Höstens mest hållbara tips! 
Hittar du här!

Lär dig det senaste om miljö och hållbarhet.


EcoEducate - webbaserade kurser inom miljö- och hållbarhet -
för företag, offentlig sektor och skolor finns här.
 
Nu drar vi upp tempot lite och kommer med tips och råd för hur man kan ställa om till ett mer hållbart leverne. Men det är inte helt friktionsfritt eller enkelt, inte heller särskilt billigt. Nedan mer information om senaste rönen och om hur folk tänker i allmänhet om att vara klimatsmart.

Välkommen!
 
Flyger du också på semestern? Som många andra?  Då är du inte särskilt hållbar och klimatsmart...
 


Välkommen tillbaks från din semester!

Många av oss har ägnat åt oss resande och semester utanför landets gränser, med flyg till sol och värme. 

Den blev väl hållbar i år?

Det vill säga inget flygande, endast gröna hotell, ingen hyrbil, bara cykel, inget vatten i plastflaskor och mest vegetarisk närproducerad mat. Då tillhör du den lilla minoriteten som varit på en hållbar semester i år. För precis som vanligt ökar konsumtionen av resor med flyg liksom våra inköp. Och våra utsläpp. Förvisso inte utsläpp inom landets gränser, men utanför våra gränser, och det på grund av att vår konsumtion ökar. Som aldrig förr. Välkommen till vardagen.


Overshoot Day: Jordens resurser slut redan 2 augusti

”Earth Overshoot Day” inföll i år återigen rekordtidigt. Redan 2 augusti har mänskligheten gjort av med årets budget av förnybara resurser. Nya siffror visar att vi globalt lever som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande. Koldioxidutsläppen orsakar hela 60 procent av vårt fotavtryck. Enligt Världsnaturfonden Sverige 

Tänker du likadant?

Hela åtta av tio svenskar pantar och källsorterar för att leva mer hållbart i vardagen, men endast en tredjedel försöker minska användningen av plastprodukter, spara på vattnet eller åka kollektivt.

Och hindren för att leva hållbart är stora och många anser man. Exempelvis att minska på plasten, där  man upplever det svårt eftersom det saknas praktiska lösningar och en tredjedel menar att det är för dyrt.

Undersökningen som är beställd av teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang och bygger på intervjuer med drygt 2 500 personer i Sverige mellan 18 till 74 år. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå. 2500 personer svarade i mars 2017 på enkäten.

Exempel på fråga:VARFÖR GÖR DU INTE MER FÖR MILJÖN I DAGSLÄGET?
Här kommer svaren:
Det finns för dåligt med praktiska lösningar 41 %
Det är för dyrt 30 %
Jag gör tillräckligt för miljön i dagsläget 29 %
Svårt att få in miljötänket i vardagen 20 %
Det är för tidskrävande 19 %
Jag vet inte vad jag kan göra för att leva mer miljövänligt 11 %
Jag bryr mig inte 4 %


Andra forskar om våra livsstilar

Enligt andra forskare, vid Lund University Centre for Sustainability Studies, är det dessvärre långt ifrån detta vi ska syssla med för att ta klimatfrågan på allvar.

De fyra livsstilsval som visade sig ha allra störst effekt för att minska det personliga koldioxidavtrycket visade sig vara:
  • att äta en växtbaserad kost
  • att undvika flygresor,
    (-1,6 ton koldioxidekvivalenter per tur och returresa vid transatlantisk resa London-New York, respektive -2,97 koldioxidekvivalenter per tur och returresa vid långdistansflygning London-Hongkong).
  • att leva utan bil, 
  • att ha färre barn.
  •  
Dessa siffror kan jämföras med att forskare rekommenderar att en individs årliga utsläpp av koldioxidekvivalenter måste ligga på 2,1 ton/år 2050 om målet att begränsa den globala medeltemperaturökningen till lägre än 2 grader ska uppnås. Idag ligger siffran på 6,7 ton per person inom EU, 13.5 ton för Kanada, 16,3 ton för Australien och 16,4 ton för USA.


I studien analyserades 39 olika källor för att beräkna vilka livsstilsval som är mest effektiva för att minska koldioxidutsläpp i utvecklade delar av världen. Källorna omfattar vetenskapliga artiklar, statliga dokument och olika typer av kolkalkylatorer.

Vi verkar ha en bit kvar att gå om man ska tolka forskarna. Och så satsar vi på fel saker. Byta fokus är det som gäller nu. Läs mer här:
http://www.lu.se/article/de-fyra-livsstilsvalen-som-ar-mest-effektiva-for-att-minska-din-klimatpaverkan

Se bilden nedan för källa.
 
 
Och många barn tillhör inte det mest klimatsmarta heller....
 
 
 
Lär dig mer om
En hållbar livsstil. Och vägen dit.

Beställ nu senaste utbildningen på nätet! 

12 informativa filmer om en hållbar livsstil och checklistor där du själv får ta ställning, och ett gedigert faktamaterial - är klart!

Välkommen! 
 

Det här är det det handlar om: 
 
Vårt sätt att leva spelar stor roll både för vårt välbefinnande och hälsa, men påverkar även vårt klimat. Allt som produceras för att upprätthålla vår livsstil påverkar mark, vatten, luft, djur och växter.

Maten vi äter, sakerna vi köper, hur vi bor, hur vi tar oss till jobbet och hur vi tillbringar vår fritid – allt, precis allt, spelar roll. Varje beslut vi tar är ett konsumtionsbeslut.

Idag lever vi långt över planetens tillgångar och om alla skulle leva och konsumera som vi gör i Sverige skulle det behövas flera jordklot. Vår västerländska livsstil, med alltför hög konsumtion är inte förenligt med en välmående planet. Att ställa om till en mer hållbar livsstil är helt nödvändigt, det är allt fler överens om.

Kunskapen om vad som behöver göras finns redan, och till viss del även tekniken. På många områden har vi kommit väldigt långt, på andra står det nästan stilla.


Vi måste ställa krav på det som produceras, och enklast gör vi det genom att ta medvetna hållbara beslut när vi t ex köper saker. Eller låter bli att köpa.


För det måste börja hos oss själva, med ett aktivt beslut att minska vår miljöpåverkan. Din och min. Vi måste få till en förändring av samhällets utformning och hur våra verksamheter genomförs. Fossilt producerat måste bort, och annat måste in är de allra flesta överens om nu.


Det måste till en hållbar livsstil. Och vägen dit måste vara klimatsmart och enkel. Hindren måste röjas och här har även politikerna en gigantisk uppgift framför sig. Och fort ska det gå. 


I vår nya kurs tar vi nya tag för att lära oss själva ett mer hållbart sätt att leva och handla. Hemma, på jobbet, resan eller fritiden – överallt. För en hållbar planet. Och för en hållbar livsstil.Vår nya kurs En hållbar livsstil. Och vägen dit. Vill du veta mer?
Maila gärna till info@miljoutbildning.se

Välkommen!
 INNEHÅLL webbkursen:Planetens resurser 
- Om planetens gränser och biologisk mångfald, kretsloppen, ekosystemen      och klimatförändringarna

- Värdera din livsstil idag

Hållbar livsstil och hållbar konsumtion
 -Introduktion (om urbaniseringen, befolkningsökning, migration, klimatflyktingar)

Delavsnitt:

-Bygga och Bo
-Maten
-Vatten
-Energi
-Kemikalier
-Transporter
-Summering

 
Politik och ekonomi

-Samhället och hållbarheten
-Åtaganden i Sverige EU och FN
-Lagarna
 

Avslutning

Värdera

Utvärdering av kurs


Kursen innehåller flera filmer, en längre faktabank per område med konkreta tips och råd, länkar, filmer med mera, om vilka val man bör göra för en hållbarare livsstil. Vidare kommer vi att ha checklistor om hur man kan resonera vad gäller sina val hemma, på arbetet och på fritiden. Handen, hjärnan och hjärtat - visar vägen mot en hållbarare livsstil.

Övningar i livsstilsfrågor kommer att finnas i flera avsnitt, där man får värdera sina aktiviteter och prioritera. Kursen avslutas med en summering och en värdera-övning.

Har man sett alla 12 filmerna och gjort checklistorna och värderingarna är man klar, och kan skriva ut ett kursintyg via inloggningen. Kursen startas och avslutas med en frågelista-värdera där man får ta ställning till sin egen hållbara livsstil. 
Kursen tar cirka en timme att genomföra.

 

Webinar och lärarledda seminarier finns nu.

Nu samarbetar vi med flera företag och kommer att hålla lärarledda kurser inom Hållbar livsstil. 

NYTT  "Live webb" eller på plats hos er om En hållbar livsstil. Och vägen dit.

- 2 timmars webinar lärarledd live - det mest klimatsmarta efter en webbkurs
- 3,5 timmars halvdagskurs med övningar hos er på plats
- 3,5 timmars verksamhetsanpassad lärarledd utbildning hos er på platsFrågor och anmälningar som vanligt via mail info@miljoutbildning.se

Välkommen att boka redan nu!
Och inte heller är det klimatsmart att ha bil.....däremot åka kollektivt....
 Vi är sedan länge miljödiplomerade!  Och nu igen. Är ni? Kolla in www.miljodiplom.se.
Kika gärna på vår miljöpolicy. www.miljoutbildning.se finns den på. 
 
En hållbar livsstil. Och vägen dit. Vår kurs med tips och råd om hur man måste agera för en hållbar livsstil.
 
 
 
 
Plasten i våra liv. Miljö- och hållbarhetsbomben. Förutsättningen för vår livsstil? 
 
Plastbanta! Vet du hur man gör? Har du tips? Välkommen med idéer till oss! 


Ny kurs på G om plasten och härligheten; Om vår livsstil med plasten som följeslagare i vått och torrt. 


Har du input? Idéer? Tips på innehåll? Maila! info@miljoutbildning.se

 

Och så ska vi inte äta animalier så klart, snarare ska vi hålla oss till en växtbaserad kost. 
 
 
 

Två fortsättningskurser om människan och vår miljöpåverkan.
 

Testa våra fortsättningskurser som ersätter en längre webbkurs om människan och miljön. 

Jordens resurser -
om vårt resursutnyttjande på planeten.

Innehåll:

Ekosystemtjänster 
Kemikalier
Resursanvändningen
Cirkulär ekonomi 
Energiomställningen
Övning
TestHållbarhet och miljöpåverkan
- om människans påverkan på planeten och några av dess konsekvenser.

Innehåll:

Klimatet 
Planetens gränser
Klimatanpassning
Övning
TestVälkommen att prova själv- hör av dig till oss! info@miljoutbildning.se
 
Vi hjälper till med utbildning i fattigare länder. Vad gör du?