I Gymnasieantagningens nyhetsbrev samlar vi aktuella händelser och information som rör Gymnasieantagningen Storsthlm. I detta nummer kan du läsa mer om vad som händer i projektet för införandet av det nya antagningssystemet. Vi berättar även lite mer om några av höjdpunkterna på Gymnasiemässan 23-25 november och lite kort om vårt populära SYV-mingel samt Dexterutbildning. Nyhetsbrevet skickas ut till styrgruppen för gymnasieantagningen, studie- och yrkesvägledare, rektorer, beslutsfattare och kontaktpersoner.
NYA ANTAGNINGSSYSTEMET
Vad händer i projektet för införande av nytt antagningssystem?
 
Projektledare Pauline Nobel


Storsthlm har sedan tidigare beslutat att införa Göteborgsregionens antagningssystem för gymnasieskolan. Detta för att tillhandahålla antagningstjänst med högsta möjliga kvalitet och effektivitet via kunskapsutbyte, samordning och nyttjande av gemensamt IT-system för antagning.
De två kommunala samverkansorganisationerna Storsthlm och GR (Göteborgsregionens kommunalförbund) har nu beslutat om ett långtgående och fördjupat samarbete kring gymnasieantagning för att tillhandahålla en antagningstjänst av högsta möjliga kvalitet och effektivitet.

”Samarbetet med Göteborgsregionen ger oss förutsättningar att ännu bättre möta elevernas och föräldrarnas behov av enkla digitala lösningar när man söker till gymnasiet. Kommunerna kan vara mer flexibla och ställa om snabbare när förutsättningarna förändras, vilket skedde med det stora antalet minderåriga asylsökande som kom till Sverige” säger Storsthlms ordförande Mats Gerdau.


Tidplanen för införande är att det nya antagningssystemet ska driftsättas för antagningsåret 2019/2020.
 
Vad är nästa steg?

Det som händer nu är att kravställningsarbetet påbörjats där det är prioriterat att få systemet på plats och göra nödvändiga anpassningar utifrån Stockholmsregionens behov. Här har likheter och skillnader mellan Storsthlm och GR identifierats, där det i stora drag är likartade processer, men där vissa moment skiljer sig och det är dessa som nu är särskilt fokus på att hantera i ett anpassningsarbete. Ett arbete som görs utifrån antagningsårets faser för att ta fram en kravspecifikation för anpassning av systemet.  I detta arbetet kommer representanter från huvudmännen och användarna involveras.
Målet är att till juni 2018 ha anpassat det nya antagningssystemet och beslutat om förändrat arbetssätt, roller och ansvar. Därefter kommer testning och utbildning ske inför driftstarten i oktober 2019.
 
Hur påverkas jag som användare?
När den nya antagningssytemet är infört kommer du att uppleva en mer automatiserad och användarvänlig process vad gäller antagningsförfarandet. Under projektets gång så kommer du att få ingå i utbildningsinsatser så att du känner dig väl förberedd inför driftsättningen av antagningssystemet.

Har du frågor eller funderingar, är du varmt välkommen att höra av dig till pauline.nobel@storsthlm.se eller håll utkik efter våra uppdateringar i nyhetsbrevet.
GYMNASIEMÄSSAN
Välkomna till Gymnasiemässan 2017
 
Årets Gymnasiemässa arrangeras den 23-25 november på Stockholmsmässan och genomförs på uppdrag av kommunerna i regionen.

Bakom mässan står Gymnasieantagningen Storsthlm i samarbete med Stockholmsmässan.

Majoriteten av länets gymnasieskolor, såväl fristående som kommunala är på plats.
Eleverna får möta skolorna och ta del av information om alla utbildningar. Mässan ger kunskap om skol- och utbildningsutbudet inför kommande besök på gymnasieskolornas Öppet hus.

På mässan finns alla vi som jobbar på Gymnasieantagningen på plats för att möta eleverna som ska söka för första gången och berätta om hur sökprocessen ser ut och hur antagningen går till.

Alla skolor är välkomna att besöka Gymnasiemässan med sina niondeklassare. Mässan är även öppen för föräldrar, elever på introduktionsprogram och elever i årskurs åtta.

Varmt välkommen!
Charlott Rydén, chef Gymnasieantagningen Storsthlm
Foto, Fanny Holländer

Jag lever min dröm!

Under mässan erbjuds eleverna bland annat möjligheten att del av föreläsningar och seminarier med syfte att inspirera inför gymnasievalet.

Mohammed Mouaid och Caxton Njuki talar under titeln ”Jag lever min dröm”.

Så här säger de själva om föreläsningen:

"Genom att hjälpa ungdomarna att förstå hur de kan tänka och prestera i skolan kan de skapa en grund för att också kunna leva sina drömmar. Därför säger vi - nå dina drömmar genom att skapa din egen verklighet. Och det börjar här och nu. Vi vill inspirera dem till att ta vara på sina förutsättningar och möjligheter".
Christian Nordenström
Tillsammans kan vi skapa förändring

När Christian Nordenström var 13 år gammal försökte han ta sitt eget liv. Det var första men inte sista gången, och en konsekvens av att han blivit mobbad i tio år. I dag driver Christian organisationen Make a Change som arbetar mot mobbning bland barn, unga och vuxna på nätet, i skolan, inom föreningslivet och på arbetsplatser.
 
Att bli mobbad påverkar en människa genom hela livet. Och inte bara den som utsätts, utan också personens omgivning, kommande relationer och hela ens framtid. – Jag kände många gånger att jag inte orkade mer. Men varje gång valde jag livet, säger Christian.

2015 grundade han organisationen Make a Change. Bakgrunden var att det befintliga arbetet mot mobbning, av både barn och vuxna, lämnade mycket att önska.
 
De senaste åren har organisationen bland annat arbetat med att utveckla digitala verktyg såsom sin app Fight Back. Syftet med appen är att skapa en modern kanal för utsatta barn & unga att enkelt komma i kontakt med en organisation för stöd, att chatta, söka information om mobbning eller se på utbildningsfilmer med tips & råd på vad du kan göra om du blir utsatt på nätet eller i skolan.
 
Make a change på Gymnasiemässan
 
Till Make a Changes monter kan du komma för att hänga eller snacka. Om mobbning, utanförskap, situationen för dagens ungdomar eller vad som helst. Ett särskilt fokus riktas på digital teknik, sociala medier och dess påverkan, och framför allt dess för- och nackdelar. På plats kommer alla besökare också att kunna tävla om exempelvis föreläsningar och utbildningspaket på sin egen skola. Representanter från skolan kan också anmäla sin skola till våra utbildningar.
Ingmar Andersson
Studievägledning i fokus 

Studievägledning i fokus! På mässan har besökarna möjlighet att få tips och hjälp från studie- och yrkesvägledarmontern som är bemannad samt att lyssna på studie- och yrkesvägledaren Ingmar Andersson som föreläser under mässans tre dagar.

Föreläsningarna har flera teman: 
- Hur gör du för att välja?
- Vad och var ska du plugga?
- Tror du på slumpen? Det gör jag. Låt mig därför visa hur du kan använda slumpen i ditt gymnasieval
- Hur gör du för att välja? Lär dig tekniken att göra ett skickligt val.
- Använd hjärnan, hjärtat och fötterna
- Föräldrarna ska väl inte lägga sig i – eller?
Framtidens arbetsmarknad på mässan
Nytt för i år på mässan är att Arbetsförmedlingen i samverkan med Storsthlm finns på plats. Syftet är att öka elevernas kunskap om regionens arbetsmarknad och bristyrken.
Under temat ”Vi vet var jobben finns i stockholmsregionen” kommer det finnas möjlighet att göra intressetest, prova olika yrken via VR-glasögon och prova jobbsimulator knutet till byggsektorn.  
 
Detta är ett initiativ som är ett första steg i en långsiktig satsning för att synliggöra yrkesprogrammens möjligheter.
 
STUDIE- OCH YrKESVÄGLEDARE
Välkomna på Syv-mingel och Dexterutbildning
 
Gymnasieantagningen Storsthlm
Syv-mingel

Alla studie- och yrkesvägledare är välkomna till oss på Gymnasieantagnignen Storsthlm för mingel och information. Syftet är att få tillfälle att inhämta information och synpunkter, bygga nätverk samt möjlighet att ställa frågor till oss.

Inbjudan har gått ut via mail för några veckor sen, om du inte har fått informationen kan anmäla dig genom att maila gyantagningen@storsthlm.se, rubrik ”Syvmingel” senast 6/11.
Datum för träffarna är: 27/11 kl. 9:30-12, 4/12 kl. 13:30-15, 11/12 kl. 9:30-12Dexterutbildning för nya studie- och yrkesvägledare
 
Är du ny som studie- och yrkesvägledare? Då är du välkommen på utbildning i Dexter, systemet som du som syv använder för att följa eleverna under antagningsåret. Under utbildningen går vi även igenom vår interna informationssida, vår publika webb och arbetet kring bilagorna. 

Vill du anmäla dig maila till gyantagningen@storsthlm.se ange som rubrik ”Dexterutbildning” och skriv vilket datum du önskar.
Datum för utbildningarna: 29/11 kl. 9-12,  7/12 kl. 13-16. Sista anmälningsdag är den 4/11