Vad kan du som engagerad göra på valdagen?
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Fortsatt stora behov för de svältdrabbade – gör en insats nu!!
 

Svältkatastrofen där över 20 miljoner människor riskerar att dö av svält pågår fortfarande! Många av er har gjort mycket för att uppmärksamma svältkatastrofen och samla in pengar, trots det är behoven fortsatt stora och fler gåvor behövs i kampen mot svälten.

Vi måste fortsätta att agera för att tillsammans rädda liv! Som ni tidigare har kunnat läsa i Vårt uppdrag är detta den största humanitära krisen i världen sedan 1945 - svår torka, pågående stridigheter och konflikter är några orsaker till att omfattningen blir så stor. Svenska kyrkan finns på plats genom lokala partners i bland annat Somalia, Etiopien och Sydsudan.

Läs mer om svältkatastrofen
 
 


Valdagen den 17 september – en möjlighet att lyfta fler val!
 

För dem som röstar i kyrkovalet erbjuder vi möjligheten att göra ytterligare ett val – att stötta kampen mot svälten. Passa på att i samband med valet planera för en insamlingsaktivitet i den internationella gruppen.
 
Vad kan du göra som ombud på plats utanför vallokalen?
 

På söndagen den 17 september har alla vallokaler öppet åtminstone 18-20, på några platser har röstningslokalerna öppet för förtidsröstning redan från 4 september. Öppettiderna för röstningslokalerna ser olika ut. Här finns en karta med alla röstningslokaler och öppettider.

Tänk på att insamlingsaktiviteter inte får ske inne i vallokalen, eller i de rum där valsedlar kan finns placerade.

Något som väcker nyfikenhet…
 • En Swish-ruta upptejpad på marken med röd vattenfast tejp med Swish-numret i: 9001223
 • Eller en röstningsskärm, som väcker uppmärksamhet
Något att inleda en konversation runt…Något som får människor att stanna upp…
 • En kopp kaffe, ger anledning att stanna upp och öppnar upp för samtal. Möt gärna de röstande när de kommer ut från lokalen, inte när de är på väg in.
Så här kan du inleda samtal om svältkatastrofen – med valfokus
 
 • Du kan göra ytterligare ett val!
Du kan också göra valet att stötta de som svälter på grund av vår tids största humanitära katastrof. I östra Afrika riskerar 4 miljoner barn att dö på grund av svält och torka, och totalt håller tiden på att rinna ut för 20 miljoner människor.
Att ge en gåva till Svenska kyrkans internationella arbete innebär att man väljer att bidra till de insatser som pågår just nu för att rädda liv i Sydsudan, Somalia och Etiopien, stöd som bland annat består av
 • Rent vatten
 • Mat
 • Hygien
 • Sjukvård
Mer info om svältkatastrofen
Foto: Simon Stanford
Här är lite hjälp med svar på frågor som kan komma:
 

Varför ska jag stötta folk i Afrika när vi inte kan mätta våra pensionärer?
Ett av Svenska kyrkans grundläggande uppdrag är att jobba med diakoni. Det uppdraget slutar inte vid Sveriges gränser, utan handlar också om att stötta utsatta människor över hela världen.
Det finns alltså inget motsatsförhållande mellan att hjälpa människor i Sverige och människor i andra länder. Som kyrka gör vi både och. Det handlar om allas rätt till ett värdigt liv och att sätta medmänniskan i centrum.

Vad har det här med valet att göra?
Vid stora katastrofer som denna handlar det om att rädda liv!
Svenska kyrkan agerar både i Sverige och internationellt för människors lika värde och lika rättigheter.  Att vara delaktig genom aktiva val är en möjlighet att vara med och påverka. Vid stora katastrofer som denna handlar det om att rädda liv!
 
Här är ytterligare några konkreta tips...
 
... på vad du och din internationella grupp/församling kan göra för att uppmärksamma kampanjen:
 • Samla hela arbetslaget t ex i samband med terminsstarten. Tillsammans kan ni pärla armband ”Stoppa svälten” och fundera på vad ni i församlingen kan göra för olika insamlingsaktiviteter. Här kan ni se hur man gör armbanden. Aktiviteten fungerar i ungdomsgrupper lika bra som i syföreningar eller tillsammans med konfirmanderna och deras föräldrar.
 • Ordna en enkel tipspromenad i samband med kyrkkaffet eller med konfirmanderna där deltagarna får köpa startkort (för 20 kr)och sen svara på 10 frågor om svältkatastrofen.
 • Passa på att ta upp en extra kollekt vid olika samlingar eller vid utgången vid de ordinarie gudstjänsterna.
 
Här hittar du material som flyer att dela ut på valdagen; kollektvädjan, affischer, banners, Livsloppsfrågor mm.

Allt som ska underlätta arbetet när du gör någon av aktiviteterna ovan.
 
Här är några konkreta prisexempel att använda vid insamlingar till svältkatastrofen:
1 000 kr ger 27 kg ris
500 kr ger 55 liter matolja
200 kr ger 12 kg dadlar
 
Det finns många olika sätt att ge på under kampanjen, du/ni kan:
 • SMS:a SVÄLT till 72 905 och ge 100 kronor
 • Swisha valfritt belopp till 9001223. Ange SVÄLT i meddelandefältet
 • I KOB finns en kod K 251 för församlingskollekter och församlingsaktiviteter
 
Ett varmt tack till alla er som är med och räddar liv!
 
Eva Pérez Järnil
Teamledare för insamling
 
 
   
 
Har du frågor?
 
Har du frågor om nyhetsbrevet Vårt uppdrag eller om Svenska kyrkans internationella arbete? Kontakta Svenska kyrkans givarservice:

e-post: givarservice@svenskakyrkan.se,
telefon 018-16 96 00

Du kan också kontakta din församling för att få veta mer om hur internationella frågor drivs lokalt.

Mer om Vårt uppdrag
Vårt uppdrag
 
Nyhetsbrevet ges ut av Kommunikationsavdelningen, kyrkokansliet.

Svenska kyrkan, kommunikationsavdelningen
751 70 Uppsala

www.svenskakyrkan.se/internationelltarbete

Plusgiro 90 01 22-3, bankgiro 900-1223

Nästa nummer: juni 2017.