Detaljprojektering gata/väg
 
"Detaljprojektering gata/väg" vänder sig till dig som arbetar med detaljutformning av gator och vägar eller med vägplan/arbetsplan/bygghandling. Ett nytt kurstillfälle är planerat att genomföras i Uppsala den 17-19 oktober.

Som deltagare får du kunskap om hur detaljutformningen av vägskäl och andra trafikanordningar i väg- och gaturummet påverkar trafikanterna körmässigt, trafikmässigt och upplevelsemässigt.

Klicka här för att läsa mer och anmäl
Kurskod: BVDETPR
Allmän järnvägsteknik för tekniker
 
"Allmän järnvägsteknik för tekniker" genomförs på Trafikverksskolan i Ängelholm flera gånger per år. Nästa inplanerade tillfälle är den 8-10 november.

Detta är en av de första kurserna man bör gå om man ska arbeta som järnvägstekniker. Kursen ger deltagaren förståelse för all den teknik som ingår i järnvägsanläggningen. Att förstå helheten och hur de olika teknikgrenarna samverkar underlättar det kommande arbetet.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BATEK
Utforma gaturummet - VGU
 
Trafikverksskolan erbjuder i samarbete med Sveriges kommuner och landsting tvådagarskursen ”Utforma gaturummet – lär dig använda VGU-guiden” där du lär dig hur du ska använda VGU-guiden och hur du med hjälp av guiden kreativt kan lösa olika problem i gaturummet. VGU-guiden är ett stöd för planerare, projektörer och andra som är involverade i att utforma gaturum inom tätorter.

Nästa kurstillfälle är inplanerat 14-15 november i Uppsala.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BVVGU-TO
Väg- och gatubelysning - VGU
 
I kursen "VGU - Väg- och gatubelysning" ligger fokus på utformning av belysningsplanering. En väl utformad belysning bidrar till ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet. För att skapa sådana förutsättningar krävs att man tar hänsyn till både tekniska krav och gestaltningsaspekter. Vilken typ av ljus använder man i olika miljöer? Hur placerar man belysningsstolpar i förhållande till träd?

Näst kurstillfälle äger rum i Uppsala den 22-23 november.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kursdkod: BVVGU-BE