Fortsatta möjligheter i HealthInvest MicroCap Fund?
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Fortsatta möjligheter i HealthInvest MicroCap Fund?
 
HealthInvest MicroCap Fund har de senaste fem åren utklassat konkurrerande läkemedelsfonder till en väsentligt lägre risk. På lunchen går vi igenom nyckeln till framgång och om fondens utveckling kan fortsätta. Välkommen till en annorlunda presentation där fondens förvaltare Anders Hallberg beskriver strategin och var vi hittar undervärderade aktier i hälsosektorn.

När? Onsdagen den 8 november kl 12.00-13.00
Var? Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm
Hur? Anmälan skickas till info@healthinvest.se
Om HealthInvest MicroCap Fund
 
HealthInvest MicroCap Fund är sedan starten i februari 2013 en av de högst avkastande hälsovårdsfonderna i världen med en total avkastning på 191 procent (per 29 september 2017). Detta kan till exempel jämföras med MSCI World Health Care Index avkastning om 128 procent och Stockholmsbörsens uppgång om 68 procent.
 
Den 31 oktober sker förändringar i HealthInvest MicroCap Funds fondbestämmelser i syfte att göra fonden mer tillgänglig för våra investerare. Bland ändringarna märks:
  • Fonden byter namn till HealthInvest Small & MicroCap Fund
  • Daglig handel och kurssättning införs (tidigare endast månadshandel)
  • Fonden får två andelsklasser, där befintliga investare utgör andelsklass A
  • Andelsklass B lanseras med en högre fast avgift, men med en lägre minsta insättningsnivå om 100 kr
Sammanfattningsvis förblir fondens förvaltning och inriktning densamma, men ändringarna ovan gör HealthInvest Small & MicroCap Fund mer lättillgänglig, vilket vi hoppas uppskattas av våra investerare.