Miljöutbildning.se
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
EcoEducate
Utbildning i hållbarhet. Vägen framåt.
 

Små, små myrsteg går vi. Och det går alldeles för långsamt, och alltför få av oss är med på resan. Många har grundkunskaper om miljö- och hållbarhet, men därifrån till att faktiskt tillämpa den nya kunskapen är det en lång resa. I alla fall om man ska utläsa statistiken över våra utsläpp.

Läpparnas bekännelser mest verkar vi ägna oss åt nu. Det gäller i vårt land, i Västeuropa, och i hela den rika världen. 

Vi skitar ner mer än någonsin, konsumerar flera gånger mer än rimligt för planeten, och tar inte ansvar för det som sker utanför vårt lands gränser vad gäller utsläpp och miljöproblem. Här hemma sopas det framför farstuporten som aldrig förr med planer på fossilfritt, och livsmedelsstrategier och CSR-kurser för personalen.

Men lyfter vi på siffrorna av effekterna av vår konsumtion och dess ökning, är det ingen rolig läsning. Se själva mer nedan och fundera. Hur kan jag bidra? Min familj? Mitt jobb? Mina vänner. Alla måste med!

Kolla in våra nya uppdaterade kurser www.miljoutbildning.se, med flera filmer och nya övningar ex.vis En hållbar livsstil. Och vägen dit. Välkommen!


Utsläppens vara eller inte vara?
 

Visste du att:
3700 svenskar dör i förtid på grund av luftföroreningar i form av små partiklar, för hela EU är antalet döda 400 000 personer.

Sett till befolkningsmängden har Sverige och Finland minst antal dödsfall medan Bulgarien och Polen har flest människor som dör av små partiklar i luften.


Läs mer här finns nya beräkningar från Europeiska miljöbyrån.
 

Hur mycket ska man få släppa ut då?
 

Om varje människa skulle få släppa ut lika mycket, vad skulle det innebära?

Det finns bevisligen ett mycket starkt samband mellan inkomst och konsumtions-utsläpp, och ju mer utgifter hushållen har per månad desto mer ökar konsumtionen och därmed utgifterna för resor, hus och fordon.

Utsläppen från konsumtionen ökar ju fler varor och tjänster som konsumeras och med ännu större koldioxidutsläpp som följd. Enkelt.

Samma förhållande gäller globalt sett. Men hur ska vi nå en jämlik utsläppspolicy? Ja det låter ju ganska omöjligt.

En utsläppsrevolution måste till tror forskare, där även tillgångar och utgifter utjämnas. Och en sådan är helt oförenlig med den marknadsekonomi som är rådande på de flesta ställen på planeten.

För en jämställd utsläppspolitik skulle bli verklighet behövs ett samhälle där alla har lika stor andel av planetens tillgångar. Och en global regering och kontrollapparat, som inte ens finns att skåda i den minst trovärdiga science fiction-film. En utopi!?
Ännu finns ingen lösning på det dilemmat.

Kolla in mer här om:

Utsläppen
 

  Plasten och härligheten
 

 Mänsklighetens konsumtion av plast är e tt   välkänt miljöproblem, men få studier har undersökt effekterna av de riktigt små plastpartiklarna, så kallade nano-plastpartiklar.


Kolla in denna tänkvärda film:

ur SVT


Men nu har regeringen tillsatt en utredning…

Utredaren ska öka kunskapen om och på vetenskaplig grund identifiera de miljöproblem som uppstår till följd av valet av råvara vid tillverkning av plast, användning av plast och de konsekvenser som uppstår i avfalls-hantering och materialåtervinning, samt de miljöproblem som orsakas av ökande mängder plast och mikroplast i hav och sjöar.

I uppdraget ingår också att utifrån detta föreslå kostnadseffektiva åtgärder som syftar till att minska de negativa miljöeffekterna från plast.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2018.
 
 
Vad händer om insekterna dör?
 
 
Utan insekter ingen mat?

Oroande signaler kommer nu om att antalet flygande insekter minskar i sådan snabb takt i ett så stort område som undersökts i Tyskland, med en ekologisk kollaps som följd?

"Loss of insect diversity and abundance is expected to provoke cascading effects on food webs and to jeopardize ecosystem services. Our understanding of the extent and underlying causes of this decline is based on the abundance of single species or taxonomic groups only, rather than changes in insect biomass which is more relevant for ecological functioning.”

Se mera:
HÄR


Dags att kavla upp armarna. Tips för alla kommer här:
GÖR NÅT! 
 
Testa!
Hur bra koll har du på vad som är ok och vad som inte är en hållbar livsstil? 

I vår kurs hittar du flera övningar och värderingsövningar om din hållbara livsstil. 

Hör av dej för mer info! 

 
 
 
Jag också - för klimatet!

Har du 16 minuter över av din tid, passa då på att se denna pedagogiska Youtube film om varför vi har klimatproblem, och vad du kan bidra med.
Väldigt sevärt!
I Youtubefilmen Friendly Guide to Climate Change gör de en kort, lättsam och pedagogisk sammanfattning av klimatfrågan. Språket är engelska. 
 
 
 
En hållbar livsstil. Och vägen dit.
Kurs om en hållbarare livsstil. Och vägen dit.Det här är vad en hållbar livsstil handlar om:

Varje beslut vi tar är ett konsumtionsbeslut, och om alla skulle leva och konsumera som vi gör i Sverige skulle det behövas flera jordklot. Vår västerländska livsstil, med alltför hög konsumtion är inte förenligt med en välmående planet. Att ställa om till en mer hållbar livsstil är helt nödvändigt, det är allt fler överens om.

Vi måste ställa krav på det som produceras, och enklast gör vi det genom ta medvetna, hållbara beslut när vi t ex köper saker. Eller att vi låter bli att köpa.

För det måste börja hos oss själva, med ett aktivt beslut att minska vår miljöpåverkan. Din och min. Vi måste få till en förändring av samhällets utformning och hur våra verksamheter genomförs. Fossilt producerat måste bort, och annat måste in är de allra flesta överens om nu. Det måste till en hållbar livsstil. Och vägen dit måste vara klimatsmart och enkel. Hindren måste röjas och här har även politikerna en gigantisk uppgift framför sig. Och fort ska det gå.


I denna kurs tar vi nya tag för att lära oss  ett mer hållbart sätt att leva och handla.
Hemma, på jobbet, resan eller fritiden – överallt. För en hållbar planet. Och för en hållbar livsstil.


Vår kurs En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Välkommen!

Vill du veta mer? www.miljoutbildning.se

Kika gärna på nedan videos från kursen. 


 


Kika på denna film om
Livsstil och konsumtion
som är en av 12 filmer i vår kurs

En hållbar livsstil. Och vägen dit. 
 


Eller denna film om Livsmedel - en video från kursen

En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Hur ser dina inköp och matvanor ut? 

Vill du veta mer om kursen hör av dig! 
Konsumtionens baksida.

EcoEducate - miljö och hållbarhetsutbildningar på nätet


Grundkurser

EcoEducate Basics 1 – grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning del 1

EcoEducate Basics 2- grundläggande miljö- och hållbarhetsutbildning del 2

EcoDriving – sparsam körning teori

EcoEducate Care – grundläggande miljö- och hållbarhetskurs för vårdsektorn

Environmental training on the internet Livsstilskurser

En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Fortsättningskurser

Maten och miljön - fortsättningskurs matens klimat- och miljöpåverkan.

CSR - Grunderna.

CSR- Utökad, för verksamhetsansvariga.

Jordens resurser - om vårt resursutnyttjande på planeten. Med innehåll som Ekosystemtjänster, Kemikalier, Resursanvändningen, Cirkulär ekonomi samt Energiomställningen.

Hållbarhet och miljöpåverkan - om människans påverkan på planeten och några av dess konsekvenser. Med innehåll som Klimatet, Planetens gränser samt Klimatanpassning