Varje år slängs över 120.000 ton mat i svenska restauranger och storkök.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Bli klimatsmart med Findus – mer grönt och mindre matsvinn i våra skolor
Matsvinnet på skolor och i andra storkök är ett ständigt aktuellt problem. Varje år slängs över 120.000 ton mat i svenska restauranger och storkök. Vegaguiden från 2017 visar att eleverna äter mindre och slänger mer när det serveras vegetariska rätter.
Öka acceptansen för vegetariska rätter och minska matsvinnet.
Mer grönt = Mindre svinn
 
I Klimatkommunernas projekt ”VEGA – mer vegetariskt och mindre matsvinn på skolor”, vill man minska glappet mellan kök och elever genom samarbete och elevinflytande. Under förra året testades en rad olika åtgärder på skolor runt om i landet för att öka acceptansen för vegetariska rätter och minska matsvinnet. De värdefulla erfarenheterna delar de med sig av i Vegaguiden, där en rad inspirerande exempel presenteras.
 
Falafel med couscous.
Gör en klimatsmart meny!
 
Med hjälp av Findus klimatberäknade recept kan eleverna få en tydlig bild av matens påverkan på miljön. Enligt Vegaguiden är dialog och samarbete med eleverna en nyckelfaktor för framgång. Där kan alla som arbetar med mat göra en stor insats. Att minska svinnet är att göra en viktig insats för vår miljö.
 
 
Få fler att våga Vego!
 
Vi på Findus kan också ge tips, råd och inspiration. Vi har över 100 gröna recept som alla är klimatberäknade och du kan boka Gröna Workshops!
Läs mer om Vegaguiden och Findus här.