Foto: Karl-Oskar Gustavsson
Allmän spårvägsteknik
 
Trafikverksskolan har tillsammans med Göteborgs Spårvägar, VTI och Spårvagnsstäderna, tagit fram en utbildning som heter "Allmän spårvägsteknik".

Kursen vänder sig till dig som behöver öka dina allmänna kunskaper kring spårväg. Kanske arbetar du som stadsplanerare, projektledare, politiker, kommunikatör eller på annat sätt berörs av spårväg. Under kursen går vi bland annat igenom:
  • Olika spårvagnsbegrepp
  • Jämförelse Sverige / internationellt
  • Olika fordon
  • Spårvägens infrastruktur
  • Kraftförsörjning, Signalsystem
  • Besiktning, Lagar och regler
  • Kostnader
  • Spårväg och stadsförnyelse
  • Tillgänglighet och trafiksäkerhet
Under kursen kommer deltagarna få omsätta sina nya kunskaper i ett friktivt scenario "Bygga en spårväg i Grönköping". De kommer då att få arbeta sig igenom alla stadier till en färdig spårvägsplan.

Kursen genomförs på Spårvägsmuseet i Göteborg den 6-7 februari. Kursavgiften är 5350 kr (exkl moms) då ingår förmiddags-,  eftermiddagsfika, lunch och kurslitteratur.

Klicka för att läsa mer om kursen och för att anmäla dig.
Kurskod: BASVT