Ny layout, importera tillbehör, intervjuer Ahlsell och Onninen
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
VVSIN blir snyggare - och bättre
 
Vi har gjort det lättare att hitta för er som arbetar i VVSIN. Tårtdiagrammen som visar hur ni ligger till när det gäller informationen på era artiklar, kvaliteten på era bilder och ETIM, samt berikningsgrad på era artiklar.

Informationen i första tårtdiagrammet visar till exempel hur mycket information du uppnått. För att komma upp till "nästa nivå" så klickar du på den nivån och får ut en excel-fil som du kan fylla på information i och sedan göra en massuppdatering.

Vi har också lagt Felrapporterade artiklar, Artikelvalidering och Sekretessbelagda artiklar på förstasidan när ni loggat in.
Felrapporterade artiklar är sådana som felrapporterats från rskdatabasen.se av användare, antingen för att de upptäckt direkta fel eller för att de saknar information.
Artikelvalidering körs varje natt och här upptäcks artiklar med för små bilder, felaktiga dokumentformat, felaktiga GTIN, felaktiga Tullstatistiknummer etc
Sekretessbelagda artiklar är artiklar med senare aktiveringsdatum, angett av den som ansökt om RSK-numret.

VVS-Info lägger generella meddelanden på inloggningssidan till VVSIN, men nu har vi också möjlighet att skicka riktade meddelanden direkt till företagen. Det kan vara tips eller råd kring era artiklar.
Importera tillbehör
 
Nu finns det möjlighet att koppla tillbehör till sina produkter i RSK-databasen via en speciell massuppdateringsfunktion.

Tidigare har man endast kunnat lägga till ett tillbehör åt gången på artikelsidan, vilket har varit ett tidskrävande jobb, men genom den nya funktionen kan du alltså koppla flera tillbehör på en och samma gång på ett väldigt smidigt sätt.

Tillbehören visas sedan till höger på respektive produkts presentationssida på rskdatabasen.se. Detta förbättrar produktpresentationen och är bland annat till stor hjälp för exempelvis installatören som behöver tillbehör till sin valda produkt.
Hur används informationen som är knuten till RSK-nummer?
 
Med tanke på att kraven på informationen kring RSK-numren ökar, både från kunder och användare så har vi frågat två grossister, Ahlsell och Onninen hur de använder informationen de hämtar från RSK-databasen.
Intervju Ahlsell
 
Vi har träffat Anna Schéle, Catalogue Creation Manager och Ann-Christine Fredriksson, Product Data Manager som båda arbetar med processen för produktinformation i Ahlsells produktsortiment och frågat dem om hur de ser på produktinformation i RSK-databasen.

Hur använder ni RSK-nummer idag och hur vill ni arbeta med informationen i RSK-databasen?
I de fall leverantören använder RSK-nummer är det ett krav att all information lämnas till RSK-databasen. Vi har ju tidigare begärt informationen från respektive leverantör men ambitionen är att kunna hämta mer från RSK-databasen direkt. Kraven på information ökar hela tiden och det borde vara önskvärt för leverantörerna att lämna all information på ett ställe, för att slippa skicka filer vid sidan till flera.

Vad förväntar ni er för information på de produkter ni handlar med?
Gröna cirklar i administrationsverktyget! Alltså att nivån RSK mellan är uppfylld, att det finns en produktbild och att artikeln är berikad med produktegenskaper. Då vet vi att den artikelinformation vi efterfrågar finns tillgänglig.  Men också att all data är korrekt, det vill säga att man arbetar aktivt med sitt produktdata. Om man till exempel får en felanmälan på en artikel i RSK-databasen så går man och åtgärdar den på en gång.

Vad anser ni är de största bristerna idag?
ETIM-klassning och berikning! Det är fruktansvärt frustrerande att det inte är klart ännu. Vi förstår att det är ett stort jobb, men fler borde redan ha börjat. Vi ser att flera av våra leverantörer behöver komma upp i vår miniminivå för produktdata, RSK mellan. Det saknas fortfarande mycket information och då måste vi kräva in informationen separat från respektive leverantör, varje gång, i stället för att bara kunna hämta allt på ett ställe.

Har ni några goda exempel: leverantörer som ni anser har kommit långt vad gäller produktdata i RSK-databasen?
FM Mattsson, Grundfos och Nibe, till exempel, har bättre data än många andra. Nibe har till och med sagt att de inte skickar data i separata filer till oss längre. Allt finns att hämta på RSK-databasen sade de. Vi blir faktiskt glada när vi får ett sådant svar för det underlättar enormt för dem också, skulle vi tro.

Vad ska man göra för att förmedla vikten av bra produktinformation?
Vi tänker oss att bland annat bjuda in och träffa utvalda leverantörer och visa på hur data och särskilt undermåliga data påverkar oss, påverkar våra kunder och hur kunder väljer produkter. Bra data är bra för alla parter.
 
Intervju Onninen
 
Vi har träffat, Ida Hallgren, Product Coordinator Onninen AB och frågat hur de arbetar med produktdata och RSK-nummer.

Hur arbetar ni med RSK-nummer idag?
Vid nyupplägg av artiklar får vi på Masterdata filer med RSK-nummer från produktcheferna på det sortiment som vi ska arbeta med i Sverige och sedan hämtar vi data från RSK-databasen. Vi kontaktar leverantören om det saknas information. Vi uppmanar då också leverantörerna att uppdatera RSK-databasen.
Våra kollegor i Polen är de som arbetar med ETIM-data för alla länder i organisationen. De laddar hem produktegenskaper (ETIM) från bland annat RSK-databasen. Då vi är ett globalt företag som hjälps åt, är det viktigt att informationen vi hämtar hem stämmer i alla länder.
Vi vill kunna hämta all information från ett ställe och så småningom frekvent kunna hämta uppdateringar som leverantören gjort som till exempel utgångsmarkerat artiklar.

Vad är bra produktdata enligt dig?
Att man i alla fall når upp till lägstanivån för grossisterna, det vill säga nivå RSK mellan som man ser i cirklarna i administratörsverktyget VVSin. Vad som är bra produktdata skiljer sig åt lite grand. Vi är ett globalt företag och grunddata kan skilja sig lite mellan länderna.  Just nu saknar vi alltför ofta logistikdata, GTIN (EAN), tullstatistiknummer och ursprungsland.

Hur ser arbetsprocessen ut för er? Blir det mycket manuellt arbete?
Vi kör en del manuell hantering av benämningarna, eftersom vi har färre benämningsfält tecken i våra system, så vi behöver skriva om en del benämningar. Annars är det inte mycket manuell hantering. Förutom filerna som leverantörerna fortsätter skicka vid sidan av.
RSK-databasen är bra, den har potential och det skulle minska arbetsbelastningen för alla om det verkligen var det enda stället vi behöver hämta och lämna data. Det hade varit bra att skapa mer förståelse och kunskap om hur data används och varför vi ställer de krav vi ställer.

Hur mycket tid har leverantörer till er på sig att uppdatera sitt produktdata?
Så snart som möjligt, det blir hårdare och hårdare krav även för oss. Produkter som ska synas på vår nya webb måste ha minimiattributen.