Välkommen till Trafikverksskolans frukostseminarium i Göteborg 8 december med tema:
 
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling –
en stor utmaning för järnvägen

 
När:  Fredag 8 december 2017
 
Tid:  Klockan 8.00 till 9.30 (Mingel och smörgås från klockan 7.45)
 
Plats: Trafikverkets lokaler på Kruthusgatan 17 (plan 6A) i Göteborg, lokal Terrassen.
 
Innehåll:  Vi kommer att diskutera utmaningarna och ge konkreta exempel på hur Trafikverket och Trafikverksskolan går tillväga för att få in nya medarbetare till branschen och hur vi ger dem den kompetens som de saknar.
 
Vi kommer bland annat att berätta hur vi omskolar nyanlända ingenjörer till att bli attraktiva för anställning inom järnvägen. Hur upplägget för detta ser ut, vilka utmaningarna är och hur vi kan hitta möjligheter även för andra yrkeskategorier. 
 
Vi ser också fram emot givande diskussioner om hur vi gemensamt kan möta utmaningarna. 

Anmälan: Skicka  in din anmälan till e-post: torbjorn.forslund@trafikverket.se senast den 24 nov.

Skicka gärna inbjudan vidare om du har en kollega som är intresserad.

Välkommen till en bra start på dagen!