Allmän järnvägsteknik för tekniker
 
"Allmän järnvägsteknik för tekniker" genomförs på Trafikverksskolan i Ängelholm flera gånger per år. Nästa inplanerade tillfälle är den 8-10 november.

Detta är en av de första kurserna man bör gå om man ska arbeta som järnvägstekniker. Kursen ger deltagaren förståelse för all teknik som ingår i järnvägsanläggningen. Att förstå helheten och hur de olika teknikgrenarna samverkar underlättar det kommande arbetet.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BATEK
Signalteknik för ingenjörer - del 3
 
"Grundutbildning i signalteknik för ingenjörer, del 3" är kursen som ger deltagaren insikt i och förståelse för projektering av olika anläggningstyper. I kursen går man igenom projekteringens arbetsgång från utredning till relationshandling. Den 20-24 november genomförs ett kurstillfälle på Trafikverksskolani Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BSIÖG3
Skydds- & säkerhetsplanerare
 
För att genomföra en förplanering inför arbete och studiebesök i spårområdet krävs att man har utbildningen ”Skydds- och Säkerhetsplanerare”. Innan du startar kursen ska du ha genomgått Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde (BASÄSKYDD).

"Skydds- och Säkerhetsplanerare" genomförs i Ängelholm den 20 - 22 november.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: SoS-PL
Växelvärme
 
"Växelvärme, byggande, underhåll och energistyrning" vänder sig till personal som ska bygga eller underhålla växelvärmeanläggningar. Under kursen går man igenom hur man bygger och underhåller en växelvärme anläggning samt hur man ställer in de olika parametrarna i anläggningen med hänsyn till ortens klimat.

Kurstillfällen genomförs i Ängelholm den:
21-23 november
28-30 november


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEVXUE
Att enskilt vistas i spår
 
"Att enskilt vistas i spår" är kursen som är ett måste om du ska vistas i spåret. Du får en bra förståelse för bland annat systemet, trafiken och riskerna. Efter genomförd kurs får du behörighet att enskilt vistas i spår.
Anmäl dig till något av höstens kurstillfälle:

Kurstillfällen genomförs:
  • 7-8 november i Ängelholm
  • 28-29 november i Borlänge
  • 12-13 december i Solna (fullbokad)
  • 9-10 januari i Ängelholm
Formsvetsning
 
Kursen "Rälsskarvning, formsvetsning" vänder sig bantekniker med spårsvetsbakgrundsom ska vidareutbildas i rälsskarvsvetsning.
 
Under kursen får deltagarna lära sig skarvsvetsa räler enligt formsvetsmetoden och får grundläggande kunskaper och färdigheter i formsvetsning av räler. En kontroll av den svetsade rälsskarven i brytprovmaskin ingår. Kursen innehåller också kortare avsnitt om föreskrifter kring spårsvetsning samt skarvfria spår.

I anslutning till kursen erbjuds deltagarna att gör Spårsvetsarprövning enligt TDOK 2014:0587.
Efter godkänd svetsarprövning utfärdas Svetsarprövningsintyg

Kursen genomförs 4-21 december och testet den
21 december i Ängelholm.

 
Klicka här för att läsa om kursen och för att anmäla.
Kurskod: BBSPFS


Klicka här för att läsa om svetsarprövningen och för att anmäla.
Kurskod: BBSPFSC