Gröna Bilisters nyhetsbrev
 
 
Debatten om PFAD: Fossilfrihet till varje pris? 

PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) är en biprodukt som uppstår vid palmoljetillverkning. Dess vara eller inte vara som råvara till biodiesel HVO har blivit en infekterad fråga. Efterfrågan på HVO stiger snabbt i Sverige och i brist på andra råvaror används allt mer PFAD. Frågan är om detta bidrar till regnskogskövling i Sydostasien. I så fall kan den förnybara dieselns klimatnytta gå förlorad, liksom många andra värden. Gröna Bilister har den senaste månaden arbetat intensivt med att ringa i varningsklockorna, och flera politiker har gett sig in i debatten. 

Gröna Bilisters debattartikel i Supermiljöbloggen: Fossilfrihet till varje pris?

Repliker:

Rickard Nordin (c): Att kräva besked och få svar av regeringen är inte mer än rimligt
Lorentz Tovatt (mp): Varför gå palmoljeindustrins ärenden, Rickard Nordin?
Rickard Nordin (c):  Vi är och har varit den bästa garanten för svensk bioekonomi
Gröna Bilister: Regering och opposition måste ge klara besked kring palmolja och PFAD
 
Climate & Security

Hur hänger säkerhetspolitik ihop med transportsektorns omställning och kan vi öka takten i omställningen till fossilfrihet genom att kombinera nya insatsområden med varandra? Biogas Öst bjuder in till en intressant konferens på detta tema den 6 december. 

Gröna Bilister deltar genom att påvisa hur omställningen till fossilfria transporter gjort sig beroende av import av palmoljeprodukter från Sydostasien. Vi diskuterar också vilken roll ursprungsdeklaration vid pumpen kan spela för att göra framtidens drivmedelsförsörjning oberoende av stormaktspolitik

Program och anmälan
Intresset stort för eltaxi

Gröna Bilister är medgrundare till Nollzon och vi har nu börjat arbetet med att lansera detta på fler orter i Sverige. Nära nog 800 företag och organisationer som tillsammans har 50.000 anställda efterfrågar nu eltaxi och elbud vilket har givit de åkare som kör eltaxie en stor konkurrensfördel. Vid starten av Nollzon.se fanns det ca 10 eltaxibilar i Stockholm och detta har på bara 18 månader växt till mer än 100 eltaxibilar.

Nu lanserar vi Nollzon på fler orter och intresset är stort från många taxibolag att byta ut sina bilar till eldrift.

Gröna Bilister ställde ut tillsammans med ElectriCAB på eCar Expo i Göteborg 10-12 november.

Läs mer
Stora kommuner leder utvecklingen mot koldioxidsnåla bilar

Gröna Bilister har analyserat genomsnittliga koldioxidutsläpp från fordon i alla Sveriges kommuner. På personbilssidan leder storstäderna utvecklingen mot allt lägre utsläpp. För tio år sedan släppte de nya bilarna i dessa städer ut mest koldioxid, nu släpper de ut minst. Men det finns små kommuner som ligger långt framme. De allra koldioxidsnålaste nya bilarna fanns förra året i Mörbylånga på Öland, tack vare den höga andelen elbilar.

Läs mer
 
LCA-analys behövs även på batterier

Den fossilfria elbilen är inte fullt så miljövänlig som branschen vill påskina. Det är tillverkningen av batterierna som kräver enorma mängder energi innan bilen ens rullat en meter.

 
Nu ökar kraven på att tillverkarna ska redovisa bilarnas livscykelanalys, något som Gröna Bilister påtalade redan vid förra årets Miljöbästa Bil-seminarium i Trollhättan. 

Läs mer
Premie även under första halvåret 2018

Många har undrat vad som händer med supermiljöbilspremien under första halvåret nästa år.

Men nu är det klart att regeringen skjuter till 250 nya miljoner för att klara övergången till nya fordonsskatten som gäller från 1 augusti 2018.
Den nya fordonsbeskattningen – bonus-malus – skrotar i praktiken den miljöbilsdefinition som styr många offentliga upphandlingar. Det har skapat huvudbry hos flera inköpare.
 
Läs mer
 
Trängsel på E6 genom Skåne: Gröna Bilister gav synpunkter i Riksdagen

Gröna Bilister blev inbjudna att delta på ett riksdagsseminarium som Region Skåne bjöd in till angående trängselproblematiken på E6 mellan Malmö och Helsingborg. Regionen samt majoriteten av partier vill se och har förespråkat en kapacitetsökning från fyra till sex filer. Forskning och erfarenhet från alla världens hörn visar att detta inte fungerar, att bygga bort trängsel med mer vägar. Resultatet blir alltid mer bilar, större trängsel och längre restider än förut. Inducerad trafik som det heter. Det finns andra alternativ, exempelvis ökad kollektivtrafik, dynamisk hastighetsstyrning, omkörningsförbud för lastbilar och vägskatt. Detta perspektiv förde Gröna Bilister fram och hoppas det kan influera beslutsprocessen framöver.


Läs mer:
Sydsvenskan: Trafiken fortsätter öka - nu ska infarkten på E6 utredas
Ledare: Ge både M och MP rätt om E6
Christer Ljungberg: "Gör inte fler körfält på E6" 
Handelskammaren: "För över cykelpengar till E6"
 


Bild: Sven-Erik Svensson
 
Har bussen framtiden för sig?

Bussen genomgår en omvandling och är troligtvis först ut när självkörande fordon i praktiken blir verklighet. 

Kina förväntas ha dubblat sin flotta av elektriska bussar i slutet på det här året, från 10 000 till 20 000, som drivs på av behovet för bättre luftkvalité i städer. 

Ett stort hinder i nuläget är kostnaden för batterier samt konsekvenserna av att utvinna metaller som behövs till dessa.

Läs mer
Nu förbättrar vi för dig som medlem!

Under kommande veckor gör vi i Gröna Bilister en välkommen uppdatering av vårt medlemssytem, vilket kommer resultera i en smidigare process för nya medlemmar men det kommer också bli ett bättre system för dig som redan är medlem. Givetvis kommer det även betyda en enklare administrering som kommer frigöra tid för oss som är engagerade i föreningen. +++ alltså. Vi återkommer med information om vilka förändringar som blir aktuella för er! 

Under denna tid måste vi hålla möjligheten att bli ny medlem stängd, men vi hoppas kunna färdigställa arbetet till mitten av december så allt kan flyta på som vanligt snart igen, fast ännu smidigare. 
 
Elbilspoolen Move About erbjuder Gröna Bilisters medlemmar förmånlig medlemsrabatt!

Du vet väl att du som är medlem hos Gröna Bilister kan förflytta dig ännu mer hållbart via elbilspoolen Move About? Som medlem i Gröna Bilister kan vi erbjuda dig de 3 första månaderna i Move About kostnadsfritt och därefter halva priset på bilpoolsmedlemskapet. 


Läs mer och ta del av erbjudandet
Stark ökning av miljöbilar under oktober månad

Dieselbilar uppgick till 45,5 procent av nyregistreringarna, en minskning med 
5,7 procentenheter jämfört med oktober föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 13,8 procent av nyregistreringarna, jämfört med 8,2 procent under oktober 2016.

Under månaden avregistrerades 25 709 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 7 517 fordon.

Läs statistiknyhet från SCB och Trafikanalys
 

Ju fler vi är desto roligare blir det!

Gröna Bilister behöver din hjälp att värva nya medlemmar. Ju fler vi är desto större potential har vi att nå fram med vårt budskap om att transportsystemet måste anpassas till planetens gränser, med människan i fokus. Vi är evigt tacksamma för ditt stöd och hoppas du vill uppmuntra familj, vänner och bekanta att bli medlem hos oss!

Värva en medlem till Gröna Bilister 
 
 
Följ oss i sociala medier 
 Följ              Följ             Följ