BST (Berges Schakt & transport AB) levererar schakt- och transporttjänster i Stockholm och Mälardalen.

”BST är mycket glada och stolta att få ingå i detta samarbete med SBBK med inriktning på barn och ungdomsverksamheten. Vi ser väldigt positivt på det arbetet som SBBK gör och blir inspirerade över de framtidsplaner och visioner man presenterat.

Barnen är vår framtid och att kunna ha möjligheten att på detta vis kunna vara med och stötta SBBKs arbete för att dels utveckla små som stora basketspelare och inte minst påverka och bygga en god värdegrund bland barnen och ungdomarna är en förmån.

Att SBBK är en av Sveriges bästa Basketbollklubbar på Herr-, Dam-och ungdomsnivå är en stor bonus.
Vi är ödmjukt tacksamma för denna möjlighet att få gå in som Officiell huvudsponsor för SBBKs ungdomsverksamhet.”
Samarbetet är långsiktigt och målsättningen är att tillsammans öka antalet basketspelande barn- och ungdomar samt engagerade och utbildade ledare i klubben de närmaste tre åren, säger Jonathan Berge på BST.

”BST är ett av Södertäljes framgångsrikaste företag i sin bransch. De har värderingar som stämmer väl överens med våra i SBBK. Vi ser fram emot att tillsammans med BST kunna fortsätta vara framgångsrika och att kunna vidareförmedla goda och sunda värderingar till barn och ungdomar i Södertälje genom att vara med i vår verksamhet säger SBBKs klubbdirektör Robert Andersson”
 


Audi Södertälje är en auktoriserad fullserviceanläggning med försäljning av nya och begagnade Audi, serviceverkstad samt skadeverkstad. Audi Södertälje och SBBK har inlett ett utökat samarbete med fokus på barn- och ungdomsverksamheten. Audi Södertälje är en av de nya officiella huvudsponsorerna till SBBKs barn- och ungdomsverksamhet.

”Jag är väldigt glad och stolt över att vi förlängt vårt samarbetsavtal för säsongen 2017-2018. Vi har nu enats om ett utökat samarbete där vi stödjer klubben än mer än tidigare, både på A-lagsnivå och nu också med extra fokus på SBBKs ungdomsverksamhet. Att stödja ungdomsverksamheten känns extra viktigt i dagens samhälle och vi inser klubbens viktiga roll i att sysselsätta kommunens ungdomar till en meningsfull fritid. Det är också med glädje som vi stöttar barn- och ungdomsverksamheten då vi vet att det är många timmars ideellt engagemang investerat där från både föräldrar och övriga engagerade medlemmar i föreningen, säger Pär Hellsten, platschef Audi Södertälje”

”Samarbetet med Audi Södertälje har alltid kännetecknats av en positiv anda och deras lokala engagemang är tydligt för mig. Jag gillar dessutom Audis filosofi att man ska vara ”banbrytande och innovativt” och anser det applicerbart på vår klubbs ambitioner och visioner, både i vår historia, idag och i framtiden, säger SBBKs klubbdirektör Robert Andersson.”