Forskningsspridning i onödan?
 
Kunskapsspridning ingår i forsknings- och undervisningsuppdraget vid ett lärosäte. Det vanligaste är att hålla ett föredrag i något sammanhang. Det här är bra men det är dags att ta nästa steg som handlar om hur dessa kunskaper faktiskt hittar sin väg in i verksamheters rutiner. Ett konkret exempel är att studier av äldre och dans visar på stora positiva effekter – men varför har då inte alla äldreboenden obligatorisk dans? Samma sak med äldre och teknik. En stor del av medborgarna står utanför de digitala systemen – tar då myndigheter hänsyn till detta när de utformar sina framtida arbetssätt och kommunikationskanaler? Det återstår att se.

Cecilia Bjursell, centrumledare
 
   
Månadens forskarintervju:
Sofia Kjellström
 
Vuxenutveckling handlar om människors förmåga att utveckla mer komplexa förhållningssätt genom livet – något som också påverkar människors syn på bland annat kunskap och lärande. Sofia Kjellström har länge intresserat sig för detta forskningsområde och i månadens forskarintervju berättar hon mer om sin mångsidiga forskning.

Läs mer...
 
   
Kreativt lärande för äldre personer
 
Äldres lärande är ett växande område inom fältet livslångt lärande. Syftet är att studera vilken roll lärande har för att utveckla och bibehålla förmågor och kunskaper genom hela livet. På ELOA-konferensen förra veckan var kreativiteten i fokus.

Kreativitet i både innehåll och genomförande var det genomgående temat på årets ELOA-konferens som arrangerades av Leeds Becket Universitys enhet för film, musik och scenkonst. Leeds satsar på att vara den bästa staden för alla åldrar och universitetet är en av de aktörer som arbetar för att uppnå detta. Under konferensen presenterades en rad fina exempel på projekt för och med äldre deltagare där den röda tråden var att lära sig något nytt samtidigt som projektet var upplagt som ett forskningsprojekt för att studera effekterna av dessa insatser.

Läs mer...
Foto: Tiina Tambaum
 
   
Det nödvändiga jämställdhetsarbetet
 
Det står ojämställt till i dagens arbetsliv, och det måste vi göra något åt. Ansvaret för att lyckas med detta vilar inte minst på dem som arbetar med HR-frågor inom en organisation eller ett företag. Det betonar Helene Ahl i sitt kapitel i en ny antologi om HR-arbete.

I detta nummer av Encells månadsbrev är det dags att lyfta fram nästa kapitel ur antologin "HR – att ta tillvara mänskliga resurser". Denna gång är det Helene Ahls kapitel, som handlar om vad som inte är jämställt i dagens arbetsliv, varför det är ett problem, varför vi måste göra något åt det och hur vi kan gå tillväga.

Läs mer...
 
   
Äldre svenskars tillgång till digital teknik
 
Vad är det som avgör om en person över 65 år väljer att använda ny digital teknik eller inte? Det undersöker forskare från tre olika lärosäten i ett projekt om äldres användning av IT.

Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder. Samtidigt har många äldre inte tillgång till den nya tekniken. Till exempel saknar 80 procent av alla över 65 år e-legitimation och en majoritet betalar inte sina räkningar på nätet. Men vad är det som gör att så många personer i denna åldersgrupp inte använder den digitala tekniken? Den frågan har forskarna Ulli Samuelsson, Tobias Olsson och Dino Viscovi fördjupat sig i inom projektet "Ung teknik, äldres vardag: Domesticeringsforskning för digital policy".

Läs mer...
 
   
Den svenska ledarskapsmodellen
 
Förr lyftes den svenska ledarskapsmodellen ofta fram som en förebild. Numera talas det dock alltmer sällan om den. I en bok om internationella perspektiv på ledarskap lyfter Cecilia Bjursell fram den på nytt.

I ett bokkapitel i "Leadership and Change Management – A Cross-Cultural Perspective" skriver Cecilia Bjursell om svenskt ledarskap som transformativt ledarskap. Kapitlet är en fallbeskrivning där Tom Söberg är huvudpersonen. Tom Söberg har varit utvecklingschef i många bolag och finns numera på Bang & Olufsen i Danmark.

- Tom valdes ut för att han av sina medarbetare har beskrivits som en jämlik och respektfull ledare med en responsiv kommunikationsstil. Själv säger han att ett genuint intresse för andra människor är nyckel till gott ledarskap, berättar Cecilia Bjursell.

Läs mer...
 
   
Den 6:e megatrenden
 
Omvärldsbevakning och trendanalyser används ofta för att lära sig om världen när organisationer ska formulera sina strategier. Globala megatrender är ett sätt att försöka förstå de krafter som formar den värld vi lever i och som påverkar hur den kan komma att förändras. Fem kända och vanliga megatrender är digitalisering, åldrande befolkning, urbanisering, globalisering och hållbarhet. När vi nu närmar oss 2018 tycker jag att det är relevant att lägga till en 6:e global megatrend: rädsla.

Läs hela blogginlägget från Collearn här.
 
   
Tips på konferenser
 
Opportunities for lifelong learning in a changing world
On 21-23 March 2018, the Universites Association for Lifelong Learning arranges its annual conference in Cambridge.


Skills for Employability and Careers
On 6-8 June 2018, the 3rd International Congress on Vocational and Professional Education and Training  will be held in Winterthur.

Fler tips på konferenser finns här.