverka i:
- Språkutvecklande arbetssätt i sfi
- Lärares profession och praktik
- Fjärrundervisning
- Bygga skola

Läs gärna mer på www.ifous.se!
Pisa-rapport: Svenska elever duktigare än snittet på samarbete
 
När det kommer till problemlösning tillsammans med andra är svenska 15-åringar inte bäst i klassen, men klart över det internationella snittet, visar en ny Pisa-mätning. Samtidigt visar resultaten på stora skillnader mellan könen.
Sveriges Television
PISA 2015 Results Collaborative Problem Solving. (pdf)
OECD
PIRLS-undersökningen: Svenska fjärdeklassare läser bättre än på länge
 
Svenska elvaåringar läser betydligt bättre än de gjort de senaste åren. Det är visar resultaten från ny PIRLS-undersökning.
Sveriges Television
Den digitala läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv. (pdf)
Skolverket
Stadier i grundskolan återinförs
 
Regeringen har beslutat att grundskolan från och med nästa läsår åter ska delas upp i låg-, mellan- och högstadiet.
Lärarnas tidning
Öppna jämförelser 2017
 
Öppna jämförelser för grundskolan visar på både orosmoln och ljuspunkter. I många kommuner har resultaten försämrats. Samtidigt visar internationella studier att elevernas kunskaper stärkts.
Sveriges Kommuner och Landsting
Öppna Jämförelser - Grundskola 2017 (pdf)
Sveriges Kommuner och Landsting
Andelen gymnasieelever som tar examen ökar. Men en stor grupp hoppar av eller når inte målen. Inkluderande lärmiljöer kan vara ett sätt att få fler unga att fullfölja utbildningen.
Sveriges Kommuner och Landsting
Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2017. (pdf)
Sveriges Kommuner och Landsting