Säkerhetsbesiktning - behörighetsprov
 
Skip Navigation Links.Kursen "Säkerhetsbesiktning av fasta anläggningar, kompletteringsutbildning inför behörighetsprövning" vänder sig till dig som är behörig säkerhetsbesiktningsman och som önskar en kompletterande utbildning inför en förnyad behörighetsprövning.
 
 
Under kursen går vi igenom de nyheter inom säkerhetsbesiktningsområdet avseende bland annat teknik och dokumentation,  med fokus på det som tillkommit sedan förra behörighetsprövningen.
Grunden är nya TDOK 2014:0240 samt andra regelverk som berör ban och signalteknik verksamhet inom besiktningsområdet.

I anslutning till kursen erbjuds deltagarna att genomföra behörighetsprovet för säkerhetsbesiktning av fasta anläggnignar. Behörigheten gäller i tre år efter godkännande.

Kursen genomförs den 16-17 januari och behörighetsprovet den 18 januari båda i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer/anmäla till kursenKurskod: BABSSÄK

Klick här för att läsa mer/anmäla till behörighetsprovet
Kurskod: BABSSÄB
Stabilitetspåverkan i spåret
 
Kursen "Stabilitetspåverkande arbete i spår" vänder sig till alla som arbetar eller beställer arbeten i spår/spårområden. Oavsett om du arbetar med markarbeten i banans närhet eller ban-, el-, signal, telearbeten så är kursen ett måste om du utför stabilitetspåverkande arbeten i anläggningen. Minst en person per arbetslag ska ha erforderlig utbildning.
 
Den 23 januari genomförs ett kurstillfälle på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BASTAB
Olycksplatsansvarig
 
Kursen ”Olycksplatsansvarig (OPA)” vänder sig till blivande olycksplatsansvariga vid Trafikverkets järnvägsinfrastruktur. Kursdeltagare ska ha behörighet som Skydds- och säkerhetsledare.

Under vinter/vår 2018 genomförs kursen vid följande tillfällen på Trafikverksskolan i Ängelholm.
  • 23-25 januari
  • 6-8 mars
  • 17-19 april
Faktainsamlare
 
Kursen "Faktainsamlare vid olyckor och tillbud" vänder sig till personer som på egen hand eller under utredares ledning ska samla in fakta i samband med olyckor och tillbud i spårmiljö. Som kursdeltagare ska du vara utbildad Skydds- och säkerhetsledare (BASÄSKYDD) samt ha god kännedom om järnvägsfordon och Trafikverkets järnvägsanläggningar.

Under vinter/vår 2018 genomförs kursen vid följande tillfällen på Trafikverksskolan i Ängelholm.
  • 5-8 februari
  • 12-15 mars
  • 14-17 maj
Ibruktagandebesiktning
 
Kursen "Ibruktagande efter spårarbeten" vänder sig till dig som har lång erfarenhet inom banteknik och som ska utföra banbesiktning.

Kursen ger dig kunskaper så att du ska kunna utföra ibruktagandebesiktning efter spårarbeten tillhörande kolumn 1 enligt TDOK 2014:0521 (BVS 807.50.) I kursen får du också fördjupad kunskap om de bantekniska delarna av säkerhetsbesiktning enligt TDOK 2014:0240.
Kursen avslutas med behörighetsprov.

Kursen genomförs den 12-23 februari på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBIBRUK
Geodetiska mätarbeten
 
"Grundkurs geodetiska mätningsarbeten" ger dig teoretisk och praktisk kännedom om hur mätning och kartering utförs inom Trafikverkets verksamhetsområden. Kursen vänder sig till dig som har kompetens inom ”mätning och kartläggning” men som behöver mer kunskap och praktisk erfarenhet för arbeten i väg- och spåranläggningar.

Observera att du först måste klara ett datorbaserat prov för att kunna anmäla dig till kursen. Provet når du via länken nedan.

Kursen kommer att genomföras 12-15 februari på  Trafikverksskolan i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBGGMÄT