Nordic Rail 2017
 
Kom och träffa Trafikverksskolan på Nordens största järnvägsmässa - Nordic Rail. Den äger rum den 10-12 oktober  i Jönköping. I år träffar du oss i monter A05:20 där vi står tillsammans med Trafikverket. I montern kommer vi bland annat att erbjuda många spännande föredrag och möten.

Välkommen till Trafikverksskolan på Nordic Rail.
Olycksplatsansvarig
 
Kursen ”Olycksplatsansvarig (OPA)” vänder sig till blivande olycksplatsansvariga vid Trafikverkets järnvägsinfrastruktur. Kursdeltagare ska ha behörighet som Skydds- och säkerhetsledare.

Den 10-12 oktober genomförs ett kurstillfälle på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: TRVOPA

 
Spårsvetsning - grundläggande teori
 
Kursen "Spårsvetsning, grundläggande teori" vänder sig tilll dig som har förkunskaper inom banteknik samt kapning och slipning av räler och som ska vidareutbilda dig till termit- eller spårsvetsare. Kursen ger dig nödvändiga teoretiska kunskaper inom bland annat materiallära, vilka klimatfaktorer man måste ta hänsyn till vid spårsvetsning och vad oförstörande provning innebär.

Den 16-18 oktober genomförs ett kurstillfälle på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBSPGRT
Ibruktagandeledare
 
Kursen "Ibruktagandeledare" vänder sig till dig som ska planera arbeten i spåret som kräver ibruktagandebesiktning. Målet med kursen är att deltagarana ska få:
  • grundläggande teoretiska kunskaper i säkerhetsbesiktning
  • kunskaper i Trafikverkets säkerhetsstyrningssystem för banöverbyggnad
  • behörighet som ibruktagandeledare.
Kursen genomförs 16-20 oktober i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBIBRUKL
 
Faktainsamlare
 
Kursen "Faktainsamlare vid olyckor och tillbud" vänder sig till personer som på egen hand eller under utredares ledning ska samla in fakta i samband med olyckor och tillbud i spårmiljö. Som kursdeltagare ska du vara utbildad Skydds- och säkerhetsledare (BASÄSKYDD) samt ha god kännedom om järnvägsfordon och Trafikverkets järnvägsanläggningar.

Den 23-26 oktober genomförs kursen på Trafikverksskolan i Ängelholm. 

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: TrvFakt
Allmän järnvägsteknik för tekniker
 
"Allmän järnvägsteknik för tekniker" genomförs på Trafikverksskolan i Ängelholm flera gånger per år. Nästa inplanerade tillfälle är den 8-10 november.

Detta är en av de första kurserna man bör gå om man ska arbeta som järnvägstekniker. Kursen ger deltagaren förståelse för all den teknik som ingår i järnvägsanläggningen. Att förstå helheten och hur de olika teknikgrenarna samverkar underlättar det kommande arbetet.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BATEK