Elsäkerhetsledare för banarbete
 
Ska du tjänstgöra som elsäkerhetsledare för bantekniska arbeten? I så fall är det här kursen för dig.

Efter genomförd kurs ska deltagarna ha de kunskaper som krävs för att kunna utses och arbeta som elsäkerhetsledare för bantekniska arbeten.

För att kunna tillgodogöra sig kursen bör deltagarna ha förståelse för allmän elteknik och Trafikverkets bantekniska anläggningars funktion och uppbyggnad. Det finns mer att läsa i Trafikverkets TDOK 2014:0994 om vilka krav som gäller för att få arbeta som elsäkerhetsledare för banarbete.

Kursen äger rum den 17 augusti i Ängelholm.

Klicka för att läsa mer och anmäla.
Kurskod: BEELAKBAN
Vinterväghållning
 
Grundläggande vinterväghållning - styra och leda inklusive VViS är kursen som vänder sig till dig som ska styra och leda vinterväghållning både som beställare och entreprenör inom statlig eller kommunal väghållning. Kursen vänder sig även till dig som jobbar med planering, information, trafiksäkerhet eller kontroll av vinterväghållning.

Kursen erbjuds på olika orter vid följande datum:
 • 21-23 augusti, Stockholm
 • 13-15 september -  Malmö
 • 19-21 september - Luleå
 • 3-5 oktober - Stockholm
 • 24-26 oktober - Göteborg
 • 31 oktober - 2 november, Stockholm
Klicka för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BVVVH-SL
Linjeblockering
 
Kursen "Linjeblockering" vänder sig till tekniker som ska arbeta med underhåll och felavhjälpning på linjeblockering.

Lämpliga förkunskaper är kurserna "Grundutbildning 1 för signaltekniker & Signaltekniska principer och grunder".

Efter avslutad utbildning skall deltagaren kunna:
 • Redogöra för funktionen hos linjeblockering i grundutförande
 • Läsa och analysera signaltekniska kretsscheman för linjeblockering
 • Utföra underhåll och felavhjälpning på linje- och lastplatsblockeringsutrustningar av "konventionellt" utförande.
 • Orientera sig bland väsentliga nyheter och förändringar som införts i sisä-anläggningar i samband med snabbtågsutbyggnad.
Mellan den 28 augusti och den 8 september genomförs kursen i Ängelholm.

Klicka för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BSLIB
Kontaktledning med Y-lina & hjälpkraft
 
Den 28 augusti till den 8 september genomför Trafikverksskolan kursen "Kontakledning med Y-lina och hjälpkraft" i Ängelholm . Det är den tredje och avslutande kursen för att kunna arbeta med kontaktledningsmontage.

Efter kursen ska deltagarna:
 • förstå kontaktledningshängverkets elasticitet och krafter
 • kunna bygga kontaktledningssystem med Y-lina samt kontrollera och justera ledningens läge
 • montera hjälpkraftledningar med kopplingspunkter
 • förstå tågvärmens uppbyggnad och funktion
 • förstå skyddsanordningars funktion och montage
 • förstå strategier för besiktning och underhåll
Kursen varvar teori och praktik. En stor del av kurstiden ägnas åt praktiska montagearbeten.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEKTL3
Signalteknik för ingenjörer, del 1
 
Kursen "Grundutbildning i signalteknik för ingenjörer, del 1" är den inledande kursen för ingenjörer som skall arbeta med projektering, förvaltning, ibruktagning och besiktning av signaltekniska anläggningar. Kursdeltagarna får en genomgång av grundläggande föreskrifter och normer som styr utformningen av signalanläggningarna, centrala signaltekniska begrepp förklaras och den principiella funktionen hos ställverk och linjeblockering gås igenom.

Mellan den 29 augusti och den 7 september genomförs ett kurstillfälle på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BSIÖG1
Rälsskarvning, formsvetsning
 
För dig som är spårsvetsare och som ska vidareutbildas inom rälsskarvning erbjuder Trafikverksskolan kursen, "Rälsskarvning, formsvetsning". Den genomförs  4-22 september i Ängelholm

Efter kursen kommer deltagarna att kunna skarvsvetsa räler enligt formsvetsmetoden. Dessutom går man igenom grundläggande kunskaper och färdigheter i formsvetsning av räler. Kursen innehåller också kortare avsnitt om föreskrifter kring spårsvetsning samt skarvfria spår.


I direkt anslutning till kursen erbjuds deltagarna att genomföra en svetsarprövning enligt BVF 524.24. Svetsarprövningsintyg utfärdas efter godkänd svetsarprövning och efter avslutat praktikavsnitt.

Klicka för att läsa mer om kursen och anmäla
Kurskod: BBSPFS


Klicka för att även anmäla dig till svetsarprövningen
Kurskod: BBSPFSC
Bus Rapid Transit - NYHET!
 
Bus Rapid Transit - BRT står för en högeffektiv kollektivtrafik som körs på väg där man har spårväg som förebild.

Kursen vänder sig till dig som exempelvis är samhällsplanerare inom såväl statlig som kommunal verksamhet, projektledare, projektörer och konsulter med intressen inom kollektivtrafiken.

I kursen får du en inblick om BRTs historia, vad som utgör ett BRT-system, vad som krävs i den fysiska miljön och hur systemet införs. Ett första kurstillfälle genomförs den
5-6 september på Malmö högskola.


Klicka för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BVBRT