Förslag om höjd pensionsålder
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Förslag om höjd pensionsålder
 
Partiernas pensionsgrupp förslår flera förändringar, bland annat en höjning av lägstaåldern för att ta ut allmän pension. SKL ser positivt på att möjligheterna till ett förlängt arbetsliv ökar.

− Att fler arbetar längre gynnar alla. Den enskilde individen får bättre pension, tillgången på arbetskraft ökar och det ger ett växande skatteunderlag som förbättrar välfärdens finansiering, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Pressmeddelande: Nödvändigt med ett förlängt arbetsliv
 
 
Mål och inriktning för Avtal 18
 
SKL och Pacta har överlämnat mål och inriktning inför avtalsrörelsen 2018 med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Nuvarande avtal går ut 31 mars 2018.

– Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för att våra arbetsgivare ska kunna arbeta långsiktigt och med ett tydligt fokus på verksamhetens utveckling, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på SKL.

Pressmeddelande: Verksamhetsfokus i avtalsförhandlingar med lärarna
Rapport om sjukfrånvaro
 
Den höga sjukfrånvaron är ett problem på såväl individ-, arbetsplats- och samhällsnivå. Orsakerna till sjukfrånvaro och dess kraftiga svängningar är många, enligt en ny rapport från SKL.

Vad är det som gör att sjukfrånvaron varierar så kraftigt över tid? Örjan Lutz, utredare på arbetslivssektionen, berättar i ett kort filmklipp om syftet med rapporten.

Flera förklaringsfaktorer till hög sjukfrånvaro
 
 
Arbetsgivarblogg
 
Fler beredskapsbrandmän behövs
Julen närmar sig och nu är den bara några dagar bort. Men risken för bränder ökar också om man inte är försiktig.

Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef, skriver i ett blogginlägg om en personlig erfarenhet där ett snabbt ingripande av brandkåren kunde förhindra en större skada.

SKL:s arbetsgivarblogg
 
 
 
Mer om arbetsgivarfrågor
 
 
Friande dom i Arbetsdomstolen
Arbetsdomstolen gav Folktandvården i Stockholms län AB rätt mot Diskrimineringsombudsmannen i målet om kortärmad arbetsklädsel i tandvården.

Inom vården är det viktigt att minska risken för smittspridning genom tydliga hygien- och klädregler. Arbetsdomstolen anser att förbudet mot långärmade arbetskläder i patientarbetet varit nödvändigt och lämpligt för att bibehålla patientsäkerheten.

Kortärmad arbetsklädsel ska gälla i Folktandvården
 
 
 
Webbkonferens om kränkande särbehandling
Onsdag 17 januari arrangerar SKL och Pacta en webbkonferens om sexuella trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Vilket ansvar har arbetsgivaren för utredning och åtgärder?

Konferensen är främst till dig som är förtroendevald politiker, personal- eller förhandlingschef, personalstrateg eller handläggare med särskilt ansvar för arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder. Sista anmälningsdag är onsdag 10 januari.

Anmäl mig till seminariet
 
 
 
Konferens om att möta kompetensutmaningen
Torsdag 1 februari anordnar SKL en konferens om hur man kan arbeta för att lösa kompetensförsörjningen i sin kommun.

Förutom konkreta exempel och erfarenheter från andra kommuner, kommer även SKL att presentera sin nya rekryteringsprognos för välfärdssektorn fram till 2026 för första gången. Sista anmälningsdag är fredag 19 januari.

Anmäl mig till konferensen
 
 
Arbetsmiljöutbildning
Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning lanserades 2016 och är framtagen i samverkan mellan SKL, Pacta och de fackliga organisationerna. Det webbaserade utbildningsmaterialet är gratis för alla inom kommun- och landstingssektorn.

SKLs mål är att Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning ska vara det självklara valet för alla verksamheter i kommun- och landstingssektorn.

Tips och råd från medlemmar som har genomfört utbildningen
 
 
 
Sänkta bruttopensioner 2018
Från och med år 2018 kan pensionärer med rätt till tjänstepensionsförmåner beräknade enligt tjänstepensionsavtal som gällde före 1998 (PA-KL eller andra äldre tjänstepensionsvillkor) att få lägre utbetalningar av tjänstepension.

Mest betydande riskerar nivåförändringarna att bli för personer som är födda 1937 och tidigare, men personer födda mellan åren 1938 och 1953 kan också komma att påverkas.

Pensionsavtalen PA-KL 85 och PFA-98
 
 
 
Seminarium om Samverkansavtalet
På förmiddagen, måndag 12 mars arrangerar SKL, Pacta och de fackliga organisationerna ett webbsänt seminarium om Samverkansavtalet.

Målgruppen är centrala samverkansgrupper och andra samverkansgrupper i kommuner, landsting, regioner och Pacta-bolag.

Mer information och anmälan kommer i början av februari.
 
 
 
Principöverenskommelse om försäkringslösning i AGS-KL
Intensiva förhandlingar pågår om hur bestämmelsen om sjuklön i AB § 28 mom. 9 ska anpassas till försäkringsmiljön i AGS-KL.

Övergången till AGS-KL kommer att bli några månader försenad, dels på grund av att förhandlingarna har dragit ut på tiden och dels på grund av att AFA Försäkring som ska hantera dessa ärenden framöver behöver tid på sig att rigga sin organisation.
 
AB § 28 mom. 9 gäller fortsatt tills dess att datum för övergången har bestämts.