Små stadsnät blir stora | Nya arbetsgrupper | Den smarta staden  
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bredbandsnytt – SKL:s nyhetsbrev för bredbandsfrågor
 
Du läser just nu det första numret av SKL:s Bredbandsnytt. Här kommer vi i sju nummer per år lyfta fram vårt arbete på bredbandsområdet och andra viktiga nyheter. Vi kommer också tipsa om nya konferenser och rapporter som är av intresse för dig som kommunal eller regional bredbandskoordinator. Vi hoppas att du ska ha nytta av Bredbandsnytt i ditt arbete och att du tipsar eventuella kollegor som också borde ta del av vårt nyhetsbrev.

Dan Lems
Bredbandsexpert, SKL
 
 
Utveckling av små stadsnät på agendan
 
I november hölls den sjätte nätverksträffen för bredband med ett 40-tal deltagare. Flera frågor avhandlades, bland annat infrastruktur för trådlöst bredband, utbyggnadslagen och hur vi skapar samverkan i och mellan regioner.
Läs minnesanteckningarna från nätverkets sjätte möte
 
 
Studie om Smart city
 
SKL har beställt en studie om uppkoppling av kommunens infrastruktur i vad som brukar benämnas ”Smart City”. Projektet syftar till att studera hur samhällets infrastruktur kan kopplas upp och undersöka vilka möjligheter detta innebär.
Läs mer om studien
Helsingborg – den smarta staden
 
Hur tar vi bredbandet in i framtiden? Hur kan en kommun skapa förutsättningar för att bygga den uppkopplade staden och Internet of Things? I Helsingborg har man kommit lång och är redan på väg in i framtiden.
Kommunalt ägande gör byggandet av den smarta staden möjligt
 
 
Ny arbetsgrupp i Bredbandsforum
 
 
Bredbandsforum har bildat en ny grupp kallad Kommungruppen. Gruppens uppdrag är att skapa en gemensam bild av hur det lokala arbetet bör bedrivas. Man ska också ta fram en vägledning med goda exempel, strategiska råd och tydliga policyrekommendationer.

Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL, kommer att leda arbetsgruppen genom sin roll som styrgruppsledamot i Bredbandsforum.
 
 
EU-bidrag för gratis wi-fi
 
 
Nu kan din kommun snart söka EU-bidrag för att bygga hot-spots för gratis bredband till invånarna. Troligtvis kommer ansökan att öppnas i januari eller februari 2018.
8 000 hotspots inom EU kan söka bidrag
 
 
Ledning för grävning – under uppdatering
 
SKL har beställt den andra uppdateringen av handboken ”Ledning för grävning – minska störningarna vid arbete i allmän mark”. Handboken är tänkt att fungera som stöd för kommunerna vid arbete i allmän mark. Skriften ger vägledning i att utforma säkrare och effektivare rutiner och finansieringsmodeller för grävning i allmän mark.
 
 
Ny arbetsgrupp för kommuner utan eget stadsnät
 
Det finns ett stort önskemål om att SKL ska hjälpa kommuner som utvecklar bredband i samarbete med externa bredbandsoperatörer och inte har ett eget stadsnät. SKL håller nu på att bilda en arbetsgrupp i samarbete med flera kommuner. Planerna är att under vintern hålla ett separat nätverksmöte i Stockholm. För att nå ut med information till arbetsgruppen ber vi nu representanter från dessa kommuner att anmäla sitt intresse att delta i arbetsgruppen. Mejla till dan.lems@skl.se.