Om styrning och ledning, kvalitet och effektivitet
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Kommunkompassen
 
Kommunkompassen har använts som SKL:s stöd till utveckling i kommuner sedan år 2002.


Under 2017 har det varit ett stort intresse kring att låta sig utvärderas. En trend är att allt fler små och medelstora kommuner vill låta sig utvärderas.

För kommuner som vill anmäla sig till utvärderingar gäller bokningar från och med våren 2018.
Vill du veta mer? Länk
Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK
 

Det nationella projektet KKiK omfattar drygt 260 kommuner som utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utvecklas.
Vill du veta mer? Kontakta
leif.eldas@skl.se
Politikerutbildning
 
 
”Leda för Resultat – kommunledning” är ett regionalt utbildningskoncept kring styrning som SKL erbjuder kommunpolitiker och tjänstemän i kommunens ledningsgrupp.

Utbildningen är förlagd till en dag och har sedan hösten 2016 genomförts i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå. Alla utbildningstillfällen har blivit fullbelagda och varit mycket uppskattade.

Frågor som berörts är bland annat: Vad är mål- och resultatstyrning? Hur mäter vi resultat? Hur leder vi för resultat! Två kommunala exempel medverkar vid varje tillfälle. Vi har varvat föreläsningar med gruppdiskussioner.
Under hösten kommer vi att erbjuda ytterligare utbildningstillfällen enligt samma koncept.
Vill du veta mer? Kontakta
gunnar.gidenstam@skl.se eller christine.feuk@skl.se
Framtidsdagen 2017
 
Välkommen till Stockholm och Framtidsdagen den 31 maj. Den självklara mötesplatsen för toppchefer i kommuner, landsting och regioner.

Ett utmärkt tillfälle till inspiration för dig och din ledningsgrupp. Det finns platser kvar.
Anmälan
Sveriges Kvalitetskommun 2017
 
Första steget i nomineringsprocessen på vägen mot att bli Sveriges Kvalitetskommun 2017 är klart.
Ett högt Kommunkompassresultatet har här varit utslagsgivande.


Sex kommuner går vidare till steg två i urvalsprocessen. Kommunerna är Helsingborg, Tyresö, Upplands Väsby, Vallentuna, Västerås och Örnsköldsvik. Dessa kommuner kommer nu att bli granskade utifrån verksamhetsresultat, Hållbart Medarbetarskap och en finansiell analys. Vem som ensam står kvar som segrare får vi veta på kvalitetsmässan i november.
Mer info
Kvalitetsmässan 2017
 
I höst mellan den 14:e till den 16:e november är det återigen dags för Kvalitetsmässan i Göteborg, Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling.

SKL ansvarar för flera spännande seminarier på mässan. Några exempel på seminarierubriker:
  • Arbetsgivarpolitikens roll i resultatstyrningen
  • Analys av resultat, den nödvändiga men svåra utmaningen för att lyckas med styrning och verksamhetsutveckling
  • Säkra att systemet håller – utveckla den moraliska kompassen i välfärdens verksamheter
  • Agil styrning i ett globalt företag och i en svansk kommun. Hur kan vi lära av varandra?
Boka in dagarna redan nu. Mer info
Vad säger Tillitsdelegationen om tillitsbaserad styrning?
 
Vad är egentligen tillitsbaserad styrning?

Tillitsdelegationens forskningsledare, Louise Bringselius, har tagit fram ett förslag till ramverk för en tillitsbasread styrning.

Detta är ett första utkast som senare dels ska bli en rapport, dels ett bokkapitel till Tillitsdelegationen. Läs mer i PM "Tillitsbasread styrning – ett ramverk" via länken nedan.
Länk
Leda för resultat för kommundirektörer
 
Det första programmet ”Leda för resultat för kommundirektörer” pågår för närvarande med 19 deltagare. Programmet omfattar totalt 8 dagar fördelade på 4 block. SKL kommer att gå ut med en intresseförfrågan innan sommaren 2017 för att undersöka önskemål om att starta ännu ett program.
Kontaktpersoner på SKL är Märit Melbi,
marit.melbi@skl.se och Linda Persson-Melin, linda.persson-melin@skl.se
Politisk beredning diskuterar styrning
 


SKL:s programberedning med uppdrag att diskutera styrning av offentligt finansierad verksamhet är i slutfasen av sitt arbete och kommer med en rapport under hösten. Frågor som står i centrum är den om att ge professionen större handlingsutrymme, den om hur kvalitet och resultat behöver utvecklas samt hur brukare och patienter ska få större inflytande och kunna bidra till en snabbare utveckling av tjänster och service.
 
7 juni möter programberedningen civilminister Ardalan Shekarabi och ordförande för Tillitsdelegationen Laura Hartman för att tillsammans med fackligt förtroendevalda och brukarorganisationer diskutera hur styrningen ska utformas som bidrar till större tillit.
Tre projekt startar i höst
 I höst startar vi tre nya utvecklingsprojekt.

Ett kring att förenkla och effektivisera administrationen, ett kring att förenkla och effektivisera styrningen samt ett projekt som syftar till att stärka arbetsgivarpolitikens roll och arbete för att uppnå mål och vara kostnadseffektiv. En tydligare operativ integrering med ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Kontaktpersoner på SKL är Leif Eldås, leif.eldas@skl.se och Gunnar Gidenstam, gunnar.gidenstam@skl.se