Nyhetsbrev från VVS-Information, bland annat intervjuer med FM Mattsson och NIBE om deras ETIM-arbete.
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
iBVD i RSK-databasen
 
Sedan december förra året finns byggvarudeklarationen iBVD tillgängligt som ett delsystem i RSK-databasen.
Arbetsgruppen som har tagit fram kraven för installationsbranschens byggvarudeklaration är fortsatt aktiv för att arbeta fram förbättringar, bland annat stöd för utökade hjälptexter till respektive avsnitt.

Genom ett samarbete med Byggvarubedömningen delar vi exempelvis begrepp för ämneslistor för att informationen ska vara så standardiserad som möjligt. Ett 20-tal iBVD omfattande flera hundra artiklar finns redan inne i systemet och flera tillverkare är på gång. Med iBVD görs informationen tillgänglig via den publika rskdatabasen.se, lätt sökbart utifrån produktens RSK-nummer. Läs mer http://www.vvsinfo.se/tjanster/vara-tjanster/ibvd/
Utbildningar vi hållit hittills 2016/2017
 
Under vintern och våren har vi hållit åtta utbildningar i VVSIN (administrationsverktyget) och sex utbildningar i ETIM.

ETIM-utbildningarna har varit både produktgruppspecifika och generella. De som varit på utbildningarna har också fått arbeta med sitt eget sortiment.


Med ETIM-egenskaperna är det lättare att hitta rätt produkt utifrån sitt behov. Och egenskaperna kan också användas som filter för att kunna krympa ner en fritextsökning till ett överskådligt antal artiklar.

Totalt har vi, sedan hösten 2016, utbildat 82 personer i administration av RSK och/eller ETIM. Utbildade RSK-administratörer gör att ansökningar, administration av RSK och att lägga in ETIM går mycket mer smidigt och att både ni och vi får bättre data i RSK-databasen.
ETIM - Bakom kulisserna
 
Under förra hösten och början på året har vi haft sex olika arbetsgrupper som jobbat med att förbättra ETIM-modellen och anpassa den för den svenska marknaden.

Resultatet av arbetsgruppernas arbete har resulterat i cirka 120 stycken olika förändringsförfrågningar, så kallade RFC. Under våren har vi fått en stor del av dessa RFC:er godkända och vi har i takt med detta uppdaterat modellen (ETIM 6.i) i vårt system.
Förändringarna har omfattat allt ifrån ett saknat värde eller saknad egenskap till mer omfattande förändrändringar som till exempel för klassen Golvbrunn som gått från 15 egenskaper till att nu innehålla 38 stycken egenskaper. Nu kan man exempelvis ange för vilken typ av golv som golvbrunnen lämpar sig, specificera gallret och vattenlåset, ange om den är avstängningsbar etc.

Genom att vi jobbat med arbetsgrupper med representanter från både leverantörer och grossister har vi fått ett gott gehör från ETIM International som anser att vi arbetar på ett bra sätt för att göra ETIM-modellen bättre och därmed förbättra branschens förutsättningar att hantera sin produktdata.
FM Mattsons ETIM-arbete
 
VVS-Information har uppmärksammat att FM Mattsson är en tillverkare som klassat och berikat i stort sett hela sitt sortiment i RSK-databasen.

Hur gick ni tillväga för att göra det?
-    ”Vi avsatte fyra kvällar och beställde pizza. Vi satt, ungefär 10 personer per kväll, och gick igenom vårt sortiment i RSK-databasen. Dels den vanliga informationen i sortimentet, men i synnerhet ETIM-datat Jag hade förberett och klassat alla artiklar i förväg och sedan satt vi och berikade så många artiklar som vi hann, med egenskaper”, säger Mattias Frost. ”Några artiklar har vi fått klassa om och några artiklar är svårt att klassa, men nu har vi klassat alla. Vi började med de ”viktigaste” grupperna, dvs de som det handlas mycket av, som t.ex. blandare, duschar och ventiler. Sådant som är typiska FM Mattsson-produkter”, fortsätter han. ”Nu har vi alltså gått igenom det mesta i FM Mattssons sortiment och vi har börjat med Mora Armatur också”, svarar Mattias Frost på frågan om bolagets hela sortiment var ETIM-klassat och berikat

Vad fick er att gör en så pass stor insats vad gäller ETIM-data?
-    "Dels så har grossisterna tryckt på men även andra externa påtryckningar har funnits”, svarar Mattias Frost. ”Dessutom vill vi gärna vara föregångare, vi vill vara bäst i klassen på digital information”, säger han och tillägger ”För oss är det en fördel att all information finns på ett ställe, så som det gör i RSK-databasen. Det sparar väldigt mycket tid och arbete för oss om allt finns och kan hämtas där”, avslutar Mattias Frost.

FM Mattsson ingår i FM Mattsson Mora Group. FM Mattsson har 1496 artiklar i RSK-databasen.
Nibes ETIM-arbete
 
VVS-Information har uppmärksammat att NIBE är en tillverkare som klassat och berikat i stort sett hela sitt sortiment i RSK-databasen.

Hur gick ni tillväga för att göra det?
 - ”Vi tog in en resurs som bara jobbade med ETIM-data. Vi tyckte att det var för komplext för att göra parallellt med ens vanliga arbetsuppgifter. Vi har mycket kundkontakter och då måste man avbryta för att ta hand om dem och då tyckte vi att det var bättre att ta in en som bara jobbade med ETIM”, berättar Mats Hellström på NIBE. ”Vår resurs kunde ingenting om ETIM när vi började, men vi satt ner tillsammans och hade en genomgång med Marcus Stenvall på VVS-Information och sedan satte vi igång att klassa sortimentet. Det blev ju en del letande, både i klasserna för att hitta rätt klass och också i våra dokument för att hitta alla egenskaper som skulle in.
Vår resurs hade också tillgång till alla produktchefer så hon hade stöd och kunde ställa frågor när hon inte hittade datat själv. Den största utmaningen var nog att hitta rätt klass. Vissa klasser är snarlika, men den ena passar bättre på en produkt och en passar bättre på en annan. Och det blev mycket letande i våra egna system” säger Mats.

Vad fick er att gör en så pass stor insats vad gäller ETIM-data?
 - ”Vi hoppas ju på en större spridning av våra produkter och att man kan återanvända vår ETIM-data utomlands. Att kunder både i Sverige och andra länder ska hitta våra produkter enklare”, säger Mats.

”För oss är RSK-databasen det ställe där alla ska kunna hitta all information de behöver, tex. byggvarudeklarationer, ETIM, produktblad m.m. Det är därför det också är viktigt för oss att allt är rätt och att vi har all data där. Om alla kan hämta informationen på ett enda ställe, så sparar det tid för alla. Både för oss, för grossisterna och för kunderna”, avslutar Mats Hellström

NIBE AB Ingår i NIBE Group. NIBE AB har 385 artiklar i RSK-databasen.