Trafikverksskolan och K2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik,
bjuder in till en kurs om Bus Rapid Transit - BRT.
 
Bus Rapid Transit, BRT, är högeffektiv kollektivtrafik på väg. I europa har BRT-system utvecklats under de senaste decenierna och kommit att användas även i de något mindre städerna. Nu har även svenska städer börjat se fördelarna med och visar intresse för denna kollektivtrafiklösning.

I kursen lär du dig om BRTs historia, vad som utgör ett BRT-system, vad som krävs i den fysiska miljön och hur systemet kan implementeras. Kom och inspireras av goda exempel på BRT-lösningar, lär dig om svenska guidelines för BRT och delta i övningen där vi tittar på hur man kan utforma en linje.

Trafikversskolan och K2 erbjuder en tvådagarskurs i Malmö med några av Sveriges BRT-experter som föreläsare.

Kursen kommer att hållas på Malmö högskola den 5-6 september 2017*. Kostnaden för kusen är 8.900:- exkl. moms per person. Eventuellt logi bokas separat och är inte medräknat i angivet pris. Sista anmälningsdag är 31 juli.

Klicka här för att anmäl dig
För information besök även www.k2centrum.se


*Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen i händelse av för lågt deltagarantal.
Foto: John Niklasson
 
Kännetecknande för BRT är att linjerna har en egen identitet och design, hög frekvens, gena linje-dragningar, hög framkomlighet med full prioritet i korsningar och längre fordon. Man gör färre stopp, har på- och avstigning i samtliga dörrar och betalar utanför fordonet.