Sommartid
 
Nu är det dags för sista Utbildningsnytt innan sommaren. Här kan du läsa mer om några av alla de kurser som Trafikverksskolan erbjuder från och med augusti.

Det kompletta utbudet hittar du på www.trafikverksskolan.se

Under vecka  28, 29 och 30 är kursbokningen stängd.

Trafikverksskolan önskar dig en skön sommar!
Kapning & slipning av rälsmaterial
 
För bantekniker med behov av att kunna kapa och slipa räler erbjuds kursen "Kapning och slipning av räler".

Kursen pågår 14 augusti till den 1 september på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Deltagarna rekommenderas gått kursen "Banteknik för underhållspersonal". Förkunskapskrav är att man har gått behörighetsutbildning för "Heta arbeten".

Klicka här för att läsa mer och anmäla.
Kurskod: BBSPSK
Trafiksäkerhet på järnvägen
 
För att få vistas och arbeta i spår ställs det krav på att man gått olika säkerhetsutbildningar. Under hösten erbjuder Trafikverksskolan följande kurser och tillfällen.

"Att enskilt vistas i spår" - Kursen ger dig kunskap så att du på ett säkerhetsmässigt riktigt sätt kan vistas i spår. Behörigheten gäller endast för egen vistelse och då inte för arbete/aktiviteter på egen hand. Bokningsbara platser finns på följande kurstillfällen, i Ängelholm 15-16 augusti, i Solna 6-7 september, i Ängelholm 7-8 november och i Solna 12-13 december.

Klicka här för att läsa mer och anmäla.
Kurskod: BASÄVISTA


Kursen "Skydds- & säkerhetsledning för arbete inom spårområde" vänder sig till dig som ska ansvara för aktiviteter/arbete i spårområde eller arbeta som tågvakt. Bokningsbara platser finns på följande kurstillfällen, Ängelholm 21-24 augusti, i Solna 12-15 september, i Luleå 10-13 oktober, i Ängelholm 20-23 november och i Solna 5-8 december.

Klicka här för at läsa mer och anmäla.
Kurskod: BASÄSKYDD

 
Vinterväghållning
 
"Grundläggande vinterväghållning - styra och leda inklusive VViS" är kursen som vänder sig till dig som ska styra och leda vinterväghållning både som beställare och entreprenör inom statlig eller kommunal väghållning. Kursen vänder sig även till dig som jobbar med planering, information, trafiksäkerhet eller kontroll av vinterväghållning.

Kursen erbjuds på olika orter vid följande datum:
 • 21-23 augusti, Stockholm (sista anm.dag är
 • 13-15 september -  Malmö (sista anm.dag är
 • 19-21 september - Luleå
 • 3-5 oktober - Stockholm
 • 24-26 oktober - Göteborg
 • 31 oktober - 2 november, Stockholm
Klicka för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BVVVH-SL
Banteknik
 
"Banteknik för underhållspersonal/tekniker" är grundutbildningen för dig som ska arbeta med t.ex. spårbyggnation, växelbyggnad, svetsning eller besiktning. Kursen ger en förståelse för hur det bantekniska systemet är uppbyggt och fungerar, enskilt och i samspel med andra teknikslag. Under kursen görs en praktisk genomgång av olika underhållsåtgärder där man använder mindre maskiner och arbetsredskap.

Kursen genomförs mellan den 28 augusti - 15 september i Ängelholm.

Klicka för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBUHBT
Vägmärkeskontroll ATK-objekt
 
"Vägmärkeskontroll, ATK-objekt" vänder sig till personer som ska genomföra vägmärkeskontroll på vägsträckor med fartkameror. Observera att det finns ett förkunskapskrav som innefattar kursen "Arbete på väg, nivå 2" innan du går denna kurs.

Det finns två bokningsbara kurstillfällen under hösten:
30 augusti i Skillingaryd
20 september i Falun


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BVATK
Bus Rapid Transit - NYHET!
 
Bus Rapid Transit - BRT står för en högeffektiv kollektivtrafik som körs på väg där man har spårväg som förebild.

Kursen vänder sig till dig som exempelvis är samhällsplanerare inom såväl statlig som kommunal verksamhet, projektledare, projektörer och konsulter med intressen inom kollektivtrafiken.

I kursen får du en inblick om BRTs historia, vad som utgör ett BRT-system, vad som krävs i den fysiska miljön och hur systemet införs. Ett första kurstillfälle genomförs den
5-6 september på Malmö högskola.


Klicka för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BVBRT
Signalteknik för ingenjörer del 2
 
Den här är kursen vänder sig till dig som är ingenjörer och som ska arbeta med projektering, förvaltning, ibruktagning och besiktning av signaltekniska anläggningar

Efter genomförd kurs ska kursdeltagrna kunna:
 • Redogöra för uppbyggnad och funktion hos vägskyddsanläggning.
 • Ha förståelse för kretslösningar i vägskyddsanläggning i samband med projekteringsarbete.
 • Redogöra för uppbyggnad och funktion hos reläställverk mod -59.
 • Ha förståelse för kretslösningar i ställverk mod -59 i samband med projekteringsarbete.
 • Redogöra för uppbyggnad och funktion hos linjeblockering i grundutförande.
 • Ha förståelse för kretslösningar i linjeblockering i samband med projekteringsarbete.
 • Orientera om uppbyggnad och funktion hos ATC-markutrustning.
Under kursen varvas teori med praktiska övningar i Trafikverksskolans autentiska anläggningar.

Lämpliga förkunskaper för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig kursen är att du har kunskaper motsvarande  "Grundläggande signalteknik för ingenjörer del 1". Kursen genomförs i Ängelholm  25 september - 13 oktober.

Klicka för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BSIÖG2