Kollegialt lärande, sfi, programmering och forskarintervjuer i Ifous medlemsbrev!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bli bättre på att bli bättre tillsammans
 
Ifous arbete för att stimulera samverkan kring forskning och utveckling (FoU) på skolområdet går oförtrutet vidare, även i novemberrusket. Vi fortsätter att utveckla och finslipa vår modell för FoU-samverkan så att den ska svara mot våra medlemmars behov. Förbättringar och justeringar kommer alltid att behöva göras i takt med att behoven förändras och vi lär oss mer om vad som fungerar och varför. Oavsett justeringar kommer vår modell ändå alltid att utgå från vissa grundläggande principer. I ett FoU-program ska det finnas möjlighet att
  • öka medvetenheten om vad ett vetenskapligt förhållningssätt är, 
  • ha en aktiv interaktion mellan praktiker och forskare där ett gemensamt kunskapsbyggande sker, 
  • utvecklas i sin profession genom att både prova hur befintlig forskning kan tillämpas i skolans vardag och genom att bidra till ny forskning, 
  • utveckla och införliva nya kunskaper och arbetssätt i den dagliga verksamheten,
  • dokumentera, pröva och dela gjorda erfarenheter i ett kollegialt sammanhang. 

Om du har synpunkter på hur vår modell fungerar eller vill lämna förslag på nya områden för FoU-samverkan är du välkommen att höra av dig.

I övrigt hoppas vi kunna se så många som möjligt av våra medlemmar i de FoU-aktiviteter som vi planerar för den kommande perioden och som du kan läsa om i detta medlemsbrev.

Marie-Hélène Ahnborg
vd Ifous
 
Nya medlemmar
 
Ifous har glädjen att hälsa följande nya medlemmar välkomna:
  • Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad
  • Södertälje kommun
  • Lidköping kommuns utbildningsförvaltning
  • Lernia Utbildning AB
  • Staffanstorps kommun
 
Sista chansen!
 
Efter nyår startar Ifous två nya FoU-program: Språkutvecklande arbetssätt inom sfi och Flerstämmig undervisning i förskolan. Det finns fortfarande plats för fler i programmen så skynda att anmäla innan det blir fullt.
Språkutvecklande arbetssätt inom sfi
 
Språkutvecklande arbetssätt inom sfi riktar sig till lärare och skolledare inom framför allt studieväg 1 och 2 inom sfi och syftar till vidareutveckla de språkutvecklande inslagen i undervisningen. 

Läs mer och anmäl intresse. 
Flerstämmig undervisning i förskolan
 
Flerstämmig undervisning i förskolan riktar sig till förskollärare och förskolechefer som tillsammans med forskare vill utveckla undervisningsbegreppet i en förskolekontext. 

Läs mer och anmäl intresse.
 
Nya FoU-program
 
Nu börjar vi planera för ytterligare FoU-program. Du som är intresserad av att vara med i planeringen och påverka innehåll och utformning, hör av dig till någon av våra kontaktpersoner. 
Fjärrundervisning
 
Har ni kommit en bit på väg med fjärr- och/eller distansundervisning och skulle vilja vidareutveckla metoder och modeller?

Nu startar Ifous ett FoU-program som riktar sig till skolor och skolhuvudmän som tillsammans med forskare vill bepröva erfarenhet och bidra till ny vetenskaplig kunskap om detta område.

Läs mer och anmäl intresse.
Lärares profession och praktik
 
Nu drar Ifous igång sitt nya FoU-program med syfte att vidareutveckla ett långsiktigt och forskningsbaserat kollegialt arbetssätt så att lärare i allt högre utsträckning formulerar och löser sina egna problem. Arbetet kommer att bedrivas genom en praktiknära forskningsprocess med fokus på aktionsforskning. 


Läs mer och anmäl intresse.
Bygga skola
 
Hur bygger man en riktigt bra skola? Hur ser en god lärmiljö ut? Det avser Ifous att utforska i ett FoU-samarbete med fokus på såväl arkitektur som undervisning och lärande. Arbetet är tänkt att resultera i ett kunskapsunderlag för skolhuvudmän som står i begrepp att bygga eller renovera skolor, utifrån perspektiven likvärdighet, tillgänglighet och flexibilitet.

Kontakta Karin Hermansson för mer information och intresseanmälan.
 
Övriga aktiviteter
 
Ifous mötesplatser: Lärares profession och praktik
 
Boka redan nu in datumet 11 december! Då arrangerar Ifous en mötesplats med fokus på lärares profession och praktik. Träffen äger rum kl 14-17 i Stockholm och bland de medverkande finns Anette Olin, docent, Göteborgs universitet, Åsa Hirsh, lektor, Göteborgs universitet och Anette Jahnke, projektledare på Ifous och lektor vid Göteborgs universitet. Målgrupp för träffen är utvecklingstrateger och chefer på kommunala och fristående skolhuvudmän.

Mer om program och anmälan hittar du här.
Ifous fokuserar på kollegialt lärande – var med och bidra
 
Alla talar om vikten av lärares kollegiala lärande. Men vad är det egentligen – och vad är det inte? Finns det något forskningsstöd för kollegialt lärande? Vad säger forskningen i så fall om vad som krävs för att det verkligen ska bli ett lärande? Och hur kan det då leda till ett kollegialt kunnande och ett ökat professionellt arbete?

Många frågor som nästa Ifous fokuserar hoppas kunna svara på. Vill du vara med och bidra för att den ska bli verklighet?

 Läs mer här och anmäl intresse
 
Nu är programmeringsprogrammet igång
 
”All forskning kräver ett visst mått av arbete, och det arbetet måste vi göra tillsammans”
 
Den 17-18 oktober hölls det första utvecklingsseminariet för deltagarna i FoU-programmet Programmering i ämnesundervisningen. Fem skolhuvudmän, en forskargrupp på Stockholms universitet och Ifous ska under tre år fördjupa sig inom området med förhoppningen att kunna bidra med ny kunskap.

Läs ett referat från dagen.
 
Ifous kommentar till den nationella digitaliseringsstrategin
 
Den 19 oktober släppte regeringen en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Målet som regeringen har satt är att Sverige ska vara bäst i världen när det gäller att ta tillvara på de möjligheter som digitaliseringen erbjuder. I förverkligandet av denna ambition spelar skolväsendet en stor roll.

Läs hela kommentaren här
 
Forskarintervjuer 
 
Jan-Eric Gustafsson
 

Att forska kring skolutveckling är det enkla. Det svåra är att implementera forskningen och få det att fungera i stor skala, menar professor Jan-Eric Gustafsson, ordförande i Skolkommissionen. Nu tar han plats i Ifous vetenskapliga råd.

Läs hela intervjun här.
 Berit Lundgren och Jenny Rosén
 
Forskarna Berit Lundgren och Jenny Rosén, Högskolan Dalarna, har genomfört förstudien 15 års forskning om sfi – en överblick och kommer att driva forskningen i FoU-programmet Språkutvecklande arbetssätt i sfi. I intervjun nedan berättar de mer om programmet. Nu finns en filmad intervju med dem på Ifous YouTube-kanal. 

Läs mer om förstudien, det aktuella FoU-programmet och det webbinarium som ägde rum 20 september
Besöker du Skolans ledarkonvent 21-22 november?
 
Annons
Den 21-22 november äger Skolans ledarkonvent rum på Münchenbryggeriet i Stockholm. Ifous finns på plats, både med monter och med flera programpunkter. 
Missa inte att ta chansen att träffa våra medarbetare på plats!

Program för dagarna.