SKL ska ta fram handlingsplan för skolans digitalisering och nu finns det PM, stöd och checklista inför nya dataskyddsförordningen.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
SKL ska ta fram handlingsplan för skolans digitaliseringsstrategi
 
Regeringen har beslutat om en strategi för digitalisering av skolväsendet. Det övergripande målet är att svensk skola ska vara ledande i att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. För det fortsatta arbetet ska SKL ta fram en handlingsplan. Arbetet sker tillsammans med en rad andra aktörer.

Intervju med Vesna Jovic om digitaliseringsstrategin för skolan

Baserat på data i LIKA har SKL tagit fram en presentation kring läget i landet när det kommer till skolans digitalisering.

Läs mer om LIKA-verktyget och presentationen
 
 
Information och vägledning kring nya dataskyddsförordningen
 
Nu finns det PM, vägledning och checklistor kring nya dataskyddsförordningen under SKL:s 10 prioriterade informationsinsatser. Mer material kommer att läggas upp löpande. 

SKL:s 10 informationsinsatser

Nu är det nästan 150 medlemmar i SKL:s digitala samarbetsrum för nya dataksyddsförordningen. 

Läs mer om det digitala samarbetsrummet
 
 
Stockholms stad - Sveriges digitaliseringskommun 2017
 
Stockholms stad tilldelades priset Sveriges Digitaliseringskommun 2017 på Kvalitetsmässan 14-16 november. Genom innovativa lösningar har kommunen lyckats skapa smarta digitala tjänster som underlättar vardagen för invånarna, stod det bl.a. i motiveringen.

Läs mer om Sveriges Digitaliseringskommun
 
 
Årets Sveapris gick till Trelleborgs kommun!
 
Kvalitetsmässans utmärkelse Sveapriset gick till Trelleborgs kommun, för deras digitaliseringsarbete inom biståndshandläggningen: ”När robotar sköter handläggningen ägnar sig kommunen åt medborgarna.”

Läs mer om Sveapriset
 
 
Play movie
Utlysning om Sakernas internet riktad till offentlig sektor
 
För att kunna möta de utmaningar som offentlig sektor står inför vill SKL uppmuntra till att ta tillvara på de möjligheter som Sakernas internet (IoT) skapar. Nu har även Vinnova, tillsammans med IoT Sverige, en utlysning för offentlig sektor som handlar om Sakernas internet. Har du en idé? Sök pengar! 

Läs mer om möjligheterna Sakernas Internet skapar

Vinnova och IoT:s utlysning
Extra ägarråd för Inera 5 december
 
Den 5 december har samtliga delägare i Inera bjudits in till ett extra ägarråd. Ordinarie ägarråd och bolagsstämma ägde rum i våras, men då hade ännu inga kommuner hunnit registreras som ägare. Nu har 234 kommuner tagit beslut om att gå in som delägare, och vid det extra ägarrådet behandlas bl.a. förslag till revideras verksamhetsplan och budget för 2018.

Ägarrådet arrangeras i anslutning till DigiGov. Även de kommuner som ännu inte hunnit ta beslut och därmed får möjlighet att delta i ägarrådet, kommer att ha tillgång till handlingarna på skl.se/inera.
Play movie
Talarna klara för årets DigiGov
 
På årets toppledarforum DigiGov talar förutom SKL:s ordförande Lena Micko och civilminister Ardalan Shekarabi, också Jan Eliasson, tidigre bl.a. vice generalsekreterare för FN. Han kommer att prata om utmaningar och möjligheter i det nya globala landskapet. Även ministrarna Peter Eriksson och Helene Hellmark Knutsson medverkar i programmet.

DigiGov anordnas av SKL tillsammans med regeringen och är en mötesplats för samtalet om samhällets utmaningar och hur digitaliseringen kan bidra till att möta dem. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig!

Läs mer om DigiGov och anmäl dig
Fokus på event, hotell och logi när Serverat jobbar med besöksnäring
 
Nu har en förstudie påbörjats kring hur evenemangsguide samt hotell och logi kan förenklas med e-tjänster. Detta efter SKL:s nya överenskommelse med regeringen där Serverat, förutom restaurangbranschen, även ska rikta sig till besöksnäringen. 

Läs mer om överenskommelsen
Play movie
Över 5000 personer delar digitalt! 
 
Allt fler vill dela digitalt och redan efter ett år har Dela Digitalt mer än 5000 användare. Men för att offentlig sektors stora samverkanssajt ska bli ännu bättre och nå ännu fler som vill dela med sig, återanvända och samverka får ni gärna hjälp oss att sprida portalen i ert nätverk och på er arbetsplats. 

Dela digitalt
Kalender
 
Informationsmöte om eIDAS-förordningen - webbsändning 23 november 2017
Om mindre än ett år ska Sveriges myndigheter, kommuner, landsting och regioner tillåta inloggning även med utländska e-legitimationer i sina offentliga e-tjänster. Detta informationsmöte kan följas på webben.

Läs mer om informationsmötet

Digitalisering, bättre arbetsmiljö och välfärd - 4 december 2017
Digitalisering handlar inte om själva tekniken utan berör oss alla. Under detta seminarie kommer vi ge exempel och tips på hur du kan arbeta med din digitala arbetsmiljö.

Läs mer om seminariet och anmäl dig

Säker digital kommunikation - seminarium 12 december 2017
SKL, Inera har tillsammans med flera myndigheter, kommuner, landsting och regioner inlett ett arbete för att ge förutsättningar för digitalt informationsutbyte på ett enkelt och säkert sätt. På informationsmötet beskrivs arbetet och det blir också tillfälle att ställa frågor, även i förväg.

Läs mer om seminariet och anmäl dig
Att fira framgång - och ta nya tag
 
Mina två första månader som chef för avdelningen för digitalisering inom SKL har sannerligen varit intensiva! Många spännande möten och samtal, många viktiga frågor att diskutera och många hängivna och kloka medarbetare att lära känna. Jag är imponerad av den samlade kompetens och erfarenhet som finns här. Här finns också en drivkraft som utgår från att göra det bästa för SKL:s medlemmar – kommuner, landsting och regioner – så att ni, utifrån era utmaningar och förutsättningar, kan vässa välfärden och göra det bästa för dem vi är till för: invånarna.

Även om vi är många som tycker att digitaliseringen i offentlig sektor går för långsamt, kan jag konstatera att vi nu har ett mycket gynnsamt läge. Vi har i höst fått beslut både om en ny myndighet för digitalisering och en efterlängtad strategi för skolväsendets digitalisering. Genom att vi nu har över 240 delägare i Inera kan SKL-familjen - SKL, SKL Kommentus och Inera - presentera ett brett utbud av stöd och tjänster att användas av medlemmarna som stöd i sin verksamhetsutveckling.

Sammantaget känns det som att förutsättningarna aldrig varit bättre än nu. Låt oss ta till vara på digitaliseringens möjligheter genom att tänka nytt och på så sätt få en djupare förståelse för vad som skapar värde för invånarna. Låt oss ta ett helhetsgrepp kring de utmaningar vi inte kan lösa var och en för sig och hylla och främja modigt och inspirerande ledarskap. Låt oss få till långsiktiga och permanenta former för gemensam prioritering, finansiering och utveckling av en nationell digital infrastruktur med återkommande förhandlingar mellan stat, kommun, landsting och region.

Vi har redan åstadkommit mycket och det är viktigt att ibland stanna upp fira framgångarna. Vi har många goda exempel att lära av, att växla upp och återanvända - titta t.ex. på vinnarna och alla nominerade till årets utmärkelser på Kvalitetsmässan nyligen! Men, vi har varken tid eller råd att fastna i gamla sätt att tänka, leda, organisera och genomföra det viktiga arbete vi är satta att göra.

Tillsammans bygger vi en smartare välfärd!

Jenny Birkestad, direktör, avdelningen för digitalisering, SKL
Om oss
 
Avdelningen för digitalisering på SKL samordnar och bidrar till utveckling av den pågående digitaliseringen i kommuner, landsting och regioner.