Säkerhet på järnväg - repetition
 
För att få vistas och arbeta i spår ställs det krav på att man gått olika säkerhetsutbildningar. Dessa ska återkommande repeteras. Under våren genomför Trafikverksskolan följande kurser.

Klicka på respektive repetitionskurs för att läsa mer och anmäla.

"Att enskilt vistas i spår" i Ängelholm den 22 maj. Kurskod: BASÄREP1

"SOS-ledare och tågvarnare" i Ängelholm den 22 maj. Kurskod: BASÄREP2A

"Tillsyningsman A-, L- & E-arbete samt vägvakt"
den 23 maj.
Kurskod: BASÄREP2B
Kontakledningsteknik - systemuppbyggnad
 
Kursen "Kontaktledningsteknik systemuppbyggnad" vänder sig till dig som t.ex. är nyanställd ingenjör eller konsult och som ska arbeta med arbetsledning, förvaltning och projektering av kontaktledningssystem. Under kursen får du bland annat en god förståelse för kontaktledningens mekaniska uppbyggnad, olika typer av hängverk, avspänningars funktion och uppbyggnad.

Mellan den 22-25 maj genomförs kursen på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BEIÖKTL

 
Tillsyningsman
 
"Tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd samt vägvakt" är kursen för dig som ska tjänstgöra som tillsyningsman vid något av de uppräknade typerna av skydd eller som ska verka som vägvakt.

Observera att kursen "Skydds- och säkerhetsledning för arbete inom spårområde" är ett förkunskapskrav samt att det krävs godkänd läkarundersökning om du ska arbeta som vägvakt.

Den 29 maj-2 juni genomförs en kurs på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Klicka för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BASÄTSM
Spårprojektering
 
Kursen "Spårprojektering, grundkurs" vänder sig till blivande eller nya spårprojektörer men också till dig dig som arbetar med spårprojektering och behöver förbättra eller uppdatera dina kunskaper.
 
Under kursen går vi igenom:
  • Trafikverkets planerings- och projekteringsprocess, vilka handlingar som genereras i respektive steg samt dessa handlingars innehåll.
  • Järnvägsspårets totala uppbyggnad och olika krafters inverkan på spåret.
  • Att kunna utföra projektering i plan och profil samt leverera för projektet erforderliga handlingar.
  • Att kunna förstå och tillämpa kraven för säkerhetsstyrning.
Kursen genomförs mellan den 12-15 juni  i Ängelholm

Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBIÖSPX
Kapning och slipning av rälsmaterial
 
För bantekniker med behov av att kunna kapa och slipa räler erbjuds kursen "Kapning och slipning av räler".

Kursen pågår 14 augusti till den 1 september på Trafikverksskolan i Ängelholm.

Deltagarna rekommenderas gått kursen "Banteknik för underhållspersonal". Förkunskapskrav är att man har gått behörighetsutbildning för "Heta arbeten".

Klicka här för att läsa mer och anmäla.
Kurskod: BBSPSK
Banteknik
 
"Banteknik för underhållspersonal/tekniker" är grundutbildningen för dig som ska arbeta med t.ex. spårbyggnation, växelbyggnad, svetsning eller besiktning. Kursen ger en förståelse för hur det bantekniska systemet är uppbyggt och fungerar, enskilt och i samspel med andra teknikslag. Under kursen görs en praktisk genomgång av olika underhållsåtgärder där man använder mindre maskiner och arbetsredskap.

Kursen genomförs mellan den 28 augusti - 15 september i Ängelholm.

Klicka för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BBUHBT
Vägmärkeskontroll, ATK-objekt
 
Vägmärkeskontroll, ATK-objekt" vänder sig till personer som ska genomföra vägmärkeskontroll på vägsträckor med fartkameror. Observera att det finns ett förkunskapskrav som innefattar kursen "Arbete på väg, nivå 2" innan du går denna kurs.

Det finns två bokningsbara kurstillfällen under hösten:
30 augusti i Skillingaryd
20 september i Falun


Klicka här för att läsa mer och anmäla
Kurskod: BVATK