Fortsatt stark utveckling för HealthInvest MicroCap Fund
 
Under årets första nio månader har investerare i hälsovårdssektorn lärt sig att leva med President Trump. Ett antal misslyckade försök att ändra USAs hälsovårdssystem har gjort investerare tämligen immuna mot presidentens retorik, vilket har varit till gagn för aktierna i sektorn.

HealthInvest MicroCap Funds framgångsrika resa har fortsatt uppåt och fonden har avkastat drygt 20% trots viss motvind från valutarörelser. Tyvärr har HealthInvest Value Fund utvecklats svagare och har tappat något i värde under perioden.


I artikeln ”HealthInvest MicroCap Fund - letar oupptäckta småbolag” beskrivs den grogrund som gör att HealthInvest MicroCap Fund utvecklas så väl. Fonden kommer dessutom snart att vara tillgänglig för daglig handel – mer om detta nedan.

Trevlig läsning önskar vi på HealthInvest Partners!
HealthInvest
MicroCap
 Avkastning 2017 (per september)
+21,0%
HealthInvest
Value B
 Avkastning 2017 (per september)
-2,8%
HealthInvest MicroCap Fund - letar oupptäckta småbolag
 
HealthInvest MicroCap Fund fokuserar på undervärderade, lönsamma och oupptäckta småbolag inom hälsovårdssektorn. Strategin har hittills fungerat väl och fonden har stigit 191% sedan starten för knappt fem år sedan, vilket motsvarar 26% avkastning i genomsnitt per år. Läs mer 
 
Nyheter från fondbolaget
HealthInvest MicroCap Fund ändrar namn och blir dagligt handlad
 
Den 31 oktober sker förändringar i HealthInvest MicroCap Funds fondbestämmelser i syfte att göra fonden mer tillgänglig för våra investerare. Bland ändringarna märks:
  • Fonden byter namn till HealthInvest Small & MicroCap Fund
  • Daglig handel och kurssättning införs (tidigare endast månadshandel)
  • Fonden får två andelsklasser, där befintliga investare utgör andelsklass A
  • Andelsklass B lanseras med en högre fast avgift, men med en lägre minsta insättningsnivå om 100 kr
Fondens namnändring stämmer bättre överens med investeringsinriktningen på småbolag inom hälsovårdssektorn. Namnet ”MicroCap” förknippas med väldigt små bolag medan fonden alltid har haft mandat att investera bredare än så. Den bärande idén är att fokusera på aktier i relativt små bolag där vi som professionell sektorinvesterare möter relativt lite konkurrens från andra institutionella investerare.
 
Alla som redan är andelsägare i fonden får andelar i andelsklass A till samma värde som nuvarande innehav. Andelsklass A blir dagligt handlad, men har samma avgiftsstruktur och insättningsgräns som tidigare.
 
Sammanfattningsvis förblir fondens förvaltning och inriktning densamma, men ändringarna ovan gör HealthInvest Small & MicroCap Fund mer lättillgänglig, vilket vi hoppas uppskattas av våra investerare.
Lunchpresentation den 8 november i Stockholm
 
Den 8 november bjuder vi på lunch och ger en uppdatering kring HealthInvest Small & MicroCap Fund och dess möjligheter. Plats: Hotell Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Tid: 12.00-13.00. Intresserade kan redan nu anmäla sig till info@healthinvest.se. Varmt välkommen!
 
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De medel som placeras i HealthInvest Partners fonder kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att den som investerar återfår hela det insatta kapitalet. Information från fondbolaget skall inte ses som en rekommendation om köp eller försäljning av andelar i fonderna. Det ankommer på var och en som önskar förvärva andelar i någon av fonderna att göra sin egen bedömning av en investering och de risker som är förknippade därmed. En investering hos HealthInvest Partners bör betraktas som en långsiktig investering. Informationsbroschyr och faktablad kan rekvireras kostnadsfritt från HealthInvest Partners telefon 08-440 38 30, alternativt hämtas från dess hemsida www.healthinvest.se.