Framtidens kvalitetsregister
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Framtidens kvalitetsregister ska komma närmare vården
 
Projektgruppen med uppdraget att ta fram förslag om Nationella Kvalitetsregistrens roll som en del av systemet för den samlade kunskapsstyrningen och uppföljningen av svensk hälso- och sjukvård är klara med sitt arbete och har presenterat sitt förslag.
Projektgruppens förslag 
 
Färre VAB-dagar med rätt operationsmetod
 
Antal VAB-dagar blir lägre vid val av rätt metod för halsmandeloperation på barn. Sambandet syns tydligt i ny forskning som gjorts på kvalitetsregisterdata. Både barnen och samhället vinner på att den bästa metoden används.
Färre vab-dagar
 
Ny forskning kan ge säkrare höftoperationer
 
Det innebär vissa risker att få en ny höftled inopererad. Ett ytterst litet fåtal patienter riskerar att dö. Men vilka är de? En ny avhandling med data från Svenska Höftprotesregistret visar hur man på ett träffsäkert sätt kan avgöra detta.
Säkrare Höftoperationer
 
Marie Lawrence ny kansliansvarig
 
Sedan 1 april är Marie Lawrence kansliansvarig för kansliet för Nationella Kvalitetsregister efter Karin Christensson. Marie Lawrence arbetar sedan ett år på SKL med kunskapsstyrning. Hon har mångårig erfarenhet av kvalitetsregisterfrågor på nationell och regional nivå från Socialstyrelsen och Stockholms läns landsting.
 
Inlämning av abstract till Kvalitetsregisterkonferensen
 
Har du ett framgångsrikt exempel på arbete med kvalitetsregister? Vill du dela med dig till andra? Skicka in ditt förslag till Nationella Kvalitetskonferensen 9 november. Förslagen kan presenteras antingen muntligen eller som poster. Vi vill ha ditt förslag senast 29 augusti.
Formulär för förslag
Seminarium om datavisualisering i Göteborg
 
Många brottas med frågan hur man förmedlar data så att budskapet går fram. Hur visualiserar man registerdata så att de blir meningsfulla och övertygande? Registercentrum Västra Götaland bjuder in till seminarium den 6 september med många engagerade föreläsare. Fredrik Westander är moderator.
Program 6 september