Årsfakturering, iBVD och God Jul!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Snart är året slut och vi kommer att fakturera årsavgifterna
 
Det är snart dags att fakturera årsavgifterna för medverkan i RSK-databasen. Faktureringen baserar sig på det antal aktiva RSK-nummer ni har när vi gör en koll 1/1 2018.

Kontrollera också att faktureringsadressen till er stämmer.
Produktinformation i RSK-databasen
 
Som ni säkert alla redan vet vid det här laget så satsar vi rejält på att ha riktigt bra information i RSK-databasen, att informationen är komplett och att de som använder databasen hittar den information de behöver. Vi ser RSK-databasen som ett nav för produktinformation och som ett skyltfönster mot den professionella VS/VA-marknaden.

Under november månad påbörjades ett utskick till våra RSK-innehavaren för att uppmärksamma hur just deras sortiment ser ut och hur man på ett bra sätt kan använda sig av RSK-databasen för att nå ut med produktinformationen till sina kunder. Brevet riktade sig till den person som är huvudansvarig för RSK på företaget men också till VD/verksamhetsansvarig.

Att vi nu sätter lite extra tryck på er som leverantör/tillverkare är för att vi vet att informationen är efterfrågad. Vi är övertygade om att när helheten är på plats har vi också lyft informationen i hela branschen.  

Om du tycker att informationen berör någon annan i ert företag så vidarebefordra gärna nyhetsbrevet till den personen.
Lisa Barthon, VVS-fabrikanterna, summerar årets iBVD-arbete
 
Tanken med iBVD är att den ska vara saklig, kvalitativ och relevant och vi utgår ifrån RSK-databasen och e-nummerbanken där vi inom el, VA och VVS redan har vår produktdata.

Under året som gått har vi i arbetsgruppen gemensamt vidareutvecklat och förfinat iBVD:n utefter de behov som finns i olika led.

Vi har stämt av med miljöbedömningssystemen och leverantörerna har testat att lägga in sina produkter, något som bland annat resulterat i att vi hittat de avsnitt som behövt en förklarande hjälptext. Det har varit en balansgång mellan den heltäckande deklarationen med innehåll som täcker alla eventualiteter och den enklare, tillräckligt omfattande deklarationen som faktiskt används. En användarvänlig inmatningsmodul gör leverantörerna mer motiverade att deklarera sina produkter. Det är något vi hela tiden haft med oss i tanken under arbetets gång.
Jens Loord, Produkt/Affärsområdeschef, TTM Energiprodukter AB om arbetet med iBVD
 
Jag var ganska tidig med att börja använda iBVD. Lanseringen av iBVD låg bra i tiden då vi samtidigt förnyade många byggvarudeklarationer på våra produkter. Den äldre BVD3 kunde ersättas av en mycket mer lättarbetad och modern iBVD.

Den stora fördelen med iBVD är sökfunktionen på ämnesinnehåll. Mallen ger själv förslag och du kan lätt lokalisera vilket ämne och legeringsnummer som just din produkt innehåller. Precis som i RSK-databasen samlas företagets samtliga produkters iBVD på ett strukturerat sätt i en databas, vilket gör att du får en bra överblick.

Vi på TTM jobbar hårt med att anpassa våra produkter för att hålla en så bra miljöbedömning som möjligt. Att administrera miljöbedömningar är ett tungt jobb och kräver mycket tid. Önskvärt vore att databasen för iBVD fick bli en samlingspunkt, där myndigheter/företag som arbetar med miljöfrågor själva kan hämta deklarationer på den aktuella produkten, precis som RSK-databasen. Det skulle spara både tid och pengar för alla inblandade.

 
Beriar Maroof, Kvalitets- och miljöchef produkter, Dahl Sverige AB om att arbeta med iBVD
 
iBVD är ett uppskattat verktyg bland mig och mina kollegor som jobbar med byggvarudeklarationer av våra egna produkter på företaget.

Det är smidigt och tidsbesparande för oss att vi kan skapa ett dokument som direkt kan kopplas till ett artikelnummer på RSK-databasen.

Då iBVD använder sig av databaser för inhämtning av information kring det kemiska innehållet är det ett stort steg framåt jämfört med hur vi jobbade tidigare med byggvarudeklarationer.

 
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
 
En riktigt god jul önskar vi på VVS-Info till alla er. Hoppas att ni hinner äta gott, träffa familj och vänner och att ni kommer tillbaka i januari med ny energi.

Kontoret kommer att hålla öppet under mellandagarna, fast med lägre bemanning. Enklast är att nå oss via mail eller växelnumret 08-644 85 00.