Vänligen distribuera detta nyhetsbrev till de som berörs i din organisation. Tack, Kretslopp och vatten
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Se på karta på goteborg.se var farligt avfall-bilen stannar i höst
 
Farligt avfall-bilens körschema för i höst ligger nu ute på goteborg.se och hållplatserna går att se både som lista och på karta.
Till farligt avfall-bilen kan hushållen lämna sitt farliga avfall och mindre el- och elektronikprodukter. Hushållen kan även lämna återanvändbara saker till Emmaus Björkås insamlingsbil som följer FA-bilen. Här hittar du FA-bilens hållplatser: goteborg.se/farligtavfallbilen.
Här är förslaget till nya avfalls-föreskrifter - tala om vad du tycker
 
Förslaget till nya avfallföreskrifter hängs ut i utställningshallen i Traktören, Köpmansgatan 20, till och med 12 september 2017.
Alla kan lämna synpunkter på förslaget under upphängningstiden. Här kan du läsa en kort sammanfattning av nyheterna i förslaget till nya föreskrifter och även hitta hela förslaget tillsammans med tjänsteutlåtande som pdf:er.
Hur får vi de som bor i lägenhet att sortera ut sitt matavfall?
 
I Göteborgs villahushåll sorteras 70 procent av matavfallet ut, men motsvarande siffra för lägenhetshushåll är bara 30 procent.
Hur får vi fler som bor i lägenhet att sortera ut sitt matavfall? Det ska vi på Kretslopp och vatten, i samarbete med Bostadsbolaget och Poseidon, försöka ta reda på i ett projekt som startar i höst.
 
Därför smakar vattnet annorlunda ibland
 
Om det regnar kraftigt på sommaren och hösten kan luktämnen från jorden sköljas med i råvattnet som vi gör dricksvatten av.
Smaken kan också ändras om vi gör underhåll på våra reningsverk och våra ledningar.
- Tappa upp vattnet och låt det stå ett tag så försvinner lukten, råder Olle Dahlberg, som är utredare hos oss på Kretslop och vatten.
Läs mer om smaken på vattnet.
Få ett sms när vattnet stängs av
 
Du vrider på kranen och vattnet kommer. Nästan alltid. Men ibland inträffar saker som gör att vi måste stänga av vattnet till fastigheten.
Om det är en planerad avstängning skriver vi det i god tid innan på goteborg.se, är de akuta har vi en speciell sida för det. Men vi har också en telefonitjänst för att informera om vattenavstängningar. Systemet ringer automatiskt till din fasta telefon eller skickar ett sms till din mobiltelefon. Här kan du läsa mer om det och registrera dig.
Inför bytesrum för de boende få rabatt på grovavfall
 
Ordna ett bytesrum åt de boende så får du en engångsrabatt på 1 200 kr exkl. moms på dina grovavfallavgifter. Det är bättre för miljön att byta än att slänga eller köpa nytt.
Du sparar också pengar eftersom de boende slänger mindre, och du behöver lägga mindre arbetstid på att hantera grovavfall. Rummet eller utrymmet behöver vara minst två kvadratmeter stort och vara tydligt avgränsat.
Kontakta våra kundsamordnare för mer information eller ring vår kundservice på 031-368 27 00.
Läs mer om bytesrum i den här foldern
Få hjälp med att öka utsorteringen
 
Ska avfallshanteringen fungera bra måste de boende veta hur, varför och var de ska sortera sitt avfall.
Anlita våra avfallsinformatörer, så får du hjälp med det. De knackar dörr i din fastighet, träffar dina boende och förklarar allt som har med utsorteringen av matavfall, förpackningar och tidningar att göra.
Kontakta vår kundsamordnare Johan Jernkrok så kan han berätta mer.
Ändrade hämtdagar för jul och nyår
 
Tänk på att du i vissa fall måste ställa ut kärlet flera dagar tidigare än vanligt. Är din hämtningsdag inte med i schemat så hämtas ditt avfall som vanligt.
   Om hämtningsfrekvensen är tre gånger eller fler i veckan, hämtar vi på ordinarie dagar eller enligt överenskommelse. Läs här när vi hämtar under vinterns storhelger. Gå till Ändrade hämtdagar
Du får en gratis hämtning av elavfall och farligt avfall...
 
...om du har miljörum. En gratis hämtning per år blir det från och med 2017. Kontakta våra kundsamordnare för att få hjälp med vår tjänst för miljörum. Du kan också ringa vår kundservice på 031-368 27 00.
Få sms eller mejl när det blir fel
 
Vill du att vi medelar dig på sms eller e-post när något har blivit fel när vi skulle hämta ditt avfall? Vill du veta om avfallet var fel-sorterat, om det var överfullt eller hinder för att hämta?
Anmäl ditt mobilnummer eller e-postadress till våra kundsamordnare.
   Glöm inte att meddela ditt namn, kundnummer och adress.
Ladda hem våra skyltar och foldrar
 
Vi har mycket informations-material som du kan ha an-vändning för i kommunikation-en med dina hyresgäster och boende.
   Här kan du ladda ner skyltar, anslag, foldrar och broschyrer från oss på Kretslopp och vatten.