Plattformsdagarna i Göteborg 6-7december
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
 
Nyhetsbrev från
 
Plattform för hållbar
stadsutveckling
Ta chansen och delta på årets Plattformsdagar. Foto: Peter Kroon med flera
Välkommen till Plattformsdagarna 6-7december i Göteborg!
 
Plattformsdagarnas övergripande tema är Ny politik för levande städer – hur vill du bidra? Regeringen formulerar just nu en ny politik för arkitektur, form och design och hållbara livsmiljöer. Framtiden ställer nya krav på våra städer. Nu när det byggs så mycket i Sverige har vi chansen att ställa om till mer klimatsmarta, attraktiva och robusta städer med människan i centrum.


Anmälan: Anmäl dig till Plattformsdagar 2017

Huvudtalare
 
Foto: Kristian Pohl/
Regeringskansliet
Karolina Skog
 
Karolina är miljöminister och ansvarig för stadsutvecklingsfrågor. I städerna finns stora möjligheter att göra den omställning som krävs för en hållbar utveckling. Framtidens städer är levande, gröna, hälsosamma och trygga platser där människor möts och innovation skapas. Karolina Skog har tidigare varit kommunalråd i Malmö med ansvar för stadsutvecklingsfrågor. Hon älskar att cykla.

 
 
Foto: Fredrik Hjerling
Monica von Schmalensee
 
Monica är Whites avgående VD som numera är rådgivare i design- och samhällsbyggnadsfrågor och åt Londons borgmästare Sadiq Khan. Monica von Schmalensee ingår i en grupp med så kallade design advocates som ska bidra med expertkunskap i Londons alla kommuner. Syftet är att förbättra livsvillkor med arkitekturens hjälp.
 
Moderator
 
Foto: Freddy Billqvist
Johan Wester
 
Moderator och inspiratör är programledare, entreprenör och samhällsbyggare Johan Wester. Ämnet stadsutveckling ligger Johan varmt om hjärtat och på Plattformasdagarna kommer han att med humor och allvar roa och oroa på ämnet stadsutveckling.
 
Kunskapsdialoger
 
Vi har utvecklat förra årets uppskattade kunskapsdialoger. Kunskapsdialogerna är förinspelade ljudfiler på ca 10 minuter och kommer från deltagande aktörer från hela landet från olika branscher, myndigheter och organisationer och som finns på plats och leder diskussionerna. Kunskapsdialogen är en kreativ workshopform där dialog och medskapande står i centrum. Vi har i år fått in över 40 spännande ämnen att välja på kopplade till Plattformens övergripande och prioriterade områden:
  • En ny politik för levande städer
  • FoI – Forskning, utveckling och innovation inom hållbar stadsutveckling
  • Stöd till hållbar stadsutveckling
  • Omvärld – vilka lärdomar kan vi göra i vår omvärld inom hållbar stadsutveckling och stadspolitik?
Vi kommer att reflektera och diskutera stadspolitik ur olika infallsvinklar och så följer vi upp villkoret ”Barnen har sin plats i staden” från förra årets Plattformsdagar.

Läs om alla kunskapsdialoger: Kunskapsdialoger – Plattformsdagar 2017
 
Program
 
 
6 december
 
Incheckning från 10.30

11.45 Hållbar Lunch

12.45 Plattformsdagarna inleds

Plattformsdagarnas moderator Johan Wester.
Stadsutveckling och samverkan i Göteborg
Ulf Kamne kommunalråd i Göteborg,
ansvarig för stadsutvecklingsfrågor.

Foto: Catharina Fyrberg
Mina drömmars stad
En ungdomspanel samtalar med Johan Wester om ”sina drömmars stad”.

13:45 Karolina Skog: Ny politik för levande städer
Miljö- och stadsutvecklingsminister Karolina Skog om regeringens arbete och ambitioner när det gäller den nya politiken för levande städer.

Vad händer i Plattformen?
Patrik Faming nationell samordnare berättar om Plattformens arbete och prioriteringar i årets verksamhet.

15.00 Kunskapsdialog#1

16.30 Frågor som skaver i staden

Snabba inlägg från olika aktörer med fokus på lösningar.
Frågor som alla vet är viktiga, men som vi inte lyckats lösa.
Alla behöver närhet –
Bilens obekväma roll i staden

Alexander Ståhle, KTH.
Vem bygger vi för?
– 50 år utan stadsbyggnadsstrategi

Jan Jörnmark, Göteborgs universitet.

 
Den urbana normen – den objudna gästen
Johanna Nilsson och Maria Lillieström, Härifrån.
17.30 Mingel och Matchmaking
Plattformen som mötesplats.
7 december
 
08.30 Inledning
Återkoppling från dag 1.

08.45 Monica Von Schmalense: London Calling
Monica Von Schmalense, White berättar om läroprocesser kring Hållbar stadsutveckling och sin nya roll som rådgivare i design- och samhällsbyggnadsfrågor till Londons borgmästare Sadiq Khan.

09.45 Kunskapsdialoger # 2

Tack för oss i Plattformen
Plattformens styrgrupp summerar Plattformsdagarna och blickar framåt

11.30 Plattformsdagarna avslutas med gemensam lunch

12.30 Studiebesök (Fritt val för de som vill fortsätta)

1. Vandring från Eriksbergshallen till Lindholmen för att få en inblick i arbetet med Älvstaden.
2. Studiebesök i Frihamnen och Jubileumsparken där det arbetas med utvecklande processer för platsskapande
3. Studiebesök på Lindholmen för att höra om Göteborgs stads arbete med kulturkonsekvensanalyser.

Anmälan: Anmäl dig till Plattformsdagar 2017

Läs om alla kunskapsdialoger: Kunskapsdialoger – Plattformsdagar 2017
 
Om Plattform för hållbar stadsutveckling
 
Regeringen har gett fem myndigheter uppdraget att skapa en plattform för hållbar stadsutveckling. Boverket håller samman uppdraget som genomförs tillsammans med Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket.
Följ oss i sociala medier:       Facebook     Twitter     Instagram    Boverksbloggen
 
Läs tidigare nyhetsbrev och prenumerera | Avsluta din prenumeration
 
Boverket - myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende
www.boverket.se | webbredaktionen@boverket.se