Nytt substansvärde 8 493kr  kr (- 142 kr per aktie)
 
Nytt substansvärde för Spiltanaktien inför augusti månads handel är nu satt till 8 493 kr/aktie. Vid senaste substansberäkningen den 9 juni fastställdes substansvärdet till 8 635 kr/aktie. Kursen sattes då till 7 500 kr.
Nedgången beror på förändrade värden på Spiltans noterade innehav. Vid senaste substansrapporten (9 juni) var Paradoxkursen 74,75 kr och ovanstående substansvärde är baserat på kursen 72,25 kr. Varje kronas förändring i Paradoxkursen påverkar Spiltans substans med 81 kronor. 

Notera att vi löpande inte gör några förändringar i Spiltans onoterade innehav även om det hela tiden sker förändringar i värdet på innehaven. 

•    Se hela portföljen här.
•    Följ gärna handeln på Alternativa Listan

Handeln inleds på Pepins/Alternativa Listan onsdagen den 16 augusti och pågår till och med måndag den 21 augusti. Priset fastställs torsdagen den 17 augusti kl 16.00.
Kommentarer inför handeln:
Stark Paradoxrapport för kvartal 2, 2017
 
Idag har Paradox rapporterat siffrorna för kvartal 2 med en omsättning på 289 Mkr (+23 %) och vinst på 126 Mkr (+10 %) . Notera de fina jämförelsesiffrorna mot kvartal 2, 2016 där två nya stora spel lanserades vilket visar vilken fin grundaffär Paradox har med välkända varumärken och dedikerade spelare.

Jämförelsesiffrorna för första halvåret är ännu bättre med en omsättningsökning på 25 % och vinstökning med 20 %. Under kvartalet släpptes bland annat det nya spelet Steel Divison:Normandy 44 utvecklat av en extern studio och Cities Skylines för Xbox.

Efter periodens utgång annonserades att Paradox köpt spelutvecklaren Triumph Studios i Holland för 4 M euro med en maximal tilläggsköpeskilling på 21 M euro.  Rapporten i sin helhet kan ni läsa på på Paradox Interactives hemsida: https://www.paradoxinteractive.com/en/
Inlösenprogram minskade kassan med 263 miljoner kronor
 
I juli betalade Spiltan ut likviden för de aktier som blev inlösta vilket minskade kassan med 263 miljoner kr och antalet aktier med 33 980. Inlösenprogrammet har en liten effekt på substansvärdet per aktie då rabatten var 7 % på substansvärdet och genom att en begränsad andel av det totala antalet aktier löstes in. 
 
Nya boken ”Så här blir du miljonär i Hängmattan” lanserad
 
I samband med Almedalsveckan lanserades den nya boken på ett seminarium och vi delade även ut den till många av besökarna. Boken var också bilagd sommarnumret av Privata Affärer och alla aktieägare i Spiltan och fondandelsägare i  Spiltan Fonder har fått boken hemskickad.

Kontakta gärna Elin på elin@spiltan.se om du vill ha fler exemplar då många har kommenterat att det är en utmärkt present när man går bort. Speciellt alla ungdomar borde lära sig hur lätt det kan vara att bli miljonär om man följer de enkla råden.
Spiltan i media under sommaren:
 
Bland annat Dagens Industri (7 juli)  och Aftonbladet har uppmärksammat den nya boken i ett antal artiklar som du kan läsa på:
Fortsatt trevlig avslutning på sommaren önskas!
Med vänlig hälsning

Per H Börjesson, Investment AB Spiltan