Människa har byggt broar sedan urminnes tider. De tidiga broarna i trä har sedan länge ruttnat bort och många är ombyggda med moderna material. Ponte Fabricio i Rom i Italien byggd år 62 f.Kr är den äldsta bron i som är fortfarande är i bruk och bevarad i original.I detta nyhetsbrev får du se Älvsborgsbron i Göteborg som när den byggdes var Sveriges största hängbro. Och nya Västberga allébro som är tredje generationens bro över stambanan i Stockholm. Bilden (ovan) visar Älvsborgsbron i siluett vid inloppet i Göteborgs hamn.Klicka på bilderna för att se dem i större format med alla detaljer.Mycket nöje!
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
NYHETSBREV 16En stor, ståtlig, gammal bro, och en liten, vacker, ny

Människa har byggt broar sedan urminnes tider. De tidiga broarna i trä har sedan länge ruttnat bort och många är ombyggda med moderna material. Ponte Fabricio i Rom i Italien byggd år 62 f.Kr är den äldsta bron i som är fortfarande är i bruk och bevarad i original.

I detta nyhetsbrev får du se Älvsborgsbron i Göteborg som när den byggdes var Sveriges största hängbro. Och nya Västberga allébro som är tredje generationens bro över stambanan i Stockholm.
 
Bilden (ovan) visar Älvsborgsbron i siluett vid inloppet i Göteborgs hamn.
Klicka på bilderna för att se dem i större format med alla detaljer.

Mycket nöje!
 


Invigning med misslyckad kupp

Älvsborgsbron i Göeborg invigdes den 8:e nov 1966 av dåvarande kommunikationsminister Olof Palme som redan hunnit med två andra broinvigningar under dagen; Gropebron och Nötesundsbron.

Några chalmerister hade förberett en kupp. Genom att hyra en limousin och maskera en egen ”Palme” planerade de att vid ett strategiskt tillfälle ta talartribunen i besittning och förklara leden öppnad! Det hela sprack då Palme redan var på plats när Chalmers-"Palme" dök upp. Chalmeristerna fick dock en liten revansch, då det vid avtäckningen visade sig att det heraldiska lejonet på minnestavlan vid insidan av det nordvästra tornet, iklätts en chalmeristmössa!


Del av något större

Älvsborgsbron ingick som del av en större utbyggnad av vägnätet under 1960- och 1970-talet och skulle avlasta Götaälvbron från 1939. Den kunde ha blivit döpt till Västerbron, men det namnet blev nedröstat i kommunfullmäktige och den har sedan dess kallats för Älvsborgsbron. Totalkostnaden uppgick till 150 miljoner kronor, varav 56 miljoner för själva bron.

När bron öppnade var det bara Alnöbron i Sundsvall invigd 1964 som var större. Idag hamnar Älvsborgsbron med sina 417 m på plats nr 23 av svenska broar. Se hela listan här.

Värdens längsta hängbro är Akashi Kaioto-bron i Japan, den har ett fritt span på 1991 m som binder ihop två öar.  Messinabron mellan Sicilien och Italien har planlagts men inte påbörjats. När den byggs får den ett fritt span på 3290 m!


36 000 liter färg

Från början var bron grå men numera är brospannet målat mintgrönt medan de övre delarna med räcke och kablar går i ljusblått. Under brospannet löper en serviceplattform med en segelfri höjd på 45 meter.

 


Hängbroar har stark dragningskraft

Den sinnrika konstruktionen med dragande kraft gör att hängbroar klarar långa sträckor på flera kilometer. Nackdelen är att broarna är känsliga för vindar. Älvsborgsbrons tillåtna sidorörelse är upp till 60 centimeter vid brons mitt.

Bron är markförankrad med fyra ankare av gravitationstyp som är fästade i berget. De tar upp krafterna från hängspannets bärkablar och väger 25 000 ton vardera.


Välj rätt pelare!

I varje par pyloner går en hiss i den ena pelaren och en spiraltrappa i den andra. Det är 107 meter upp till toppen. Så om du får följa med upp någon gång, välj rätt pelare!Västberga allébro - bron utan namn

Bron som är en förlängning av Västberga allé går över stambanan för tåg, och Åbyvägen för bilar. Den har aldrig fått något officiellt namn men kallas i dagligt tal för Västberga allébro.

Dagens broar som öppnade för trafik i slutet av maj 2017, kostade 197 miljoner kronor att bygga. Vilket var 47 miljoner kronor över budget.


Tre generationers broar

Den 1 december 1860 invigdes Västra stambanan, vars spår gick över dagens Västberga allé som då var en enkel landsväg mot Liseberg och vidare till Örby och Brännkyrka kyrka. En första bro över järnvägen byggdes på 1910-talet, det var en tidig bågbro i betong och troligen den första i sitt slag i Stockholmsregionen.

En ny betongbro med pelare anlades 1961 över stambanans bangård. Den ersatte den då bristfälliga bron, som då nått sin tekniska livslängd och därför måste bytas ut.

 


Ny bågbro ökar säkerheten

Under bron passerar sju järnvägsspår och under det östra brofästet finns en järnvägstunnel. Trafikkontoret ansåg att de oskyddade bropelarna mitt i bangården utgjorde en säkerhetsrisk.
Ett urspårat tåg eller en utstickande last skulle lätt kunna skada en eller flera betongpelare med en allvarlig olycka som följd.

Det kanske låter långsökt, men 1980 rasade Tjörnbron i Göteborg när brospannet blev påseglat av bulkfartyget Clipper Star. Likt Västberga allébro var den gamla Tjörnbron en bågbro, men bågen gick under vägbanan och var därför möjlig att köra på.

 


Brobygge nattetid

Den stora bron (ovan) förtillverkades i mindre sektioner och fogades ihop till några större enheter vid sidan av vägen. Nattetid, då järnvägen hölls avstängd några timmar, lyftes sedan brodelarna ut och fogades samman.

Samtidigt byggdes en ny 40 meter lång gång- och cykelbro (nedan) över Åbyvägen. Den monterades ihop i sin helhet och lyftes sedan på plats medan fordonsbron över Åbyvägen inte berördes.


 
Älvsborgsbron
 
Konstruktör:
Belysningsdesign:
Västberga allébro
 
Arkitekt: 
Konstruktörer: 
Belysningsdesign:
Lasse Olsson Photo fotograferar inredning, arkitektur och belysning. Mitt nyhetsbrev kommer ut 6-8 gånger per år och presenterar fotograferade projekt samt rapporter från möbelmässorna i Stockholm och Milano.