Signalteknik för ingenjörer - del 3
 
"Grundutbildning i signalteknik för ingenjörer, del 3" är kursen som ger deltagaren insikt i och förståelse för projektering av olika anläggningstyper. I kursen går man igenom projekteringens arbetsgång från utredning till relationshandling.

Den 20-24 november genomförs ett kurstillfälle på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BSIÖG3
Växelvärme
 
"Växelvärme, byggande, underhåll och energistyrning" vänder sig till personal som ska bygga eller underhålla växelvärmeanläggningar. Under kursen går man igenom hur man bygger och underhåller en växelvärmeanläggning samt hur man ställer in de olika parametrarna i anläggningen med hänsyn till ortens klimat.

Kurstillfällen genomförs i Ängelholm den:
21-23 november
28-30 november


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEVXUE
Sökning i BIS - grund
 
Den 29 november  genomförs kursen "Grundkurs sökning i BIS" på Trafikverksskolan i Ängelholm. Kursen är en introduktion till det datorbaserade verktyget BIS. Verktyget innehåller den samlade informationen över järnvägens anläggningsdata och kursen vänder sig till alla personer som behöver eller har intresse av att kunna söka ut information från systemet.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BABISGRUND
Säkerhetsbesiktning Easy Switch
 
Kursen "Uppdatering säkerhetsbesiktningsmän - Easy Switch" vänder sig till dig som är behörig säkerhetsbesiktningsman.

Under kursen går vi igenom information om utförande av säkerhetsbesiktning av nya spårväxlar 60E inkl nya Easy switch driven. Även information om övriga nyheter gås igenom.
Enligt nya regelverket för säkerhetsbesiktning TDOK 2014:0240.

Kursen genomförs den 18 december i Ängelholm.

Klicka för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BASÄE
Stabilitetspåverkan i spåret
 
Kursen "Stabilitetspåverkande arbete i spår" vänder sig till alla som arbetar eller beställer arbeten i spår/spårområden. Oavsett om du arbetar med markarbeten i banans närhet eller ban-, el-, signal, telearbeten så är kursen ett måste om du utför stabilitetspåverkande arbeten i anläggningen. Minst en person per arbetslag ska ha erforderlig utbildning.
 
Den 23 januari genomförs ett kurstillfälle på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BASTAB
Lärarkurs i TDOK 2015:0223
 
Kursen "TDOK 2015:0223 - Lärarkurs" vänder sig till dig som ska agera som lärare i elföreskriften.

Innan kurser rekomenderas du ha någon form av pedagogisk utb. (t.ex. BALÄR1) och goda kunskaper i Trafikverkets elsäkerhetsföreskrifter TDOK 2015:0223 samt att du bedömts lämplig av din chef.

Efter kursen kommer deltagarna att:
  • kunna planera och genomföra förstagångsutbildning samt fortbildning i TDOK 2015:0223 med innehåll enligt direktiv från anläggningsinnehavaren.
  • kunna kontrollera elevens kunskapsnivå både före och efter utbildningen.
  • kunna utfärda betyg till godkända elever.

Nästa kurs genomförs i Ängelholm den 5 februari 2018.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEARBELANL