Kapning & Slipning av rälsmaterial
 
För bantekniker med behov av att kunna kapa och slipa räler erbjuds kursen "Kapning och slipning av räler".

Efter genomförd kurs ska deltagarna kunna:
  • Montera utrustning och ställa in gastrycket för olika arbeten.
  • Utföra gasskärning och värmning av plåt och balkar.
  • Hantera gassvets-, slip- och kaputrustning på ett sånt sätt att risk för brand, ohälsa och olycksfall undviks.
  • Slipa rälsmateriel med hjälp av slipmaskin och kontrollera resultatet.
  • Förvärma räler och kontrollera föreskrivna temperaturgränser.
  • Kapa räler.
  • Känna till vilka arbetsmiljömässiga risker som är förknippade med arbetsuppgifterna och hur dessa risker förebyggs.
I utbildningen varvas teori och praktik. Mycket tid ägnas åt gasskärning i olika material. Kapning av rälsmaterial sker med skärbrännare. Behovet av förvärmning och kontroll av temperaturgränserna behandlas ingående. I slipavsnittet får eleverna lära sig slipning av olika svetsar och skador samt att sprickindikera påsvetsområde.

Kursen pågår 14 augusti till den 1 september på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Deltagarna rekommenderas gått kursen "Banteknik för underhållspersonal". Förkunskapskrav är att man har gått behörighetsutbildning för "Heta arbeten".

Klicka här för att läsa mer och anmäla.
Kurskod: BBSPSK